Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Greta Kanownik

Greta Kanownik

Firma: Departament Pielęgniarek i Położnych, Ministerstwo Zdrowia

Stanowisko: dyrektor

Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.
Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe.
Była Kierownikiem Działu Marketingu i Sprzedaży Usług Medycznych w SP ZOZ oraz Kierownikiem Administracji Medycznej i Asystentem Dyrektora Zespołu w Brzesku – gdzie była odpowiedzialna za umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie prawidłowości rozliczeń pod względem merytorycznym i finansowym.
W ramach pracy zawodowej zarządzała wielospecjalistycznym szpitalem z ponad 30 poradniami specjalistycznymi, oddziałami dziennymi, stomatologią, rozwiniętym strukturalnie i organizacyjnie POZ oraz działalnością ratownictwa medycznego.
Studia doktoranckie ukończyła w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie napisała pracę naukową na temat ,,Zintegrowany model konkurencyjności w służbie zdrowia na przykładzie szpitali powiatowych’’.
W pracy doktorskiej skupiła się na poszukiwaniu modelu oraz koncepcji zmierzających do trwałego budowania wartości szpitala względem pacjenta i poprawą jakości świadczonych usług.

Oprócz wykształcenia ekonomicznego posiada również wykształcenie medyczne pielęgniarskie. Swoją pracę zawodową rozpoczęła w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w brzeskim szpitalu. W zawodzie medycznym pracowała przez okres 10 lat. Dalej rozpoczęła pracę administracyjną i zarządczą w zakresie podmiotów leczniczych.
Działała także jako:
- delegat do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie na kadencje w latach 2003 -2007
- delegat oraz członek Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie na lata 2011 - 2014

Poza wykonywaną pracą zawodową, była także m.in.: ekspertem ds. oceny wniosków unijnych w zakresie służby zdrowia w Ministerstwie Zdrowia na lata 2007 – 2013,

Jako prelegent brała czynny udział w wielu konferencjach branżowych i naukowych dotyczących m.in. nowoczesnego zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej, informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ”. Posiada wiele publikacji naukowych oraz branżowych.

Bierze udział w sesjach:

 • Opieka pielęgniarska w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Opieka pielęgniarska w Polsce

  • Rola pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej – przegląd najważniejszych wyzwań dotyczących tej grupy zawodowej
  • Założenia Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce
  • Warunki pracy i płacy – podwyżki i co dalej?
  • Ścieżki awansu zawodowego pielęgniarek i położnych
  • Normy zatrudnienia pielęgniarek – przepisy i rzeczywistość

  Opieka pielęgniarska w Polsce

  • Beata Drzazga - właściciel, prezes, BetaMed SA, członek Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii w Warszawie
  • Greta Kanownik - dyrektor, Departament Pielęgniarek i Położnych, Ministerstwo Zdrowia
  • Dorota Kilańska - p.o. kierownika, Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, członek Rady Przejrzystości, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)
  • Katarzyna Kowalska - prezes, Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe
  • Zofia Małas - prezes, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
  • Krystyna Ptok - przewodnicząca, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
  • Elżbieta Stasiak - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Piotr Wróbel - zastępca redaktora naczelnego, Rynek Zdrowia

POWRÓT