Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Klaudiusz Nadolny

Klaudiusz Nadolny

ratownik koordynujący, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, kierownik, Katedra Ratownictwa Medycznego, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej


Klaudiusz Nadolny od roku 2007 pracuje w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach na różnych stanowiskach od ratownika medycznego w zespole ratownictwa medycznego, dyspozytora medycznego w zintegrowanej dyspozytorni medyczni a obecnie jako ratownik medyczny koordynujący ośrodka koordynacji. Zajmuję się udzielaniem pomocy medycznej w stanach zagrożenia życia w opiece przedszpitalnej oraz nadzorem merytorycznym nad dyspozytorami medycznymi.

Klaudiusz Nadolny od wielu lat prowadzi jako członek rady programowej czasopisma „ Na Ratunek” i „ Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych”, jest również sekretarzem redakcji czasopisma „Postępy Nauk Medycznych”. Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Emergency Medical Service”. Organizator, współorganizator wielu konferencji, sympozjum z zakresu ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej.

Klaudiusz Nadolny jest członkiem:
1. Europejskiego Korpusu Medycznego;
2. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego;
3. Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego;
4. Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej;
5. Śląskiej Grupy Ratownictwa Specjalistycznego.;
6. Członek Sekcji Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Intensywnej Terapii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

jak również jest członkiem wielu grup ekspertów:
1. Przewodniczący zespołu Ekspertów ds. akredytacji podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla ratowników i dyspozytorów medycznych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego;
2. Członek zespołu Ekspertów ds. programów kursów doskonalących dla ratowników i dyspozytorów medycznych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego;
3. Członek zespołu Ekspertów ds. uśmierzania bólu w ratownictwie medycznym;
4. Członek komisji ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych, powołany przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
5. Członek zespołu ds. SWD PRM wersja 2.0 powołany przez Ministra Zdrowia;
6. Członek zespołu Ekspertów ds. postępowania w oparzeniach w opiece przedszpitalnej;
7. Członek zespołu ds. opracowania algorytmu zbierania wywiadu medycznego i aktualizacji procedury zdarzeń mnogich/masowych powołany przez Ministra Zdrowia.

Klaudiusz Nadolny jest wykładowcą w Klinice Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jest również Kierownikiem Katedry Ratownictwa Medycznego w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.
Jest kierownik naukowym kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Klaudiusz Nadolny jest autorem ponad 140 publikacji z zakresu ratownictwa medycznego. Autorem, współautorem siedmiu monografii naukowych. Ponad 90 wystąpień podczas konferencji w Polsce i Europie. Ponad 30 razy członek komitetu naukowego podczas konferencji, sympozjów czy zjazdów naukowych. Recenzent w Zeszytach Naukowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, wydawnictwie Tygiel, magazynie „ Na Ratunek”, w czasopiśmie „Pielęgniarstwo w stanach nagłych”, „Wiadomości Lekarskie” oraz „Emergency Medical Service”. Redaktor tematyczny w Zeszytach Naukowych Warszawskiej Uczelni im. Marii Skłodowskiej-Curie. Głównym zainteresowaniem naukowym Klaudiusza Nadolnego jest podnoszenie jakości udzielanych świadczeń medycznych przez członków zespołów ratownictwa medycznego w szczególności dotyczy to nagłego zatrzymania krążenia. Jest współtwórcą prospektywnego rejestru nagłego zatrzymania krążenia SIL-ROSC w województwie śląskim, rejestr wspólnie prowadzony jest z Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Bierze udział w sesjach:

 • ZAGROŻENIE ŻYCIA POZA SZPITALEM: Kto nam pomoże?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  ZAGROŻENIE ŻYCIA POZA SZPITALEM: Kto nam pomoże?

  Prezentacje:

  • Aplikacje na ratunek – wszyscy możemy pomóc
  • Dronowe pogotowie ratunkowe
  • Pomoc na ulicy – defibrylator to za mało. Co jeszcze?
  • Zintegrowana opieka nad chorym po zatrzymaniu krążenia
  • Koncepcja bezpiecznego, inteligentnego miasta. Wizja kontra rzeczywistość

  Podsumowanie prowadzących sesję i dyskusja

  ZAGROŻENIE ŻYCIA POZA SZPITALEM: Kto nam pomoże?

  • Jerzy Robert Ładny - kierownik, Klinika Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, konsultant krajowy ds. medycyny ratunkowej
  • Klaudiusz Nadolny - ratownik koordynujący, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, kierownik, Katedra Ratownictwa Medycznego, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
  • Roman Szełemej - prezydent Wałbrzycha
  • Dariusz Timler - kierownik, Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, kierownik, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
  • Przemysław Trzeciak - kardiolog, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Adam Wojtaszczyk - III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

POWRÓT