Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż

Grzegorz Smolka

Firma: Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach

Stanowisko: Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Bierze udział w sesjach:

 • CHOROBY ZASTAWEK SERCA: Nowe przezcewnikowe technologie odpowiedzią na narastający problem społeczny

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  CHOROBY ZASTAWEK SERCA: Nowe przezcewnikowe technologie odpowiedzią na narastający problem społeczny

  Prezentacje:

  • Zastawka 2020-2030
   • Trójdzielna
   • Mitralna
   • Aortalna
  • Zamknięcie uszka lewego przedsionka – zdążyć przed udarem
  • Nowa polska myśl technologiczna w zastawce aortalnej

  Podsumowanie prowadzących sesję i dyskusja

  CHOROBY ZASTAWEK SERCA: Nowe przezcewnikowe technologie odpowiedzią na narastający problem społeczny

  • Piotr Chodór - Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Marek Grygier - kierownik, Pracownia Hemodynamiki Serca, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Grzegorz Smolka - Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
  • Krzysztof Wilczek - III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Wojciech Wojakowski - kierownik, Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, III Katedra Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierownik, III Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach, przewodniczący, Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

POWRÓT