Certyfikaty

Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych odbywające się w Katowicach w dniu 19 kwietnia 2018 spełnia standardy etyczne wynikające z Kodeksu Przejrzystości oraz Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego.