Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Paweł Gąsior

Paweł Gąsior

Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach

Wykształcenie:

• Lekarz na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Czerwiec 2013

• Doktor nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza ekspresji białek w ścianie tętnicy po interwencji wieńcowej na modelu przerostu neointimy świni domowej”.

 

Przebieg pracy zawodowej i naukowej

• 12.2014 do teraz – młodszy asystent, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, Katedra Kardiologii i Strukturalnych Chorób Serca

• 09.2013 – 11.2014 - staż podyplomowy, Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Staże:

• 03.2015 – 12.2016 – research fellow, Skirball Center for Innovation, Cardiovascular Research Foundation, New York, NY, USA

• 07.2011-08.2011 – fellow, Royal Brompton Hospital, London, England

 

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych towarzystwach naukowych:

• European Society of Cardiology (ESC)

• European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI)

• Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK)

• Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych (AISN)

 

Kierownik grantów naukowych:

• Grant Naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pod patronatem firmy Servier pt. „Analiza obrazowania wewnątrznaczyniowego oraz poszukiwanie nowych parametrów laboratoryjnych związanych z zawałem mięśnia sercowego przy braku istotnych zmian w naczyniach wieńcowych”

Bierze udział w sesjach:

 • KARDIOLOGIA INTERWENCYJNA: Bezkrwawa rewolucja część 2 – złożone interwencje – gdzie chirurg nie może tam kardiolog pomoże. Nieustanny rozwój technik nieoperacyjnych.

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  KARDIOLOGIA INTERWENCYJNA: Bezkrwawa rewolucja część 2 – złożone interwencje – gdzie chirurg nie może tam kardiolog pomoże. Nieustanny rozwój technik nieoperacyjnych.

  Sesja współorganizowana przez AISN

  Prezentacje:

  • Stenty wieńcowe jednak nie będą znikać...? Czy jest przyszłość dla technologii bioresorbowalnych
   czy pozostaniemy w metalowej klatce?
  • Nie tylko stenty. Nowe technologie w cewnikach balonowych
  • Ćwierć miliona obrotów na minutę i nie tylko. Nowoczesne metody modyfikacji uwapnionych blaszek
   miażdżycowych
  • Pień i bifurkacje – ciągłe wyzwanie dla nowych technologii
  • Angioplastyka bez kontrastu. Zero-contrast PCI

  Podsumowanie prowadzących sesję i dyskusja

  KARDIOLOGIA INTERWENCYJNA: Bezkrwawa rewolucja część 2 – złożone interwencje – gdzie chirurg nie może tam kardiolog pomoże. Nieustanny rozwój technik nieoperacyjnych.

  • Sławomir Dobrzycki - kierownik, Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Mariusz Gąsior - kierownik, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Paweł Gąsior - Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
  • Marek Gierlotka - kierownik, Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
  • Michał Hawranek - III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Łukasz Pyka - III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Tomasz Roleder - kierownik, Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

POWRÓT