Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Piotr Rzepecki

Piotr Rzepecki

Firma: Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii, Centralny Szpital Kliniczny MON, Wojskowy Instytut Medyczny

Stanowisko: kierownik


1984- 1990 Studia wyższe w Akademii Medycznej w Warszawie na wydziale lekarskim; dyplom z wyróżnieniem;

Zatrudnienie

1990- 1991 Staż podyplomowy w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie;
1991- 06.2002 Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii z Ośrodkiem Transplantacji Szpiku Instytutu Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie;
od lipca 2002 do 29.02.2012 Kierownik Ośrodka Przeszczepiania Szpiku CSK MON WIM w Warszawie
od 01.03.2012 Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Hematologii (w tym Ośrodka Przeszczepiania Szpiku) CSK MON WIM w Warszawie
Kariera zawodowa i naukowa

1993 Egzamin pierwszego stopnia w zakresie chorób wewnętrznych;
1996 Egzamin drugiego stopnia w zakresie chorób wewnętrznych;
1998 Egzamin drugiego stopnia w zakresie hematologii;
1998 Obrona rozprawy doktorskiej .
2008.03.26 Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny- chorób wewnętrznych- hematologii
2008.09.11 Mianowanie na stanowisko docenta w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie
2009.11.30 Egzamin w zakresie transplantologii klinicznej
2010.10.01 Mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego wojskowego Instytutu Medycznego
2014.07.28 Nadanie tytułu profesora- postanowienie Prezydenta RP
2015.04.21 Stanowisko profesora zwyczajnego w WIM
2017.12.19 Przewodniczący Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

Członek rady naukowej WIM, zastępca kierownika studiów doktoranckich WIM

Staże zagraniczne

Staż szkoleniowy /28.02.2001- 30.04.2001/ w Klinice Hematologii z Ośrodkiem Transplantacji Szpiku w Mayo Foundation, Rochester, Minnesota, USA w ramach Visiting Clinician Program;
Inne informacje

od 1992 roku przeprowadzanie w Klinice Hematologii zabiegów transplantacji szpiku kostnego i komórek macierzystych z krwi obwodowej. Obsługa sprzętu specjalistycznego służącego do wykonywania hemaferez [aparat Baxter Fenwal CS 3000 PLUS, a następnie Cobe Spectra, Optia].

opiekun specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych i hematologii

od 2011.11.08 Członek Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji Szpiku

Członkostwo w towarzystwach naukowych
od 1991- Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów
od 1992- European Group for Blood and Marrow Transplantation
od 2005- European Hematology Association
od 2007- American Society of Hematology

21.02.2013- powołanie w skład Zespołu Ekspertów do zaopiniowania danych o spełnieniu przez jednostkę warunków uprawniających do ubiegania się o akredytację do szkolenia specjalizacyjnego/prowadzenia staży kierunkowych w dziedzinie- hematologia- przedstawiciel Konsultanta Krajowego w dziedzinie hematologii
08.07.2013- ukończył studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie innowacją w sektorze zdrowia”.

Bierze udział w sesjach:

 • Sesja Wojskowego Instytutu Medycznego – cz. I

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Sesja Wojskowego Instytutu Medycznego – cz. I

  • Organizacja leczenia onkologicznego w wielospecjalistycznym szpitalu klinicznym. Jak robić to skutecznie, bezpiecznie i efektywnie
  • Breast Unit – koordynacja opieki nad chorymi na raka piersi
  • Ścieżka onkologiczna chorych z nowotworami głowy i szyi w WIM
  • Rak gruczołu krokowego: wyzwania radioterapii wobec wydłużenia wzrostu oczekiwanej długości życia mężczyzn
  • Przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych od dawców niespokrewnionych w ośrodku transplantacji WIM

  Sesja Wojskowego Instytutu Medycznego – cz. I

  • Aldona Chloupek - kierownik, Kliniczny Oddział Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo- -Szczękowo-Twarzowej, Centralny Szpital Kliniczny MON, Wojskowy Instytut Medyczny
  • Renata Duchnowska - kierownik, Klinika Onkologii, Centralny Szpital Kliniczny MON, Wojskowy Instytut Medyczny
  • Grzegorz Gielerak - dyrektor, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
  • Monika Rucińska - Zakład Radioterapii, Wojskowy Instytut Medyczny
  • Piotr Rzepecki - kierownik, Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii, Centralny Szpital Kliniczny MON, Wojskowy Instytut Medyczny

POWRÓT