Agenda

Ratownictwo medyczne – zdążyć przed tragedią

08 marzec 2019 • 11:30-13:00 • Główna sala konferencyjna

Tematyka

  • Zmiany w zakresie funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego
  • Proces przełączania numeru 997 do Centrów Powiadamiania Ratunkowego
  • Ustawa o zawodzie ratownika medycznego – czy powstanie?
  • "Złota godzina", czyli znaczenie szybkiego dotarcia do pacjenta w wybranych jednostkach chorobowych - ratownictwo jako element organizacji opieki koordynowanej
  • Organizacja transportu medycznego między szpitalami
  • Funkcjonowanie centrów urazowych – wybrane zagadnienia
Powrót do listy