Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Magdalena Kieliszek

Magdalena Kieliszek

Firma: dział rozwoju systemów opieki zdrowotnej, Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Stanowisko: specjalista ds. opieki koordynowanej

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę zawodową rozpoczęła od Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Obecnie buduje swoje kompetencje i zdobywa doświadczenie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi realizując projekty związane z opieką koordynowaną, w tym tworząc ścieżki diagnostyczno-terapeutyczne dla wybranych stanów klinicznych z wykorzystaniem notacji biznesowej BPMN 2.0 w oparciu o normę ISO/EIC 19510:2013 (m.in. wprowadzone Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 23/2018/DAiS w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS"). Zajmuje się badaniami klinicznymi, konsolidacją bazy medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w tym jest ekspertem w zespole merytorycznym ds. utworzenia Centrum Koordynowanej Opieki Zdrowotnej, a także aktywnie działa na rzecz międzynarodowego konsorcjum EIT Health w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i technologii (European Institute of Innovation & Technology) - głównie w zakresie wzrostu przedsiębiorczości w obszarze e-health i kreowania innowacyjnych metod nauczania. Wspiera i uczestniczy w realizacji programów akceleracyjnych dla start-upów w ramach pracy na rzecz Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Bierze udział w sesjach:

 • Podstawowa opieka zdrowotna

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Podstawowa opieka zdrowotna

  • Pilotażowy program POZ Plus – podsumowania i wnioski
  • POZ OK – kolejny projekt pilotażowy opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej
  • Praktyczne aspekty realizacji narzędzi koordynacji opieki w POZ
  • Rozporządzenie RODO – kodeksy postępowania dotyczące ochrony danych osobowych w podstawowej opiece zdrowotnej

  Podstawowa opieka zdrowotna

  • Lidia Gądek - poseł na Sejm RP, Sejmowa Komisja Zdrowia
  • Bożena Janicka - prezes, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia
  • Magdalena Kieliszek - specjalista ds. opieki koordynowanej, dział rozwoju systemów opieki zdrowotnej, Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Anna Kozieł - starszy specjalista ds. zdrowia, Bank Światowy
  • Jacek Krajewski - prezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie
  • Andrzej Zapaśnik - ekspert, Federacja Porozumienia Zielonogórskiego

POWRÓT