Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Maria Małgorzata Sąsiadek

Maria Małgorzata Sąsiadek

kierownik, Katedra i Zakład Genetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej

specjalista chorób wewnętrznych, genetyki klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Kariera zawodowa profesor Marii M. Sąsiadek jest związana z Akademią Medyczną, a obecnie Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Tutaj studiowała medycynę, a po ukończeniu studiów podjęła pracę zawodową. Obecnie pełni funkcję Kierownika Katedry Zakładu Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Odbyła liczne staże naukowe w zagranicznych uniwersytetach. Prowadziła wykłady z zakresu genetyki klinicznej na Uniwersytecie w Tybindze, jako zaproszony profesor. Była wykładowcą na licznych krajowych i międzynarodowych kongresach. W swojej pracy badawczej wykazuje zainteresowanie przede wszystkim zagadnieniem mutagenezy, genetycznymi podstawami procesów transformacji nowotworowych oraz genetyką kliniczną. Wyniki przeprowadzonych przez nią badań zostały opublikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i są często cytowane przez innych autorów. Jest również autorką wielu prac poglądowych oraz kilku rozdziałów w podręcznikach. Zbiór napisanych przez nią artykułów był podstawą do przyznania jej 3-krotnie prestiżowej nagrody Ministra Zdrowia oraz nagrodę za osiągnięcia naukowe przyznaną przez zagraniczne konsorcjum wydawnicze. Jest promotorem 14 doktoratów oraz opiekunem trzech habilitacji. Profesor M.M. Sąsiadek brała aktywny udział w procesie wprowadzania polskich uczelni do europejskiego systemu szkół wyższych. Pełniła funkcję koordynatora uczelnianego Programów TEMPUS i ERASMUS w Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz była promotorem krajowym programu ERASMUS/SOKRATES. Utworzyła na terenie Wrocławia oraz całego Dolnego Śląska system opieki genetycznej, a przez 6 lat pełniła również funkcję eksperta do spraw genetyki w programie Unii Europejskiej. Jest konsultantem krajowym w dziedzinie genetyki klinicznej (od 2014r). W ramach działalności społecznej założyła Koło Pomocy Dzieciom z Zespołem Downa. Jednym z najważniejszych osiągnięć prof. Marii M. Sąsiadek w ramach działalności na rzecz rozwoju genetyki klinicznej w Polsce jest sformułowanie idei utworzenia sieci laboratoriów genetycznych przy dużych ośrodkach onkologicznych oraz doprowadzenie do jej realizacji. Utworzenie takich laboratoriów oraz uzyskanie finansowania przez NFZ badań genetycznych dla potrzeb leczenia personalizowanego umożliwia wprowadzenie w Polsce (podobnie, jak w innych krajach rozwiniętych), postępowania onkologicznego, opartego na wynikach badań genetycznych.

Bierze udział w sesjach:

 • Choroby rzadkie – katalog rozwiązań, na które czekają pacjenci, ich rodziny i środowisko lekarskie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Choroby rzadkie – katalog rozwiązań, na które czekają pacjenci, ich rodziny i środowisko lekarskie

  • Choroby rzadkie – skala problemu
  • Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich – bardzo oczekiwany i bardzo potrzebny
  • Obecne możliwości wczesnego diagnozowania i leczenia pacjentów z wybranymi chorobami rzadkimi w Polsce na przykładzie SMA oraz choroby Fabry’ego
  • Jak zabezpieczyć potrzeby kolejnych grup pacjentów cierpiących na choroby rzadkie w dostępie do innowacyjnych terapii?

  Choroby rzadkie – katalog rozwiązań, na które czekają pacjenci, ich rodziny i środowisko lekarskie

  • Katarzyna Jagodzińska-Kalinowska - dyrektor biura prezesa, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  • Wojciech Nadolski - Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Fabry’ego
  • Michał Nowicki - kierownik, Klinika Nefrologii Hipertensjologii i Transplantologii Nerek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Maria Małgorzata Sąsiadek - kierownik, Katedra i Zakład Genetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej
  • Jarosław Sławek - prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne, kierownik, Oddział Neurologiczny i Udarowy, Szpital św. Wojciecha w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Marzena Sygut-Mirek - redaktor, Rynek Zdrowia
  • Jolanta Sykut-Cegielska - konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii metabolicznej, Instytut Matki i Dziecka

POWRÓT