Agenda

Programy polityki zdrowotnej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego – w drodze do najbardziej skutecznych rozwiązań

07 marzec 2019 • 14:30-16:00 • Balowa A

Tematyka

  • Samorządowe programy polityki zdrowotnej (PPZ) – jak się zmieniały, w jakim kierunku powinny być rozwijane?
  • Znaczenie samorządów w realizacji Narodowego Programu Zdrowia
  • System oceny samorządowych programów polityki zdrowotnej
  • Kryteria i mierniki skuteczności PPZ
  • Narzędzia wspierające jednostki samorządu terytorialnego w realizowaniu PPZ – rekomendacje towarzystw naukowych, modele nowych rozwiązań przygotowane przez ekspertów, instytucje i organizacje
Powrót do listy