Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Teresa Jadczak-Szumiło

Teresa Jadczak-Szumiło

Firma: Fundacja „Rodzina od A do Z”

Stanowisko: psycholog

psycholog, doktor nauk społecznych. Ukończyła studia psychologiczne na SWPS w Warszawie i Pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim. Praca doktorska z psychologii klinicznej została przygotowana i obroniona na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie neuropsychologii na UMCS W Lublinie i obecnie prowadzi tam zajęcia dla psychologów na studiach podyplomowych Diagnoza i terapia neuropsychologiczna. Jest psychologiem aktywnym w praktyce klinicznej. Prowadzi prywatną poradnię dla dzieci z problemami wczesnorozwojowymi i ich rodzin ITEM - Centrum Psychologiczne. Specjalizuje się w diagnozie i terapii neuropsychologicznej (neuropsychologia rozwojowa) dzieci we wczesnym okresie rozwoju. Opracowała autorski program terapii dla dzieci porzuconych w zakresie regulacji przywiązania. Pracuje z rodzicami adopcyjnymi nad rekonstrukcją systemu przywiązania w sytuacji adopcji. Prowadzi działalność edukacyjną w obszarach neurorozwoju dziecka, traumy wczesnodziecięcej i zaburzeń przywiązania. Od 1995r ekspert PARPA ds. Socjoterapii i FASD, a w latach 2004-2016 odpowiadała za programy merytoryczne z zakresu pomocy psychologicznej w Fundacji EY. Główne obszary zainteresowań zawodowych to: neuropsychologia rozwojowa dzieci i powiązania pomiędzy układem nerwowym a rozwojem człowieka. Nagrodzona nagrodą ministra Pracy i Polityki Społecznej w 1996 roku za nowatorskie osiągnięcia w pomocy społecznej, a w roku 2008 nagrodzona nagrodą ministra zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia – badania diagnostyczne dzieci z FASD. Wybrane publikacje: Jadczak-Szumiło, T. Grupa Socjoterapeutyczna w: E. Kozdrowicz /red./ Poradnia w szkole. Wyd. KKT Warszawa 1990 Jadczak-Szumiło, T.;Sołtys, E. (2001) Jestem na moście, czyli jak pomóc dziecku po powodzi. Polsko -Amerykańska Fundacja Wolności, Warszawa Jadczak-Szumiło T., Tylko mnie kochaj Świat Problemów nr 3, marzec 2006 Jadczak-Szumiło T., Sytuacje kryzysowe i interwencja kryzysowa w: M. Taraszkiewicz red. (2007) Sytuacje kryzysowe w szkole, CODN Warszawa Jadczak-Szumiło, T. (2008) Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD, PARPA , Warszawa. Jadczak-Szumiło, T.(2008) Dlaczego potrzebna jest wczesna diagnoza dla dzieci z FASD? Świat problemów nr 12. Jadczak-Szumiło, T.; Kałamajska-Liszcz, K.(2009) Biorę odpowiedzialność - program profilkatyczny dla młodzieży na temat FASD, PARPA Warszawa Jadczak-Szumiło, T.(2015) Problemy diagnostyczne dzieci z FASD - implikacje do diagnozy. Podsumowanie 15 lat badań własnych nad problemem dzieci z FASD w Polsce w: Niemierko, B.; Szmigiel, M.K.(red.) wyd. PTDE Kraków Jadczak-Szumiło, T.(2016) Teoria przywiązania i jej zastosowanie w pracy z rodziną w: Praca socjalno-wychowawcza z rodziną w ujęciu wybranych koncepcji (red.) Krasiejko, I.; Ciczkowska-Giedziun, M. wyd. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa Jadczak-Szumiło, T. (2016) Przywiązanie jako istotny czynnik rozwoju człowieka w: Spektrum autyzmu - neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące, Rozetti , A.; Rybakowski, F. ( red.) wyd.: Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Łódź-Warszawa Jadczak-Szumiło, T.(2016) Diagnoza preautyzmu w: Spektrum autyzmu - neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące, Rozetti, A.; Rybakowski, F. (red.) wyd.: Krajowe Wydawnictwo Autyzmu, Łódź-Warszawa Jadczak-Szumiło, T.(2016) Rozwój mowy u dzieci z FASD w: Wczesna Interwencja logopedyczna, Kaczorowska-Bray, Milewski, S.(red) Wyd. Harmonia, Gdańsk Jadczak-Szumiło, T.(2018) Model Pomocy dla dzieci z FASD. - w:Szepietowska, M. Red. (2018) Terapia neuropsychologiczna

Bierze udział w sesjach:

 • Alkoholowy Zespól Płodowy (Fetal Alcohol Syndrome – FAS) - wykłady otwarte

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Alkoholowy Zespól Płodowy (Fetal Alcohol Syndrome – FAS) - wykłady otwarte

  • Alkoholowy Zespól Płodowy – jedna z niewielu chorób wrodzonych dziecka, na którą matka ma całkowity wpływ
  • Czy można pić alkohol w ciąży? Nie. Dlatego najważniejsza jest edukacja
  • FAS – narastający problem. Jak sobie z nim radzimy?
  • Co nas musi zaniepokoić – objawy FAS

  Alkoholowy Zespól Płodowy (Fetal Alcohol Syndrome – FAS) - wykłady otwarte

  • Krzysztof Brzózka - dyrektor, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Agnieszka Drosdzol-Cop - kierownik, Zakład Patologii Ciąży, Katedra Zdrowia Kobiety, prodziekan, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Teresa Jadczak-Szumiło - psycholog, Fundacja „Rodzina od A do Z”
  • Andrzej Urbanik - prezes, Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne, kierownik, Katedra Radiologii, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński

POWRÓT