Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Sławomir Dobrzycki

Sławomir Dobrzycki

Firma: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Stanowisko: kierownik, Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Wydział Lekarski

Kardiolog inwazyjny urodzony w 1962 roku. W 1987 roku ukończył Akademię Medyczną w Białymstoku na Wydziale Lekarskim i uzyskał dyplom lekarza. Od 1 stycznia 1990 zatrudniony w Klinice Kardiologii AM w Białymstoku jako asystent. Specjalizację I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych uzyskał w 1990 roku, II stopnia z wyróżnieniem w 1993 roku oraz w 1998 roku specjalizację z kardiologii. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w roku 1997. W maju 2005 roku uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku nadano mu tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. W lutym 2011 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

W 1996 została utworzona Pracownia Hemodynamiki przy Klinice Kardiologii AMB. W 1998 roku Pracownia została przekształcona w Zakład Kardiologii Inwazyjnej (ZKI) Akademii Medycznej w Białymstoku. W roku 1998 został zatrudniony na stanowisku adiunkta, a w lutym 2003 roku Jego Magnificencja Rektor AM w Białymstoku powierzył mu pełnienie obowiązków Kierownika Zakładu Kardiologii Inwazyjnej. W czerwcu 2006 roku powołano Klinikę Kardiologii Inwazyjnej, której został Kierownikiem i tę funkcję pełni nadal.

Celem Profesora, jako Kierownika Kliniki, była systematyczna poprawa jakości wykonywanych procedur diagnostycznych i terapeutycznych oraz poszerzenie spektrum wykonywanych interwencji leczniczych, miało to na celu poprawę jakości świadczonych usług kardiologicznych mieszkańcom regionu oraz zwiększenie dostępności do zaawansowanych procedur terapeutycznych. Poprawę jakości uzyskano poprzez wprowadzenie do rutynowej praktyki klinicznej zaawansowanych badań inwazyjnych, takich jak echo wewnątrznaczyniowe z wirtualną histologią (IVUS, VH)), optyczna tomografia koherentna (OCT), badanie rezerwy wieńcowej (CFR) i cząstkowej rezerwy przepływu (FFR). Od 2007 roku zostały wprowadzane pozawieńcowe zabiegi terapeutyczne takie jak: przezskórne leczenie wad serca (ASD, PFO nieoperacyjna implantacja zastawki aortalnej - TAVI), przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka (LAAC), implantacja stentów do tętnic szyjnych, nerkowych i tętnic łuku aorty. Wyrazem tego było uzyskanie przez ośrodek najwyższego w Polsce stopnia referencyjności Pracowni Hemodynamicznej (klasa C). Od 2008 roku Pracownia Hemodynamiki KKI jest europejskim centrum szkolenia w zakresie aterektomii rotacyjnej.

Klinika Kardiologii Inwazyjnej z OIOK i Pracownią Hemodynamiki USK w Białymstoku jest ośrodkiem szkoleniowym w wykonywaniu zaawansowanych inwazyjnych procedur diagnostycznych i terapeutycznych dla lekarzy z Polski i Europy (IVUS, FFR, stosowanie balonów nacinających, zasady implantacji stentów bioresorbowalnych).

Bierze udział w sesjach:

 • KARDIOLOGIA INTERWENCYJNA: Bezkrwawa rewolucja część 2 – złożone interwencje – gdzie chirurg nie może tam kardiolog pomoże. Nieustanny rozwój technik nieoperacyjnych.

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  KARDIOLOGIA INTERWENCYJNA: Bezkrwawa rewolucja część 2 – złożone interwencje – gdzie chirurg nie może tam kardiolog pomoże. Nieustanny rozwój technik nieoperacyjnych.

  Sesja współorganizowana przez AISN

  Prezentacje:

  • Stenty wieńcowe jednak nie będą znikać...? Czy jest przyszłość dla technologii bioresorbowalnych
   czy pozostaniemy w metalowej klatce?
  • Nie tylko stenty. Nowe technologie w cewnikach balonowych
  • Ćwierć miliona obrotów na minutę i nie tylko. Nowoczesne metody modyfikacji uwapnionych blaszek
   miażdżycowych
  • Pień i bifurkacje – ciągłe wyzwanie dla nowych technologii
  • Angioplastyka bez kontrastu. Zero-contrast PCI

  Podsumowanie prowadzących sesję i dyskusja

  KARDIOLOGIA INTERWENCYJNA: Bezkrwawa rewolucja część 2 – złożone interwencje – gdzie chirurg nie może tam kardiolog pomoże. Nieustanny rozwój technik nieoperacyjnych.

  • Sławomir Dobrzycki - kierownik, Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Mariusz Gąsior - kierownik, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Paweł Gąsior - Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
  • Marek Gierlotka - kierownik, Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
  • Michał Hawranek - III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Łukasz Pyka - III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Tomasz Roleder - kierownik, Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

POWRÓT