Agenda

Telemedycyna w Polsce. Koniec początku czy początek końca?

08 marzec 2019 • 13:30-15:00 • Balowa B

Tematyka

  • Rozwiązania telemedyczne w kontekście obniżania kosztów świadczeń medycznych oraz usprawnienia i przepływu informacji
  • Telemedycyna jako element procesu diagnostyczno-terapeutycznego – przykłady rozwiązań
  • Zdalna opieka i monitorowanie stanu pacjenta po wypisie ze szpitala
  • Stosowanie narzędzi telemedycznych – czy będą kiedyś rozliczane przez NFZ w ramach świadczeń gwarantowanych?
Powrót do listy