O Konferencji

Pierwsza edycja Konferencji, która odbyła się w kwietniu 2018 roku, została bardzo dobrze przyjęta przez Uczestników, Wykładowców oraz licznie zgromadzonych przedstawicieli Instytucji kreujących politykę zdrowotną. W Katowicach mieliśmy przyjemność gościć ponad 500 uczestników.
Ze względu na tak duże zainteresowanie Konferencją, w tym roku po raz pierwszy będzie ona towarzyszyła czwartej edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (HCC). Mamy nadzieję, że swobodny przepływ Uczestników i Wykładowców pomiędzy dwoma Konferencjami wzmocni merytoryczną i systemową debatę o przyszłości nowych technologii w medycynie. Wspólne sesje NTEC i HCC, w związku z nową formułą, pozwolą dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców.

Konferencja stanowi forum dla przedstawicieli świata nauki, medycyny, biznesu oraz regulatorów opieki zdrowotnej, które umożliwia zapoznanie się z najnowszymi technologiami i możliwościami ich zastosowania w kardiologii, a także pozwala poznać punkt widzenia osób związanych z odmiennymi aspektami projektowania, wdrażania i użytkowania innowacyjnych produktów.

Udział w konferencji między innymi przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zapewni możliwość nawiązania dyskusji nie tylko o tworzeniu i stosowaniu, ale także o wprowadzaniu i finansowaniu nowych rozwiązań w codziennej praktyce klinicznej.

Uczestnicy wydarzenia otrzymają 7 punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2004 r. nr 231 poz. 2326).