Agenda

Immunoonkologia – skuteczna strategia leczenia nowotworów

07 marzec 2019 • 16:15-17:45 • Konferencyjna 1

Tematyka

  • Mechanizm działania immunoterapii w porównaniu z innymi metodami leczenia nowotworów
  • Potencjał immunoonkologii jako nowoczesnej i szybko rozwijającej się strategii leczenia nowotworów złośliwych
  • Organizacja i znaczenie diagnostyki na wybór i skuteczność terapii
  • Profil bezpieczeństwa leków immunologicznych
  • Organizacja i finansowanie leczenia immunoonkologicznego w Polsce
  • Konieczność wdrożenia standardów opieki nad pacjentem
Powrót do listy