Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Elżbieta Stasiak

Elżbieta Stasiak

Firma: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pielęgniarka. Pierwsze doświadczenia w pielęgniarstwie zdobywałam od 1982 roku. Od 2000 roku skupiam się na długoterminowej pielęgniarskiej opiece domowej. Jestem dyplomowaną Pielęgniarką Specjalistą w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej. Przedsiębiorca i ekspert. Na bazie swoich doświadczeń i wiedzy stworzyłam zespół, który zajmuje się wsparciem osób wymagających długoterminowej opieki pielęgniarskiej oraz ich rodzin. Jestem Prezesem Stasiak Medical Team i członkiem Zarządu Krajowego Związku Podmiotów Leczniczych. Od 2013 roku jestem członkiem Zespołu do spraw opracowania programu szkolenia specjalizacyjnego oraz programu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Od 2014 również członkiem Zespołu Roboczego Przy Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych do spraw opracowania standardów opieki długoterminowej. Naukowiec i dydaktyk. Od 2004 roku wykładam na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w Katedrze Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej. Stopień naukowy doktora nauk medycznych Akademii Medycznej w Lublinie otrzymałam w 2007 roku po obronie rozprawy doktorskiej Jakość życia pacjenta objętego opieką domową długoterminową. W 2004 roku opracowałam program szczegółowy do specjalizacji dla pielęgniarek w dziedzinie Opieki Długoterminowej. Wielokrotnie pełniłam rolę kierownika merytorycznego tej specjalizacji Dzięki wieloletniemu doświadczeniu praktycznemu, pracy naukowej i tworzeniu standardów długoterminowej opieki pielęgniarskiej w Polsce, a także dzięki współpracy z ośrodkami certyfikującymi, wydaję opinie dotyczące między innymi organizacji usług pielęgniarskich. Wolontariusz. Wiele lat temu współtworzyłam Fundację ZOFIA, której celem jest działanie na rzecz profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, edukacji oraz pomocy społeczno-środowiskowej, wzmocnienia i poprawienia jakości życia osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, nieuleczalnie chorych i marginalizowanych społecznie. Fundacja posiada dziś status organizacji pożytku publicznego, a ja nadal chętnie poświęcam swój czas w ramach wolontariatu.

Twórca i ekspert w dziedzinie opieki długoterminowej domowej, Prezes Firmy Stasiak Medical II Team.

Bierze udział w sesjach:

 • Opieka pielęgniarska w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Opieka pielęgniarska w Polsce

  • Rola pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej – przegląd najważniejszych wyzwań dotyczących tej grupy zawodowej
  • Założenia Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce
  • Warunki pracy i płacy – podwyżki i co dalej?
  • Ścieżki awansu zawodowego pielęgniarek i położnych
  • Normy zatrudnienia pielęgniarek – przepisy i rzeczywistość

  Opieka pielęgniarska w Polsce

  • Beata Drzazga - właściciel, prezes, BetaMed SA, członek Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii w Warszawie
  • Greta Kanownik - dyrektor, Departament Pielęgniarek i Położnych, Ministerstwo Zdrowia
  • Dorota Kilańska - p.o. kierownika, Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, członek Rady Przejrzystości, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)
  • Katarzyna Kowalska - prezes, Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe
  • Zofia Małas - prezes, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
  • Krystyna Ptok - przewodnicząca, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
  • Elżbieta Stasiak - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Piotr Wróbel - zastępca redaktora naczelnego, Rynek Zdrowia

POWRÓT