Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Jan Szewieczek

Jan Szewieczek

Firma: Klinika Geriatrii Wydziału Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Stanowisko: kierownik

urodził się w 1953 roku w Pszczynie. Dyplom lekarza uzyskał na Wydziale Lekarskim w Katowicach Śląskiej Akademii Medycznej w 1978 roku. Po stażu podyplomowym pracował w Przychodni Kopalni Węgla Kamiennego "Gottwald" – Rejon "Kleofas" Górniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Katowicach. Od 1988 roku był zastępcą ordynatora I Oddziału Chorób Wewnętrznych Górniczego Centrum Medycznego. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1990 roku na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, na podstawie rozprawy: „Analiza wyników badań układu krążenia u sportowców wyczynowych”. Promotorem był dr hab. n. med. Eugeniusz Fojt prof. nadzw. ŚAM, ordynator I Oddziału Chorób Wewnętrznych GCM. W 1991 r. został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego i Rehabilitacji Oddziału Pielęgniarskiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiej Akademii Medycznej. Od 2001 do 2012 roku kierował Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego. W latach 2001-2005 był zastępcą ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych GCM, kierowanego przez prof. dr hab. n. med. Jana Duławę. Od 2005 roku kieruje Oddziałem Geriatrii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a od 2012 roku – Kliniką Geriatrii w Katedrze Chorób Wewnętrznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskał na Wydziale Lekarskim w Katowicach SUM w 2012 na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Wpływ krótkiego, intensywnego wysiłku fizycznego na wybrane wskaźniki hemodynamiczne, metaboliczne i hormonalne u mężczyzn chorych na cukrzycę typu 2, leczonych pochodną sulfonylomocznika”. Tytuł naukowy profesora nauk medycznych uzyskał 22 marca 2018 r. Zainteresowania naukowe profesora Jana Szewieczka obejmują wielkie problemy geriatryczne: zespół słabości, otępienie, majaczenie, upadki, odleżyny, polipragmazję. Kierował realizacją programu badań stuletnich mieszkańców województwa śląskiego. Uczestniczy w konsorcjum naukowym International Centenarian Collaboration of Dementia Studies (ICC-Dementia). Prowadzi wykłady z geriatrii na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach oraz Wydziale Lekarskim w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Współpracuje ze środkami masowego przekazu w popularyzacji wiedzy geriatrycznej.

Bierze udział w sesjach:

 • Osoby starsze w systemie opieki zdrowotnej i społecznej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Osoby starsze w systemie opieki zdrowotnej i społecznej

  • Starzenie się społeczeństwa – czy to tylko negatywne zjawisko?
  • Zdrowy senior – determinanty pomyślnego starzenia się
  • Starzenie się w zdrowiu a starzenie się w chorobie – efekty społeczne i ekonomiczne
  • Jak można aktywizować starsze pokolenie – rola medycyny naprawczej, nowoczesnej prewencji i monitoringu parametrów zdrowotnych
  • Skuteczność medycyny naprawczej w przywracaniu aktywności społecznej i zawodowej – koszty bezpośrednie i pośrednie, korzyści społeczne i ekonomiczne
  • Niepełnosprawni seniorzy w gabinecie lekarskim – za mało o tym rozmawiamy

  Osoby starsze w systemie opieki zdrowotnej i społecznej

  • Jarosław Derejczyk - konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii w woj. śląskim, Szpital Geriatryczny im Jana Pawła II w Katowicach
  • Beata Drzazga - właściciel, prezes, BetaMed SA, członek Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii w Warszawie
  • Katarzyna Kowalik - trenerka personalna pracująca m.in. z osobami 55+
  • Czesław Marcisz - kierownik, Zakład Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Bolesław Samoliński - dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Jan Szewieczek - kierownik, Klinika Geriatrii Wydziału Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Małgorzata Zwiercan - poseł na Sejm, przewodnicząca, Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej

POWRÓT