Agenda

KARDIOLOGIA INTERWENCYJNA: Bezkrwawa rewolucja część 2 – złożone interwencje – gdzie chirurg nie może tam kardiolog pomoże. Nieustanny rozwój technik nieoperacyjnych.

08 marzec 2019 • 13:30-15:00 • Konferencyjna 25

Tematyka

Sesja współorganizowana przez AISN

Prezentacje:

  • Stenty wieńcowe jednak nie będą znikać...? Czy jest przyszłość dla technologii bioresorbowalnych
    czy pozostaniemy w metalowej klatce?
  • Nie tylko stenty. Nowe technologie w cewnikach balonowych
  • Ćwierć miliona obrotów na minutę i nie tylko. Nowoczesne metody modyfikacji uwapnionych blaszek
    miażdżycowych
  • Pień i bifurkacje – ciągłe wyzwanie dla nowych technologii
  • Angioplastyka bez kontrastu. Zero-contrast PCI

Podsumowanie prowadzących sesję i dyskusja

Powrót do listy