Agenda

Uczestnicy wydarzenia otrzymają 7 punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2004 r. nr 231 poz. 2326).

09:00-10:20

 • PREWENCJA ONLINE A NIE OFFLINE

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Miejsce aplikacji mobilnych w prewencji pierwotnej i wtórne
   Piotr Buszman, wicedyrektor ds. badań przedklinicznych, kierownik pracowni doświadczalnej, Centrum Badawczo-Rozwojowe, American Heart of Poland
  • „Dr Google” – czy wyszukiwarki internetowe mogą być wartościowym narzędziem? Czas na profesjonalne pozycjonowanie
   Miłosz Jaguszewski, I Katedra i Klinika Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, redaktor naczelny, Cardiology Journal
  • Urządzenia „wearables” – nowy standard pomiarów parametrów życiowych
   Paweł Balsam, I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Zanieczyszczenia środowiska – systemy wczesnego ostrzegania jako narzędzie wpisujące się w programy rządowe
   Tomasz Bochenek, I Katedra i Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Personalizacja diagnostyki i leczenia – przewidywanie odpowiedzi klinicznej na poziomie komórkowym
   Wiktor Kuliczkowski, Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Dyskusja
  • Paweł Balsam - I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Tomasz Bochenek - I Katedra i Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Piotr Buszman - wicedyrektor ds. badań przedklinicznych CBR, kierownik, Pracownia Doświadczalna CBR AHP, Centrum Badawczo-Rozwojowe American Heart of Poland SA
  • Miłosz Jaguszewski - I Katedra i Klinika Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, redaktor naczelny, Cardiology Journal
  • Wiktor Kuliczkowski - Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Andrzej Lekston - kierownik, Pracownia Hemodynamiki, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Grzegorz Opolski - kierownik, I Katedra i Klinika Kardiologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii w latach 2004-2014
  • Ewaryst Tkacz - kierownik, Katedra Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych, Politechnika Śląska
 • BADANIA OBRAZOWE - NOWE OTWARCIE

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Urządzenie w Twojej kieszeni mogłoby wynieść ludzi na Księżyc. Jak możemy wykorzystać możliwości smartfona w medycynie?
   Tadeusz Uhl, Katedra Robotyki i Mechatroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Przenośne USG i głowice kompatybilne z urządzeniami mobilnymi – nadchodzi era USG
   w kieszeni?
   Tomasz Niklewski, Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Sala hemodynamiczna przyszłości
   Paweł Gąsior, Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
  • Tomografia komputerowa – czym jeszcze nas zaskoczy
   Jan Głowacki, kierownik, Pracownia Diagnostyki Obrazowej, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Zaawansowany postprocesing – konieczny nie tylko dla radiologa
   Adam Koleśnik, Pracownia Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Instytutu "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka"
  • Dyskusja
  • Jan Baron - kierownik, Zakład Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  • Paweł Gąsior - Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
  • Jan Głowacki - kierownik, Pracownia Diagnostyki Obrazowej, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Marek Gzik - kierownik, Katedra Biomechatroniki, przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna, Politechnika Śląska
  • Barbara Jarzębska - dyrektor, Centrum Transferu Technologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Jarosław Kasprzak - kierownik, Oddział Kardiologiczny, Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
  • Adam Koleśnik - Pracownia Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
  • Tomasz Niklewski - Oddział Kardiochirurgii, Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Tadeusz Uhl - Katedra Robotyki i Mechatroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Wojciech Wojakowski - Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, III Katedra Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - kierownik, III Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach - kierownik, Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - ustępujący przewodniczący
 • NOWOCZESNA FARMAKOTERAPIA TO TEŻ INNOWACJA cz.1

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Innowacje w farmakoterapii niewydolności serca
   Piotr Ponikowski, prezes, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, kierownik, Katedra i Klinika Chorób Serca, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, kierownik, Klinika Kardiologii, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
  • Nowości w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego
   Alicja Nowowiejska-Wiewióra, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Nowe technologie w leczeniu cukrzycy typu 2
   Krzysztof Strojek, kierownik, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Metabolicznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii
  • Dyskusja
  • Alicja Nowowiejska-Wiewiórra - III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Janina Stępińska - kierownik, Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, członek zarządu, Acute Cardiovascular Care Association, przewodnicząca komitetu sterującego STRATEGMED, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Krzysztof Strojek - kierownik, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Metabolicznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii

