Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Krzysztof Sell

Krzysztof Sell

Firma: Investcore Sp. z o.o. Sp.k.

Stanowisko: prezes zarządu komplementariusza

Od 1996 r. prowadzi własną firmę. Od ponad 20 lat zajmuje się realizacja projektów związanych z dostawą i wdrożeniem systemów informatycznych wraz z infrastrukturą informatyczną (serwerów, komputerów, sieci). Jest założycielem internetowego działającego pro bono portalu informacyjnego dla pacjentów Sluzbazdrowia.pl. Posiada szeroką wiedzę z zakresu znajomości metodyk zarządzania projektami PRINCE2, Agile Project Management, SCRUM, PMBok i wielu innych. Współtworzył projekty związane z wieloma dziedzinami życia m.in. HR CORE system wspomagania rekrutacji pracowników, Karta Pacjenta - elektroniczna ewidencja kart pacjenta, System szkodowy (dot. systemu usprawniającego i skracającego czas obsługi roszczeń ubezpieczonych z tytułu zawartych polis ubezpieczeniowych), Rubinet (dot. systemu umożliwiającego agentom ubezpieczeniowym bieżący wgląd w aktualną ofertę oraz szybką sprzedaż polis oferowanych przez Towarzystwo ubezpieczeniowe), Aplikacja do bankowości mobilnej (dot. aplikacji na systemy Andorid, iOS oraz Windows Phone do bankowości mobilnej), Poczta Onet (dot. aplikacji webmail – gdzie użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Poczty Onet przez stronę www jak również za pośrednictwem protokołów POP3 lub IMAP). Z powodzeniem zarządza projektami badawczymi i komercyjnymi. Często reprezentuje konsorcjanta komercyjnego jako członek zespołu projektowego, który odpowiada za opracowanie założeń, koordynowanie procesu wytworzenia oraz uruchomienia demonstratorów technologicznych. Wśród projektów jakie prowadził można wymienić m.in.: projekty (finansowane ze źródeł NCBiR): 1. „Informatyczny system zarządzania zasobami częstotliwości oraz planowania i ewidencji sieci radiowych dla potrzeb służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych”, DOBR/BIO4/061/13197/2013, okres trwania 20.12.2013 - 19.12.2016, 2. „Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców” Umowa nr DOBR/0018/R/ID2/2013/03, 3. „Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP”, Umowa nr DOBR/0077/R/ID3/2013/03, 4. „Modułowy wielozadaniowy System Identyfikacji Cudzoziemców wraz z modułem analizy ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi”, DOBR/BIO4/055/13127/2013, okres trwania 23.12.2013 - 22.12.2016, 5. „Badania antropometryczne funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych” Umowa nr DOB-BIO6/20/74/2014, okres trwania 23.12.2014 - 22.12.2017, 6. "Wysokospecjalistyczna platforma wspomagająca planowanie cywilne i ratownictwo w administracji publicznej RP oraz w jednostkach organizacyjnych KSGR”, Umowa nr DOB-BIO7/11/02/2015, okres trwania 22.12.2015 - 21.12.2018. Obecnie prowadzi m.in. następujące projekty: 1) Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 „Projekt Rozwój Inteligentnego Monitoringu Bezpieczeństwa Obiektów szansą na wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku”, 2) Projekt finansowany ze źródeł NCBiR „System gromadzenia i generowania informacji na potrzeby analizy kryminalnej i koordynacji działań w Straży Granicznej” Umowa DOB-BIO6/08/129/2014, okres trwania 23.12.2004 - 22.08.2019 oraz 3) „Zestaw Wspomagania Rehabilitacji Ruchowej (ZWRR)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Bierze udział w sesjach:

 • Start-upy w medycynie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Start-upy w medycynie

  • Prezentacje laureatów konkursu Start-Up-Med 2019 – imprezy towarzyszącej IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych
  • Obszary aktywności start-upów w sektorze medycznym – od technologii informacyjnych do zaawansowanych farmakoterapii
  • Wspieranie medycznych start-upów – instytucje publiczne, fundusze, korporacje, inni inwestorzy?
  • Czy młodzi polscy naukowcy chcą być także przedsiębiorcami zarządzającymi swoimi projektami w ramach start-upów?

  Start-upy w medycynie

POWRÓT

III Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC) przenosi się do internetu

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji Konferencji „Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC)”.

Wymagająca utrzymania zasad izolacji społecznej pandemia SARS-CoV-2 sprawia, że nadal obowiązują ograniczenia, które wykluczają organizację dużych wydarzeń z udziałem publiczności. Dlatego III Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC) odbędzie się w czerwcu 2020 r. w wersji online.

Dotychczasowe zainteresowanie konferencją oraz konieczność funkcjonowania w nowej rzeczywistości zmobilizowały nas do przygotowania dla Państwa NTEC 2020 w nowej formule. W sposób niejako wymuszony zmianą realiów funkcjonowania społecznego nowe technologie wkradły się do NTEC w nowej formule, umożliwiając nam zrealizowanie Konferencji.

Konferencja po raz drugi będzie towarzyszyła Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych. W formie telekonferencji postaramy się przygotować wspólne forum dla przedstawicieli świata nauki, medycyny, biznesu oraz regulatorów opieki zdrowotnej, które umożliwi zapoznanie się̨ z najnowszymi technologiami i możliwościami ich zastosowania w schorzeniach sercowo-naczyniowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań wynikających z trwającej pandemii COVID-19.

Przy poprzednich edycjach mieliśmy przyjemność gościć ponad 500 uczestników. Przebieg wydarzenia był obszernie relacjonowany w magazynie i portalu Rynku Zdrowia. Nowa formuła tym bardziej pozwoli, aby kolejna edycja Konferencji była relacjonowana w taki sam sposób, aby jej przesłanie mogło dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

III Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych odbywać się będzie poprzez stronę internetową wydarzenia: www.ntec.org.pl, w portalach Grupy PTWP: rynekzdrowia.pl, rynekaptek.pl oraz PortalSamorzadowy.pl. Debaty transmitowane na żywo dostępne będą dla zarejestrowanych uczestników zgodnie z przyznanym statusem, a relacje z sesji będą publikowane i agregowane w ogólnodostępnej sekcji serwisu rynekzdrowia.pl.

Zachęcamy wszystkich Państwa do aktywnego udziału w naszej Konferencji.

Udział bezpłatny po rejestracji.

Z wyrazami szacunku – łączymy się z Katowic

Mariusz Gąsior
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Wojciech Wojakowski
Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne

Wojciech Kuta
redaktor naczelny magazynu i portalu Rynek Zdrowia