Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Damian Marciniak

Damian Marciniak

Firma: Wydział Zdrowia, Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Stanowisko: dyrektor

od dwóch lat pełni funkcję nowoutworzonego Wydziału Zdrowia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Poprzednio pracował jako dyrektor administracyjny w Pleszewskim Centrum Medycznym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych w zakresie ochrony zdrowia, pełnienił m.in.funkcję dyrektora CSIOZ. Ekspert w dziedzinie zarządzania prowadzi zajęcia z zarządzania projektami oraz komunikacją w organizacji na Uczelni Łazarskiego w Warszawie w ramach modułu MBA w ochronie zdrowia. W kręgu zainteresowań znajdują się m.in. wykorzystywanie nowoczesnych metod zarządzania w administracji, analiza transakcyjna i jej wpływ na regulację rynkową oraz korelacja strategii w ramach regionalnej polityki zdrowotnej.

Bierze udział w sesjach:

 • Mapy potrzeb zdrowotnych – nowe otwarcie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Mapy potrzeb zdrowotnych – nowe otwarcie

  • Dotychczasowe edycje map potrzeb zdrowotnych – ocena i wnioski
  • Główne kierunki prac Ministerstwa Zdrowia nad mapami potrzeb zdrowotnych
  • Czy mapy potrzeb zdrowotnych staną się skutecznym narzędziem planowania inwestycji w sektorze medycznym i finansowania świadczeń zdrowotnych?
  • Mapy jako dokumenty uwzględniające perspektywę regionalną
  • Założenia strategicznego dokumentu określającego zasady tworzenia map potrzeb zdrowotnych

  Mapy potrzeb zdrowotnych – nowe otwarcie

POWRÓT