10:35-11:55

 • NIEWYDOLNOŚĆ SERCA – KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE BIOTECHNOLOGICZNE

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Analiza ruchu tętnicy szyjnej przy użyciu smartfona w ocenie frakcji wyrzutowej
   Witold Streb, Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Kompleksowe monitorowanie w intensywnej terapii chorych z niewydolnością serca
   Janina Stępińska, kierownik, Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, członek zarządu, Acute Cardiovascular Care Association, przewodnicząca komitetu sterującego STRATEGMED, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Innowacyjne urządzenia modelujące lewą komorę
   Dariusz Dudek, II Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Przewodniczący Rady Instytutu, Instytut Kardiologii Interwencyjnej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
  • Wytworzenie przecieku międzyprzedsionkowego – nowatorska terapia w niewydolności serca
   Marek Grygier, I Klinika Kardiologii, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Przezskórne urządzenia wspomagające lewą komorę
   Mariusz Gąsior, kierownik, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Dyskusja
  • Krzysztof S. Gołba - kierownik, Katedra Elektrokardiologii, Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ordynator, Oddział Elektrokardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Marek Grygier - I Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
  • Maciej Miłkowski - zastępca prezesa ds. finansowych, Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Janina Stępińska - kierownik, Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, członek zarządu, Acute Cardiovascular Care Association, przewodnicząca komitetu sterującego STRATEGMED, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Marian Zembala - dyrektor, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, prezes, Europejskie Towarzystwo Chirurgów Serca i Torakochirurgów, Minister Zdrowia w 2015 roku
 • TECHNOLOGIE WEWNĄTRZWIEŃCOWE - STAŁY POSTĘP DLA WIELU CHORYCH

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Kompleksowa ocena czynnościowa tętnic wieńcowych – nowe urządzenia, nowe obszary
   Michał Hawranek, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Rusztowania bioresorbowalne – koniec początku czy początek końca?
   Maciej Lesiak, kierownik, I Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Stenty metalowe – ewolucja zamiast rewolucji
   Krzysztof Milewski, dyrektor generalny, Centrum Badawczo-Rozwojowe, American Heart of Poland SA
  • Obrazowanie wewnątrzwieńcowe – standard postępowania, a nie tylko gadżet
   Jacek Legutko, II Klinika Kardiologii, Instytut Kardiologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
  • Wytworzenie zwężenia zatoki wieńcowej – przyszłość dla chorych bez opcji rewaskularyzacji
   Janusz Prokopczuk, ordynator, IV Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektrostymulacji i Angiologii, American Heart of Poland, Kędzierzyn Koźle
  • Dyskusja
  • Stanisław Bartuś - II Klinika Kardiologii, Instytut Kardiologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, przewodniczący elekt, Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
  • Michał Hawranek - III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Miłosz Jaguszewski - I Katedra i Klinika Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, redaktor naczelny, Cardiology Journal
  • Jacek Legutko - Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, kierownik, Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej, Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie
  • Andrzej Lekston - kierownik, Pracownia Hemodynamiki, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Maciej Lesiak - I Klinika Kardiologii, Katedra Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - kierownik
  • Krzysztof Milewski - dyrektor generalny, Centrum Badawczo-Rozwojowe, American Heart of Poland SA
  • Janusz Prokopczuk - ordynator, IV Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektrostymulacji i Angiologii, American Heart of Poland, Kędzierzyn Koźle
 • TELEMEDYCYNA

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Telemedycyna i telekonsultacje online u chorych z niewydolnością serca. Niski koszt, duży zysk?
   Lech Poloński, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w monitoringu wysiłku i obciążeń sportowca na przykładzie reprezentacji Polski w piłce nożnej
   Remigiusz Rzepka, trener przygotowania motorycznego, sztab reprezentacji Polski w piłce nożnej
  • Telerehabilitacja – „wirtualny” fizjoterapeuta w domu chorego
   Anna Brzęk, kierownik, Zakład Kinezjologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Wczesna detekcja groźnych zaburzeń rytmu – „loop recordery” i co jeszcze? Gadżety czy łowcy cieni?
   Krzysztof Myrda, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Kliknięcie na ratunek – jak prosta aplikacja może zwiększyć przeżywalność w nagłym zatrzymaniu krążenia
   Łukasz Kołtowski, I Katedra i Klinika Kardiologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Dyskusja
  • Anna Brzęk - kierownik, Zakład Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Barbara Jarzębska - dyrektor, Centrum Transferu Technologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Łukasz Kołtowski - I Katedra i Klinika Kardiologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Krzysztof Myrda - III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Lech Poloński - III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Remigiusz Rzepka - trener przygotowania motorycznego, sztab reprezentacji Polski w piłce nożnej
  • Ewaryst Tkacz - kierownik, Katedra Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych, Politechnika Śląska
  • Krystian Wita - p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii

