Agenda

Stwardnienie rozsiane – możliwości terapeutyczne i docelowy model organizacyjny opieki nad pacjentami z SM w Polsce

07 marzec 2019 • 12:30-14:00 • Konferencyjna 8

Tematyka

  • Medyczne, organizacyjne i społeczne aspekty funkcjonowania opieki nad pacjentami ze stwardnieniem rozsianym w Polsce i innych krajach
  • Terapie w SM dostępne dla polskich pacjentów – jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej
  • Założenia i cele opieki kompleksowej w stwardnieniu rozsianym (KOSM)
  • SM nie musi już oznaczać końca aktywności zawodowej i społecznej – warto analizować koszty bezpośrednie i pośrednie stwardnienia rozsianego
Powrót do listy