Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Adam Fronczak

Adam Fronczak

Firma: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Stanowisko: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2007-2011, kierownik, Zakład Zdrowia Publicznego

Wykształcenie: Specjalizacja z zakresu zdrowia publicznego Specjalizacja z farmakologii klinicznej Specjalizacja z chorób wewnętrznych Egzamin na członka Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa Doświadczenie zawodowe: Członek Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w 2014 główny badacz w projekcie firmy Amgen „Placebo Controlled, Multicenter Study to Assess the Effect of Evolucumab on Congnitive Function in Patients with Clinically Evident Cardiovascular Diseases And Receiving Statin Background Lipid Lowering Therapy”. W 2012 koordynator merytoryczny Programu Strategicznego Profilaka i Leczenie Chorób Cywilizacyjnych – Strategmed NCBR. Były dyrektor i ordynator oddziału chorób wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu, wieloletni pracownik Klinki Hematologii, Zakładu Farmakologii Klinicznej (w tym w latach 2002-2005 Kanclerz) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2007-2011 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia - nadzór nad Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji, Departamentem Zdrowia Publicznego i Departamentem Współpracy Międzynarodowej, przewodniczący Krajowej Rady ds. Narkomanii, koordynator zabezpieczenia medycznego Euro 2012 ze strony Ministerstwa Zdrowia, przewodniczący Zespołu ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej – w zakresie kompetencji Ministra Zdrowia, współpraca z WHO, UNAIDS i innymi organizacjami. W latach 2003-2007 sekretarz Rady Nadzorczej Parku Naukowo-Technologicznego w Łodzi. Autor i współautor ponad 40 publikacji w czasopismach medycznych polskich i zagranicznych.

Bierze udział w sesjach:

 • Profilaktyka wybranych chorób i edukacja zdrowotna – nadal mamy wiele do zrobienia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Profilaktyka wybranych chorób i edukacja zdrowotna – nadal mamy wiele do zrobienia

  • Zapobieganie chorobom ma kolosalną przyszłość – redukcja czynników ryzyka jest najlepszą inwestycją
  • Zdrowie publiczne w Polsce – mamy narzędzia, ale czy potrafimy z nich korzystać?
  • Ustawa o zdrowiu publicznym, Narodowy Program Zdrowia i co dalej?
  • Od przedszkola do seniora – na skuteczną edukację zdrowotną nigdy nie jest za wcześnie ani za późno
  • Rola lekarzy POZ w krzewieniu nawyków prozdrowotnych, promocji zdrowia i profilaktyce – Polska a trendy światowe

  Profilaktyka wybranych chorób i edukacja zdrowotna – nadal mamy wiele do zrobienia

  • Michał Brzeziński - Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Andrzej Fal - kierownik, Klinika Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, prezes zarządu głównego, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
  • Adam Fronczak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2007-2011, kierownik, Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Grzegorz Juszczyk - dyrektor, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
  • Oliwia Khalil-Oliwa - Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Jacek Krajewski - prezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie
  • Ernest Kuchar - kierownik, Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

POWRÓT