12:10-13:30

 • WADY ZASTAWKOWE - WYZWANIE NAJBLIŻSZEJ DEKADY DLA LEKARZY I INŻYNIERÓW

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Interwencje pod kontrolą UKG. Czy zero-fluoro w wadach serca jest możliwe?
   Jarosław Kasprzak, kierownik, Oddział Kardiologiczny, Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
  • TAVI – czy nowe urządzenia rozwiążą stare problemy?
   Dariusz Dudek, II Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Przewodniczący Rady Instytutu, Instytut Kardiologii Interwencyjnej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
  • Niedomykalność zastawki mitralnej. Jak daleko do przełomu?
   Wojciech Wojakowski, kierownik, Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach, przewodniczący, Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • Niedomykalność zastawki trójdzielnej. Co nas czeka w przyszłości?
   Michał Zembala, Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Dyskusja
  • Paweł Buszman - prezes zarządu, American Heart of Poland SA
  • Marek Gzik - kierownik, Katedra Biomechatroniki, przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna, Politechnika Śląska
  • Jarosław Kasprzak - kierownik, Oddział Kardiologiczny, Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
  • Maciej Lesiak - I Klinika Kardiologii, Katedra Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - kierownik
  • Adam Witkowski - Klinika Kardiologii i Angiologii, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego - kierownik, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne - prezes
  • Wojciech Wojakowski - Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, III Katedra Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - kierownik, III Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach - kierownik, Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - ustępujący przewodniczący
  • Marian Zembala - dyrektor, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, prezes, Europejskie Towarzystwo Chirurgów Serca i Torakochirurgów, Minister Zdrowia w 2015 roku
  • Michał Zembala - Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • BIG DATA I CYFRYZACJA OPIEKI ZDROWOTNEJ

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Zastosowania Big Data w kardiologii – urządzenia i technologie do analizy dużych baz danych. Możliwości „Health Calculator”
   Daniel Cieśla, Ośrodek Nauki, Szkolenia i Nowych Technologii Medycznych, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Sieci neuronowe w tworzeniu algorytmów diagnostycznych i terapeutycznych
   Marek Trojanowicz, członek zarządu, założyciel, CTA
  • „Dr Watson” – superkomputery wkraczają do praktyki klinicznej
   Grzegorz Przybycień, architekt wykonawczy w sektorze ochrony zdrowia, IBM Global Markets
   Michał Gawryś, ekspert ds. rynku zdrowia, IBM Polska Sp. z o.o.
  • Cardio Cube – inteligentny asystent pacjenta
   Oskar Kiwic, CEO, CardioCube
  • E-learning dla pacjenta i lekarza - modelowe rozwiązanie mp.pl
   Rafał Sztembis, Klinika Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
  • Dyskusja
  • Daniel Cieśla - Ośrodek Nauki, Szkolenia i Nowych Technologii Medycznych, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Michał Gawryś - ekspert ds. rynku zdrowia, IBM Polska Sp. z o.o.
  • Marek Gierlotka - Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Uniwersytet Opolski III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii
  • Krzysztof Groyecki - wiceprezes zarządu, Asseco Poland SA
  • Barbara Jarzębska - dyrektor, Centrum Transferu Technologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Oskar Kiwic - CEO, CardioCube
  • Rafał Sztembis - Klinika Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
  • Marek Trojanowicz - członek zarządu, założyciel, CTA
 • ELEKTROFIZJOLOGIA TO NIE GWIEZDNE WOJNY

