Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Szymon Chrostowski

Szymon Chrostowski

Firma: Grupa Sterująca All.Can Polska

Stanowisko: przewodniczący

Przewodniczący polskiej, członek Międzynarodowej Grupy Sterującej All.Can. Od 2013 jest również ekspertem ds. immuno-onkologii przy Parlamencie Europejskim. Od 15 lat działa społecznie w obszarze profilaktyki i edukacji onkologicznej. Od ponad 2004 roku jest założycielem i honorowym prezesem Fundacji Wygrajmy Zdrowie. Pełnił funkcję prezesa największej organizacji pacjenckiej w Polsce: Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i Member of the Board European Cancer Patient Coalition. W 2012 roku powołał Koalicję Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem”, w ramach której opracowano standardy leczenia bólu nowotworowego w Polsce. W 2013 roku powołał Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii, którego celem była ocena funkcjonowania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. W ramach Porozumienia współtworzył Pacjencką Strategii dla Onkologii na lata 2015 – 2025 oraz rozwiązania pro-pacjenckie do pakietu onkologicznego m.in. karty pacjenta onkologicznego, zniesienia limitów, koordynatora pacjenta oraz konsylia. W styczniu 2015 zaangażował najważniejsze towarzystwa naukowe onkologiczne w Polsce do wspólnego wypracowania rekomendacji do Narodowego Programu Zwalczana Chorób Nowotworowych. Uhonorowany nagrodą Św. Kamila w 2013 roku za wieloletnią edukację w dziedzinie onkologii i dotychczasowe osiągnięcia Fundacji: uhonorowany nagrodą Złoty Otis 2013. Honorowy Wągrowczanin Roku 2015, Nagroda Optimus 2017 od Pracodawców RP, Nagroda Lider Ochrony Zdrowia 2018.

Bierze udział w sesjach:

 • Organizacja leczenia onkologicznego – wybrane zagadnienia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Organizacja leczenia onkologicznego – wybrane zagadnienia

  • Organizacja i finansowanie kompleksowej i koordynowanej opieki onkologicznej
  • Pierwsze doświadczenia związane z pilotażem Krajowej Sieci Onkologicznej w ocenie lekarzy i przedstawicieli organizacji pacjentów
  • Możliwości monitorowania „ścieżki” pacjenta onkologicznego
  • Czy kompleksowość i koordynacja pokonają chaos panujący w systemie opieki onkologicznej w Polsce?
  • Jak rozwiązać problem braków kadrowych w polskiej onkologii?
  • Mapy potrzeb zdrowotnych – realia i potrzeby; wykorzystanie potencjału centrów onkologii, ośrodków akademickich i innych placówek spełniających standardy jakościowe

  Organizacja leczenia onkologicznego – wybrane zagadnienia

  • Iwona Bączek - dziennikarz, Rynek Zdrowia
  • Szymon Chrostowski - przewodniczący, Grupa Sterująca All.Can Polska
  • Piotr Czauderna - kierownik, Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, Gdański Uniwersytet Medyczny, koordynator, Sekcja Ochrony Zdrowia, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP
  • Sławomir Gadomski - podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia, Polska
  • Stanisław Góźdź - dyrektor, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
  • Dominik Lewandowski - członek zarządu głównego, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, prezes, Młodzi Lekarze Rodzinni
  • Adam Maciejczyk - dyrektor naczelny, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, przewodniczący, Polskie Towarzystwo Onkologiczne
  • Janusz Meder - prezes, Polska Unia Onkologii, kierownik, Oddział Zachowawczy Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego, Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie, Polska Unia Onkologii
  • Krzysztof Składowski - dyrektor, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
 • Immunoonkologia – skuteczna strategia leczenia nowotworów

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Immunoonkologia – skuteczna strategia leczenia nowotworów

  • Mechanizm działania immunoterapii w porównaniu z innymi metodami leczenia nowotworów
  • Potencjał immunoonkologii jako nowoczesnej i szybko rozwijającej się strategii leczenia nowotworów złośliwych
  • Organizacja i znaczenie diagnostyki na wybór i skuteczność terapii
  • Profil bezpieczeństwa leków immunologicznych
  • Organizacja i finansowanie leczenia immunoonkologicznego w Polsce
  • Konieczność wdrożenia standardów opieki nad pacjentem

  Immunoonkologia – skuteczna strategia leczenia nowotworów

  • Iwona Bączek - dziennikarz, Rynek Zdrowia
  • Szymon Chrostowski - przewodniczący, Grupa Sterująca All.Can Polska
  • Beata Jagielska - wicedyrektor, Centrum Onkologii Warszawa, prezes, Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej
  • Paweł Krawczyk - kierownik, Pracownia Immunologii i Genetyki, Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Renata Langfort - kierownik, Zakład Patomorfologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
  • Joanna Parkitna - p.o. dyrektora, Wydział Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  • Wojciech Zawalski - ekspert systemu ochrony zdrowia

POWRÓT