Agenda

Wkład niepublicznej medycyny w budowanie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków

07 marzec 2019 • 14:30-16:00 • Konferencyjna 6

Tematyka

  • Wydatki (publiczne i prywatne) na ochronę zdrowia w Polsce vs OECD – jak ucywilizować „ukryte" współpłacenie pacjentów?
  • Miejsce i rola niepublicznej medycyny w systemie opieki zdrowotnej w Polsce
  • Medycyna prywatna jako nośnik jakości, nowych technologii i inicjator systemowych zmian – jak w pełni wykorzystać jej potencjał?
  • Współdziałanie obu sektorów na rzecz profilaktyki i leczenia w obliczu wyzwań systemowych
Powrót do listy