Agenda

OBRAZOWANIE PRZYSZŁOŚCI: Czy metody obrazowe zastąpią badania inwazyjne? Nie pytaj czy – pytaj kiedy?

08 marzec 2019 • 15:15-16:45 • Konferencyjna 25

Tematyka

Sesja współorganizowana przez Sekcję Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii
Komputerowej PTK

Prezentacje:

 • Rozszerzona rzeczywistość w optymalizacji zabiegów kardiologii interwencyjnej – modny gadżet czy
  realna pomoc dla operatora?
 • Machine learning w diagnostyce obrazowej – czy sztuczna inteligencja zastąpi radiologa?
 • Tomografia komputerowa serca to nie tylko ocena anatomiczna – nowe możliwości kompleksowej
  oceny niedokrwienia
 • Wieloparametryczny rezonans magnetyczny w obrazowaniu serca – czy nadeszła era histopatologii
  in vivo?
 • Przepływy w rezonansie magnetycznym. Jak w praktyce wykorzystać czwarty wymiar?

Podsumowanie prowadzących sesję i dyskusja

Powrót do listy