Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż

Katarzyna Nowomiejska

Firma: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Stanowisko: adiunkt, Klinika Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki

Adiunkt w Klinice Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jej działalność kliniczna związana jest z chirurgią witreoretinalną, chirurgią zaćmy oraz urazami gałki ocznej. Zajmuje się również schorzeniami neurookulistycznymi oraz rzadkimi chorobami okulistycznymi uwarunkowanymi genetycznie. Jest reprezentantem Polski w Europejskiej Sieci Referencyjnej Chorób Rzadkich w Okulistyce (ERN-EYE). Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz ponad 100 doniesień zjazdowych. Jej praca doktorska w 2005 roku dotyczyła porównania perymetrii Goldmanna oraz pół-automatycznej perymetrii kinetycznej u pacjentów z zaawansowanymi ubytkami pola widzenia. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2014 roku na podstawie prac dotyczących zastosowania nowoczesnych metod oceny funkcji widzenia u pacjentów z uszkodzeniami drogi wzrokowej. Pozostaje w ścisłej współpracy z Kliniką Okulistyki Uniwersytetu w Tybindze w Niemczech - wiodącego ośrodka klinicznego w Europie zajmującego się innowacyjnymi metodami terapii i rehabilitacji w okulistyce, takimi jak implanty podsiatkówkowe, terapia genowa i elektrostymulacja. Jest wykładowcą ESASO- Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Szkoleń w Okulistyce z siedzibą w Lugano w Szwajcarii.

Bierze udział w sesjach:

 • Choroby mediowane immunologicznie – problem nie tylko dla jednego specjalisty

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Choroby mediowane immunologicznie – problem nie tylko dla jednego specjalisty

  Sesja interdyscyplinarna, m.in. z udziałem:

  • gastroenterologa
  • dermatologa
  • okulisty
  • reumatologa
  • nefrologa
  • pulmonologa

  Choroby mediowane immunologicznie – problem nie tylko dla jednego specjalisty

  • Magdalena Durlik - kierownik, Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych, Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Brygida Kwiatkowska - zastępca dyrektora ds. klinicznych, kierownik, Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
  • Katarzyna Nowomiejska - adiunkt, Klinika Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Wojciech Piotrowski - Klinika Pneumonologii i Alergologii, I Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Marek Tombarkiewicz - dyrektor, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2016-2018
  • Iwona Walecka - kierownik, Klinika Dermatologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

POWRÓT