Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż

Piotr Gryza

podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2015-2018, Zdrowie-System.pl

Menedżer i analityk w obszarze ochrony zdrowia. Absolwent Politechniki Warszawskiej i studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Twórca i pierwszy dyrektor Mazowieckiej Kasy Chorych (1998-1999). Prezes Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych (2000-2001). Dyrektor Szpitala na Solcu w Warszawie (2003-2005). Przewodniczący Rady Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) (2006-2008). Kierował wdrożeniem systemu Business Intelligence w Instytucie Kardiologii (2011-2013). Prowadził działalność doradczą dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w obszarze zagadnień analitycznych i raportowych (2013-2015). Wiceminister zdrowia – podsekretarz stanu od listopada 2015 r. do marca 2018 r., nadzorował funkcjonowanie NFZ oraz wdrażanie ministerialnych funduszy europejskich, autor i kierownik wdrożonego projektu tzw. “sieci szpitali”. Wcześniej pracował w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (1992-1996) a następnie w Departamencie Inwestycji Kapitałowych PKO BP (1997-1998). Prezes miejskiej komunalnej spółki z o.o. w Warszawie (2005-2010). Obecnie prowadzi działalność doradczą w zakresie funkcjonowania systemu tzw. „sieci szpitali” oraz zagadnień przekształceń, połączeń i zarządzania podmiotami leczniczymi. www.piotrgryza.pl www.zdrowie-system.pl

Bierze udział w sesjach:

 • Polski szpital 2019 – lecznictwo stacjonarne w polskim systemie ochrony zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Polski szpital 2019 – lecznictwo stacjonarne w polskim systemie ochrony zdrowia

  • Sieć szpitali – kolejna próba bilansu
  • Sytuacja finansowa polskich szpitali
  • Czy wszyscy mają robić wszystko? Referencyjność i podział zadań między poszczególnymi typami szpitali – w poszukiwaniu optymalnego modelu
  • Liczba szpitali, struktura łóżek, procesy konsolidacyjne
  • W jakim kierunku zmierza szpitalnictwo – polskie realia a trendy w wybranych krajach Europy

  Polski szpital 2019 – lecznictwo stacjonarne w polskim systemie ochrony zdrowia

  • Jarosław Fedorowski - prezes, Polska Federacja Szpitali
  • Jerzy Friediger - dyrektor, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
  • Piotr Gryza - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2015-2018, Zdrowie-System.pl
  • Andrzej Jacyna - prezes, Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Józef Kurek - dyrektor, SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, prezes zarządu, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego
  • Piotr Pobrotyn - dyrektor, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
  • Klaudia Rogowska - dyrektor, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  • Agnieszka Wołowiec - prezes zarządu, Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., członek zarządu, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego

POWRÓT