O Konferencji

Pierwsza edycja Konferencji, która odbyła się w kwietniu 2018 roku, została bardzo dobrze przyjęta przez Uczestników, Wykładowców oraz licznie zgromadzonych przedstawicieli Instytucji kreujących politykę zdrowotną. W Katowicach mieliśmy przyjemność gościć ponad 500 uczestników.

Ze względu na tak duże zainteresowanie Konferencją, w tym roku po raz pierwszy będzie ona towarzyszyła Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych (HCC), którego czwarta edycja odbędzie 7 i 8 marca 2019 r. w Katowicach. Mamy nadzieję, że swobodny przepływ Uczestników i Wykładowców pomiędzy dwoma Konferencjami wzmocni merytoryczną i systemową debatę o przyszłości nowych technologii w medycynie. Wspólne sesje NTEC i HCC, w związku z nową formułą, pozwolą dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców.

Konferencja stała się forum dyskusji przedstawicieli świata nauki, medycyny, biznesu oraz decydentów w systemie opieki zdrowotnej. Właśnie taka konwencja spotkania pozwala na zapoznanie się z najnowszymi technologiami i możliwościami ich zastosowania w kardiologii, a także umożliwia poznanie punktu widzenia osób związanych z odmiennymi aspektami projektowania, wdrażania i stosowania innowacyjnych rozwiązań w medycynie sercowo-naczyniowej.

Udział w konferencji między innymi przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zapewni możliwość nawiązania dyskusji nie tylko o tworzeniu i stosowaniu, ale także o wprowadzaniu i finansowaniu nowych rozwiązań w codziennej praktyce klinicznej.

Uczestnicy wydarzenia otrzymają 7 punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2004 r. nr 231 poz. 2326).