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Inteligentne systemy obrazowania – czy zastąpią inwazyjne badanie elektrofizjologiczne?
   Piotr Buchta, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Mapowanie wewnątrzsercowe - czas na przyspieszenie – tysiące informacji w sekundy
   Artur Fuglewicz, Pracownia Elektrofizjologii, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ w Poznaniu
  • Nowe technologie w poprawie skuteczności leczenia arytmii
   Radosław Lenarczyk, Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Redukcja ekspozycji na promieniowanie – gdzie bariera bezpieczeństwa?
   Seweryn Nowak, I Katedra i Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
  • Dyskusja
  • Piotr Buchta - III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Artur Fuglewicz - kierownik, Pracownia Elektrofizjologii, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ w Poznaniu
  • Andrzej Hoffmann - I Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
  • Zbigniew Kalarus - kierownik, Oddział Kliniczny Kardiologii, Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Radosław Lenarczyk - Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Seweryn Nowak - I Katedra i Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
  • Jerzy Wranicz - kierownik, Klinika Elektrokardiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Michał Zembala - Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

13:40-14:10

 • Sesja lunchowa sponsorowana przez firmę AstraZeneca

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Praktyczne zastosowanie wytycznych ESC w zakresie leczenia przeciwpłytkowego w Polsce – co jeszcze należy poprawić?
  Maciej Lesiak, kierownik, I Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  • Maciej Lesiak - I Klinika Kardiologii, Katedra Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - kierownik

14:15-15:35

 • NIE TYLKO ZASTAWKI - INNOWACJE W TERAPII WAD STRUKTURALNYCH I WRODZONYCH

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Zintegrowane systemy prezentacji badań obrazowych w leczeniu wad serca
   Piotr Pysz, Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
  • Zastosowanie druku 3D w interwencjach strukturalnych
   Rafał Reguła, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Zamykanie uszka lewego przedsionka w prewencji udaru mózgu
   Zbigniew Kalarus, kierownik, Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Nowe technologie w leczeniu ASD i PFO
   Jacek Białkowski, kierownik, Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii dziecięcej
  • Przezcewnikowe zamykanie przecieków okołozastawkowych
   Grzegorz Smolka, Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
  • Dyskusja
  • Stanisław Bartuś - II Klinika Kardiologii, Instytut Kardiologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, przewodniczący elekt, Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
  • Jacek Białkowski - kierownik, Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii dziecięcej
  • Zbigniew Kalarus - kierownik, Oddział Kliniczny Kardiologii, Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Jacek Legutko - Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, kierownik, Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej, Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie
  • Andrzej Lekston - kierownik, Pracownia Hemodynamiki, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Andrzej Ochała - kierownik, Zakład Kardiologii Inwazyjnej i Elektrokardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
  • Piotr Pysz - Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
  • Rafał Reguła - III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Grzegorz Smolka - Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
 • NOWOCZESNA FARMAKOTERAPIA TO TEŻ INNOWACJA cz. 2

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Leki przeciwkrzepliwe – nowe zastosowania, nowe algorytmy
   Bartosz Hudzik, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Leki przeciwpłytkowe – nowości i perspektywy
   Leszek Bryniarski, II Klinika Kardiologii i Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
  • Leczenie hiperlipidemii – ewolucja czy rewolucja?
   Bogusław Okopień, kierownik, Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, konsultant krajowy w dziedzinie farmakologii klinicznej
  • Dyskusja
  • Leszek Bryniarski - II Klinika Kardiologii i Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
  • Marek Gierlotka - Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Uniwersytet Opolski III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii
  • Bartosz Hudzik - III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Bogusław Okopień - kierownik, Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, konsultant krajowy w dziedzinie farmakologii klinicznej
  • Grzegorz Opolski - kierownik, I Katedra i Klinika Kardiologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii w latach 2004-2014
 • NOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE W DIAGNOSTYCE I LECZENIU ZABURZEŃ RYTMU

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Bezelektrodowe urządzenia stymulujące – rewolucja puka do drzwi
   Oskar Kowalski, Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Pozasercowe urządzenia defibrylujące – alternatywa dla klasyki
   Jerzy Wranicz, kierownik, Klinika Elektrokardiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Stymulacja pęczka Hisa – fizjologiczna resynchronizacja
   Rafał Gardas, Oddział Elektrokardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
  • Terapia resynchronizująca. Nowe podejście
   Mateusz Tajstra, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Dyskusja
  • Artur Fuglewicz - kierownik, Pracownia Elektrofizjologii, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ w Poznaniu
  • Rafał Gardas - Oddział Elektrokardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
  • Krzysztof S. Gołba - kierownik, Katedra Elektrokardiologii, Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ordynator, Oddział Elektrokardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Andrzej Hoffmann - I Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
  • Zbigniew Kalarus - kierownik, Oddział Kliniczny Kardiologii, Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Oskar Kowalski - Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Radosław Lenarczyk - Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Maciej Miłkowski - zastępca prezesa ds. finansowych, Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Mateusz Tajstra - III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Jerzy Wranicz - kierownik, Klinika Elektrokardiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

