Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Małgorzata Zwiercan

Małgorzata Zwiercan

Firma: Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej

Stanowisko: poseł na Sejm, przewodnicząca

Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds Dzieci, członek Sejmowej Komisji Zdrowia, przedsiębiorca, terapeuta uzależnień, działaczka społeczna. Wspiera bohaterów walki o niepodległość. Pomaga działaczom opozycyjnym, którzy w wyniku swego zaangażowania utracili zdrowie, środki utrzymania i do dziś nie doczekali się rzeczywistej rekompensaty. Stworzyła i prowadzi jedyny w Polsce ośrodek pomocy dla weteranów i osób działających na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, w którym organizuje bezpłatne pobyty wypoczynkowo-relaksacyjne. Jest współorganizatorem i wolontariuszką Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna. Dba o pamięć historyczną, aktywizując młodych ludzi do troski o dobro naszego kraju. Aranżuje uroczystości i obchody rocznic, upamiętniające wydarzenia oraz ludzi działających na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Od 2010 roku współkoordynuje coroczne uroczystości związane z projektem „Ludzie sierpnia 80 w Gdyni”. Odznaczona Krzyżem Solidarności Walczącej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeniem Bohaterom Sierpnia oraz Zasłużony dla Kultury.

Bierze udział w sesjach:

 • Osoby starsze w systemie opieki zdrowotnej i społecznej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Osoby starsze w systemie opieki zdrowotnej i społecznej

  • Starzenie się społeczeństwa – czy to tylko negatywne zjawisko?
  • Zdrowy senior – determinanty pomyślnego starzenia się
  • Starzenie się w zdrowiu a starzenie się w chorobie – efekty społeczne i ekonomiczne
  • Jak można aktywizować starsze pokolenie – rola medycyny naprawczej, nowoczesnej prewencji i monitoringu parametrów zdrowotnych
  • Skuteczność medycyny naprawczej w przywracaniu aktywności społecznej i zawodowej – koszty bezpośrednie i pośrednie, korzyści społeczne i ekonomiczne
  • Niepełnosprawni seniorzy w gabinecie lekarskim – za mało o tym rozmawiamy

  Osoby starsze w systemie opieki zdrowotnej i społecznej

  • Jarosław Derejczyk - konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii w woj. śląskim, Szpital Geriatryczny im Jana Pawła II w Katowicach
  • Beata Drzazga - właściciel, prezes, BetaMed SA, członek Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii w Warszawie
  • Katarzyna Kowalik - trenerka personalna pracująca m.in. z osobami 55+
  • Czesław Marcisz - kierownik, Zakład Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Bolesław Samoliński - dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Jan Szewieczek - kierownik, Klinika Geriatrii Wydziału Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Małgorzata Zwiercan - poseł na Sejm, przewodnicząca, Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej

POWRÓT