Agenda

Polski szpital 2019 – lecznictwo stacjonarne w polskim systemie ochrony zdrowia

07 marzec 2019 • 14:30-16:00 • Balowa B

Tematyka

  • Sieć szpitali – kolejna próba bilansu
  • Sytuacja finansowa polskich szpitali
  • Czy wszyscy mają robić wszystko? Referencyjność i podział zadań między poszczególnymi typami szpitali – w poszukiwaniu optymalnego modelu
  • Liczba szpitali, struktura łóżek, procesy konsolidacyjne
  • W jakim kierunku zmierza szpitalnictwo – polskie realia a trendy w wybranych krajach Europy
Powrót do listy