15:35-17:20

 • BARIERY TRANSFERU NOWYCH TECHNOLOGII DO CODZIENNEJ PRAKTYKI KLINICZNEJ W POLSCE

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Debata z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji I Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  • Paweł Buszman - prezes zarządu, American Heart of Poland SA
  • Marek Gzik - kierownik, Katedra Biomechatroniki, przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna, Politechnika Śląska
  • Wojciech Kuta - redaktor naczelny, Rynek Zdrowia
  • Maciej Miłkowski - zastępca prezesa ds. finansowych, Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Aleksandra Mościcka-Studzińska - zastępca dyrektora działu koordynatorów, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Roman Topór-Mądry - prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  • Krystian Wita - p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii
  • Wojciech Wojakowski - Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, III Katedra Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - kierownik, III Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach - kierownik, Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - ustępujący przewodniczący

 • Podczas Konferencji odbędzie się również
  PRZEGLĄD WYBRANYCH PROJEKTÓW STRATEGMED

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  9.30-12.00 Telemedycyna

  • Wykorzystanie teletransmisji danych medycznych w celu poprawy jakości życia chorych z niewydolnością serca i redukcji kosztów ich leczenia (MONITEL-HF).
   Lech Poloński, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF.
   Ewa Piotrowicz, kierownik, Centrum Telekardiologii, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
  • Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków (AF).
   Zbigniew Kalarus, kierownik, Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Biocybernetyczny system predykcji i monitorowania powikłań narządowych nadciśnienia z wykorzystaniem nieinwazyjnych metod diagnostycznych i bezprzewodowych czujników do badania układu krążenia.
   Przemysław Ruchlicki, Ekspert prawno-gospodarczy w Krajowa Izba Gospodarcza
  • Wykorzystanie nowoczesnych technologii telemedycznych w innowacyjnym programie optymalnej rehabilitacji kardiologicznej u chorych po rewaskularyzacji mięśnia sercowego. RESTORE.
   Paweł Buszman, prezes zarządu, American Heart of Poland SA
  • Nowy model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny u chorych z niewydolnością serca.
   Paweł Krzesiński, wojskowy konsultant w dziedzinie kardiologii

  12.00-14.00 Technologie interwencyjne/wewnątrznaczyniowe

  • Opracowanie i wdrożenie pierwszej polskiej niskoprofilowej zastawki aortalnej implantowanej przezskórnie (InFlow).
   Paweł Buszman, prezes zarządu, American Heart of Poland SA
  • Opracowanie i kompleksowa ocena biodegradowalnego i elastycznego stentu wewnątrznaczyniowego rozprężanego na balonie opartego na cienkich przęsłach o wysokiej wytrzymałości.
   Paweł Buszman, prezes zarządu, American Heart of Poland SA
  • Biodegradowalny stent samorozprężalny do tętnic obwodowych.
   Paweł Buszman, prezes zarządu, American Heart of Poland SA
  • Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych.
   Wojciech Wojakowski, kierownik, Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach, przewodniczący, Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  14.00-15.30 Regeneracja serca

  • Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych.
   Marcin Majka, Katedra Immunologii Klinicznej I Transplantologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
  • Mezenchymalne komórki zrębu oraz wzbogacony nimi skafold jako alternatywna forma terapii chorych z niewydolnością serca.
   Michał Zembala, Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Wprowadzenie do praktyki klinicznej oryginalnej polskiej wszczepialnej wirowej pompy wspomagania serca oraz systemu zdalnego monitorowania i nadzorowanej zdalnie rehabilitacji pacjentów na wspomaganiu serca.
   Marian Zembala, dyrektor, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, prezes, Europejskie Towarzystwo Chirurgów Serca i Torakochirurgów, Minister Zdrowia w 2015 roku