Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Joanna Głogowska-Szeląg

Joanna Głogowska-Szeląg

Firma: Katedra Patofizjologii i Endokrynologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

posiada specjalizacje w zakresie chorób wewnętrznych, reumatologii oraz balneoklimatologii i medycyny fizykalnej. Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Już w trakcie studiów aktywnie działała w Kole Naukowym Studenckiego Towarzystwa Naukowego, była członkiem Zarządu STN i współorganizowała sesje STN Śląskiej Akademii Medycznej oraz wyjazdowe obozy naukowe STN. Rezultatem tych doświadczeń były wyróżniane, pierwsze doniesienia naukowe prezentowane na dorocznych uczelnianych, krajowych i zagranicznych sesjach naukowych STN. Po uzyskaniu dyplomu rozpoczęła pracę w Katedrze Patofizjologii i Endokrynologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego gdzie po obronionej z wyróżnieniem pracy doktorskiej, uzyskała stopień doktora nauk medycznych, a po przebyciu wszystkich procedur stopień doktora habilitowanego. Pracowała w Poradni Chorób Tarczycy, Leczenia Osteoporozy, współtworzyła Poradnię Endokrynologiczną, Reumatologiczną i Rehabilitacji w Katowicach. Była Lekarzem Naczelnym WORR Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój, gdzie zorganizowała pracownię USG i współdziałała przy modernizacji bazy balnelogiczno-rehabilitacyjnej. Była współorganizatorem i współgospodarzem Śląskich Spotkań Uzdrowiskowych w ramach II Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej. Uczestniczyła w wielu kursach krajowych i zagranicznych m.in. w Warszawie, Zakopanem, na Cyprze czy w Hiszpanii w kursie SCOPE (Course for Specjalist in Cardiovascular Medicine). Wielokrotnie uczestniczyła w zjazdach i kongresach naukowych m.in. w Wiedniu, Kopenhadze, Barcelonie, Rio de Janeiro, Pekinie, Heraklionie czy Krakowie. Zdobyła certyfikat IOF (International Osteoporosis Foundation) w dziedzinie densytometrii klinicznej. Ukończyła kurs USG z zakresu ortopedii i reumatologii. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Balneologia i medycyna fizykalna. W pracy zawodowej łączy aktywność kliniczną z prowadzeniem projektów naukowych. Od wielu lat prowadzi międzynarodowe badania z zakresu reumatologii, osteoporozy, chorób wewnętrznych pełniąc funkcję głównego badacza i koordynatora krajowego. Jest autorem wielu prac naukowych krajowych i zagranicznych. Wyniki badań prezentowała na licznych konferencjach naukowych m.in.: w Czechach, Danii, Włoszech, USA, Belgii, Holandii, Portugalii, Grecji, Szwecji, Szwajcarii, Chinach i Polsce. Była współorganizatorem wielu sympozjów i zjazdów, Kierownikiem Naukowym kursów dla lekarzy organizowanych m.in. przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach oraz sympozjów dla pacjentów z zakresu osteoporozy i reumatologii. Jest współzałożycielem „Stowarzyszenia Na Rzecz Zapobiegania Otyłości, Chorobom Tarczycy i Chorobom Metabolicznym” (A Member Of The International Federation For The Surgery Of Obesity; IFSO) oraz członkiem założycielem Stowarzyszenia „Endokrynologia Śląska”. Jest członkiem towarzystw naukowych w Polsce i zagranicą, ponadto recenzentem prac nadsyłanych do Endokrynologii Polskiej i Wiadomości Lekarskich. Prowadzi ćwiczenia, seminaria, wykłady dla studentów wydziału lekarskiego, oddziału lekarsko-dentystycznego, medycyny ratunkowej Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. Szczególnie istotne jest dla niej szkolenie lekarzy. Od lat, zapraszana jako wykładowca bierze czynny udział w kształceniu podyplomowym lekarzy specjalistów i lekarzy rodzinnych, na kongresach naukowych, kursach i szkoleniach podyplomowych z zakresu osteoporozy, reumatologii i endokrynologii.

Bierze udział w sesjach:

 • Endokrynologia – wybrane zagadnienia terapeutyczne – sesja edukacyjna dla pacjentów

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Endokrynologia – wybrane zagadnienia terapeutyczne – sesja edukacyjna dla pacjentów

  • Co należy wiedzieć o chorobach tarczycy – czy wszyscy mamy Hashimoto?
  • Nadmiar testosteronu u kobiet – czy to kolejna epidemia XXI wieku?
  • Witamina D – czy bezpieczna w każdym wieku?

  Endokrynologia – wybrane zagadnienia terapeutyczne – sesja edukacyjna dla pacjentów

  • Joanna Głogowska-Szeląg - Katedra Patofizjologii i Endokrynologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Czesław Marcisz - kierownik, Zakład Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Violetta Skrzypulec-Plinta - prorektor ds. rozwoju i promocji uczelni, Śląski Uniwersytet Medyczny

POWRÓT