Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Paweł Witt

Paweł Witt

Firma: Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Stanowisko: prezes

Pracownik dydaktyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wykładowca na kursach i specjalizacjach, pielęgniarz anestezjologiczny Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pielęgniarz systemu Zespołów Ratownictwa Medycznego, współautor kursu specjalistycznego „Pielęgnowanie dziecka wentylowanego mechanicznie”, ewaluator zewnętrzny „Krajowego Standardu Kwalifikacji Zawodowych – Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa ratunkowego”. Redaktor naczelny czasopisma naukowego “Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece”.

Bierze udział w sesjach:

 • Bezpieczny szpital, bezpieczny pacjent

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Bezpieczny szpital, bezpieczny pacjent

  • Czy nauczymy się analizować zdarzenia niepożądane i stworzymy w Polsce system no fault?
  • Definicje pojęć: „brak oczekiwanych efektów leczenia”; „powikłanie”; „zdarzenie medyczne”; „błąd medyczny”
  • Wątpliwości dotyczące kwalifikacji braku oczekiwanego przez pacjenta efektu leczenia powikłań, zdarzeń jako błąd medyczny i dopuszczalność penalizacji za tzw. błąd medyczny
  • Kłujący problem – czy pacjent naprawdę jest bezpieczny w szpitalu?
  • Czy zostały spełnione oczekiwania ustawodawcy dotyczące roli wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w systemie odszkodowawczym?

  Bezpieczny szpital, bezpieczny pacjent

  • Jerzy Gryglewicz - ekspert rynku medycznego, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
  • Stefan Kopocz - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Śląska Izba Lekarska w Katowicach
  • Dorota Kudzia-Karwowska - prezes, Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej, kierownik, Centralna Sterylizatornia, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego SUM w Katowicach
  • Barbara Kutryba - główny specjalista, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
  • Tadeusz Urban - prezes, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach
  • Paweł Witt - prezes, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

POWRÓT