Agenda

Strategia NFZ a leczenie w warunkach domowych

07 marzec 2019 • 14:30-16:00 • Główna sala konferencyjna

Tematyka

  • Jak efektywnie obniżać koszty leczenia pacjentów – opieka domowa, skracanie czasu hospitalizacji
  • Opieka nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w domu
  • Korzyści społeczne i psychologiczne przeniesienia opieki do domu na przykładzie leczenia żywieniowego
  • Strategia długofalowa NFZ w zakresie podniesienia poziomu satysfakcji pacjenta z procesu leczenia
Powrót do listy