Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Małgorzata Myśliwiec

Małgorzata Myśliwiec

Firma: Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Stanowisko: kierownik

Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej
Członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia,
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego,
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
Wiceprzewodnicząca zarządu Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego,
Członek Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk.

Współtwórca opatentowanej terapii cukrzycy typu 1 komórkami T regulatorowymi u dzieci. Jest głównym koordynatorem części klinicznej projektu „Terapia komórkowa cukrzycy typu 1 w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD 127-. Projekt został doceniony w IV edycji konkursu organizowanego przez Puls Medycyny w 2012 roku na wybitnego innowatora w polskiej ochronie zdrowia i zajął I miejsce spośród 20 zgłoszonych do konkursu projektów (27 czerwiec 2012 rok). Prof. Małgorzata Myśliwiec otrzymała Nagrodę Zespołową Polskiej Akademii Nauk Wydziału Nauk Medycznych za w/w badania (11.12.2013 rok). Współzałożycielka spółki POLTREG.
Aktywnie uczestniczy na szczeblu ministerialnym w poprawie organizacji diagnostyki i leczenia chorób diabetologicznych i endokrynologicznych wprowadzając nowoczesne technologie w leczeniu cukrzycy typu 1. Miała bezpośredni udział w uzyskaniu refundacji leczenia osobistymi pompami insulinowymi u dzieci i osób dorosłych do 26 roku życia. oraz ciągłego systemu monitorowania glikemii zintegrowanego z osobistymi pompami insulinowymi wydłużając czas pacjenta w stanie normoglikemii (prewencja ostrych i przewlekłych powikłań naczyniowych) Ponadto bezpośrednio uczestniczyła w tworzeniu i powołaniu nowego stanowiska – Edukator do spraw diabetologii, który został wpisany do Taryfikatora Kwalifikacyjnego Stanowisk Medycznych.
Za całokształt pracy zawodowej i naukowej została odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Edukacji Narodowej.

Bierze udział w sesjach:

 • CUKRZYCA: Nie tylko leki. Od nowoczesnych pomp po inżynierię genetyczną.

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  CUKRZYCA: Nie tylko leki. Od nowoczesnych pomp po inżynierię genetyczną.

  Prezentacje:

  • Nowe leki to też technologia
  • Ucieczka przed igłą – nowoczesne monitorowanie glikemii i substytucja insuliny
  • Telemedycyna w diabetologii wieku rozwojowego
  • Współczesna diagnostyka i nowe terapie cukrzycy typu 1
  • Łowca androidów – kiedy dostaniemy bioniczną trzustkę?

  Podsumowanie prowadzących sesję i dyskusja

  CUKRZYCA: Nie tylko leki. Od nowoczesnych pomp po inżynierię genetyczną.

  • Przemysława Jarosz-Chobot - kierownik, Klinika Diabetologii Dziecięcej SUM, kierownik, Oddział Diabetologii Dziecięcej, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II SP Szpital Kliniczny Nr 6 SUM w Katowicach, konsultant wojewódzki w dziedzinie diabetologii
  • Tomasz Klupa - kierownik, Pracownia Zaawansowanych Technologii Diabetologicznych, Katedra Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Małgorzata Myśliwiec - kierownik, Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Piotr Rozentryt - III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Krzysztof Strojek - kierownik, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Metabolicznych, konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Michał Wszoła - przewodniczący, Rada Konsorcjum BIONIC, Fundacja Badań i Rozwoju Nauki

POWRÓT