Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Andrzej Hoffmann

Andrzej Hoffmann

I Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach

Jestem absolwentem Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału lekarskiego w Katowicach.

Od 2001 roku pracuję w I Katedrze i Klinice Kardiologii ŚUM, w GCM w Katowicach Ochojcu. Uzyskałem specjalizację w zakresie Chorób Wewnętrznych (2007) oraz Kardiologii (2011).

Od 2001 wykonuję inwazyjne badania elektrofizjologiczne oraz zabiegi ablacji podłoża arytmii. Tematem pracy doktorskiej była ocena skuteczności ablacji arytmii komorowych u pacjentów z pozawałowym uszkodzeniem serca przy użyciu systemu elektroantomicznego CARTO (2009).

Jestem członkiem Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, wielokrotnie wygłaszałem wykłady na konferencjach Kardiologicznych. Prowadzę szkolenia w zakresie technik wykonywania zabiegów ablacji serca.

Bierze udział w sesjach:

 • ZABURZENIA RYTMU: Ablacja w migotaniu przedsionków i niewydolności serca. Technologia dla coraz trudniejszych chorych.

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  ZABURZENIA RYTMU: Ablacja w migotaniu przedsionków i niewydolności serca. Technologia dla coraz trudniejszych chorych.

  Prezentacje:

  • TURBOablacja 2019
   • Wieloelektrodowa
   • Elektroporacja
  • Bezinwazyjna ablacja – radioterapia nie tylko w onkologii
  • Elektrofizjologia w służbie regeneracji serca
  • Ablacja migotania przedsionków w niewydolności serca – kolejny krok milowy

  Podsumowanie prowadzących sesję i dyskusja

  ZABURZENIA RYTMU: Ablacja w migotaniu przedsionków i niewydolności serca. Technologia dla coraz trudniejszych chorych.

  • Piotr Buchta - III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Artur Fuglewicz - kierownik, Pracownia Elektrofizjologii, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ w Poznaniu
  • Andrzej Hoffmann - I Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
  • Zbigniew Kalarus - kierownik, Oddział Kliniczny Kardiologii, Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Krzysztof Myrda - III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Seweryn Nowak - I Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach

POWRÓT