Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Witold Walke

Witold Walke

Firma: Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska

Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna” nadany przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie w 2017 roku. Absolwent Politechniki Śląskiej, kierunku Automatyka i Robotyka o specjalności Biomechanika i Sprzęt Medyczny. W 2006 roku rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Od 2011 r. zatrudniony w Katedrze Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Jego działalność naukowa obejmuje zagadnienia związane z badaniem struktury i własności fizykochemicznych biomateriałów oraz z biomechanicznymi aspektami implantacji wszczepów z wykorzystaniu metod numerycznych oraz eksperymentalnych. Poza tym tematyka jego prac badawczych ukierunkowana jest na zagadnienia obróbki powierzchniowej implantów metalowych oraz instrumentarium chirurgicznego stosowanych w kardiologii, ortopedii oraz stomatologii i ocenie ich własności użytkowych z uwzględnieniem procesu sterylizacji medycznej. Obecnie autor i współautor ponad 270 publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym

Bierze udział w sesjach:

 • FUTUROLOGIA STOSOWANA: Nowe rozwiązania. Co nas czeka w (nie)odległej przyszłości?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  FUTUROLOGIA STOSOWANA: Nowe rozwiązania. Co nas czeka w (nie)odległej przyszłości?

  Sesja pod patronatem Politechniki Śląskiej

  Prezentacje:

  • Nanocząsteczki miejscowo uwalniające leki. Większa skuteczność bez powikłań?
  • Mikrosensory w naszym ciele. Alternatywna dla innych badań
  • Kardiologia zrobotyzowana
  • Wirtualne technologie w medycynie
  • Funkcjonalizacja warstwy powierzchniowej tytanu i jego stopów do kontaktu z krwią

  Podsumowanie prowadzących sesję i dyskusja

  FUTUROLOGIA STOSOWANA: Nowe rozwiązania. Co nas czeka w (nie)odległej przyszłości?

  • Marek Gzik - dziekan, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska
  • Grzegorz Kałuża - dyrektor ds. badań, Skirball Center for Innovation, Cardiovascular Research Foundation
  • Zbigniew Nawrat - dyrektor, Instytut Protez Serca – Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
  • Radosław Sierpiński - brak , Agencja Badań Medycznych
  • Witold Walke - Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska
  • Jarosław Wasilewski - Pracownia Medycyny Nuklearnej, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • Piotr Wodarski - Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska

POWRÓT