Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż

Jarosław Derejczyk

Firma: Szpital Geriatryczny im Jana Pawła II w Katowicach

Stanowisko: konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii w woj. śląskim

Dr n. med. Jarosław Derejczyk. Lekarz, specjalista geriatra, specjalista chorób wewnętrznych, gerontolog. Zainteresowania naukowe dotyczą udziału reakcji niespecyficznych w procesach degeneracji tkanek, terapii łączonej w zespołach neurodegeneracyjnych i upowszechniania przesiewowych metod oceny geriatrycznej. W okresie od 1997 do 2017 dyrektor Szpitala Geriatrycznego im Jana Pawła II w Katowicach a w latach 1989 do 2012 ordynator oddziału geriatrii w tym szpitalu. Obecnie pracuje jako lekarz konsultant w poradniach geriatrycznych i jako konsultant w ośrodkach opieki długoterminowej. Pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie geriatrii dla woj. śląskiego. Jest członkiem Zarządu Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce ( w latach 1994 – 2004, prezes tego Kolegium), członkiem Rady ds. Osób Starszych w BRPO oraz członkiem Zespołu ds. Gerontologii w Ministerstwie Zdrowia. Autor kilkudziesięciu prac i kilku rozdziałów książkowych z dziedziny gerontologii klinicznej i społecznej.

Bierze udział w sesjach:

 • Osoby starsze w systemie opieki zdrowotnej i społecznej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Osoby starsze w systemie opieki zdrowotnej i społecznej

  • Starzenie się społeczeństwa – czy to tylko negatywne zjawisko?
  • Zdrowy senior – determinanty pomyślnego starzenia się
  • Starzenie się w zdrowiu a starzenie się w chorobie – efekty społeczne i ekonomiczne
  • Jak można aktywizować starsze pokolenie – rola medycyny naprawczej, nowoczesnej prewencji i monitoringu parametrów zdrowotnych
  • Skuteczność medycyny naprawczej w przywracaniu aktywności społecznej i zawodowej – koszty bezpośrednie i pośrednie, korzyści społeczne i ekonomiczne
  • Niepełnosprawni seniorzy w gabinecie lekarskim – za mało o tym rozmawiamy

  Osoby starsze w systemie opieki zdrowotnej i społecznej

  • Jarosław Derejczyk - konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii w woj. śląskim, Szpital Geriatryczny im Jana Pawła II w Katowicach
  • Beata Drzazga - właściciel, prezes, BetaMed SA, członek Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii w Warszawie
  • Katarzyna Kowalik - trenerka personalna pracująca m.in. z osobami 55+
  • Czesław Marcisz - kierownik, Zakład Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Bolesław Samoliński - dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Jan Szewieczek - kierownik, Klinika Geriatrii Wydziału Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Małgorzata Zwiercan - poseł na Sejm, przewodnicząca, Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej

POWRÓT