Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Władysław Grzeszczak

Władysław Grzeszczak

Firma: Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Stanowisko: kierownik

Urodziłem się 17 czerwca 1953 roku w Czechowicach – Dziedzicach. Ukończyłem Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 1978 roku z wyróżnieniem. Jestem specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych, nefrologii, hipertensjologii i transplantologii klinicznej. Stopień doktora nauk medycznych uzyskałem na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 1982 roku po obronie pracy doktorskiej pt.: ”Badania nad prolaktynemią u chorych na ostrą i przewlekłą niewydolność nerek”. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskałem na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 1986 roku na podstawie dorobku naukowego oraz po obronie pracy habilitacyjnej pt.: ”Wpływ blokady receptorów opioidowych naloksonem na wydzielanie hormonów przysadki, przytarczyc, trzustki, nadnerczy i gonad u chorych na ostrą i przewlekłą niewydolność nerek.” Tytuł profesora został mi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1993 roku. Jestem uczniem Prof. dr hab. n. med. Franciszka Kokota. Jestem profesor zwyczajnym od 1997 roku. Od 1991 do nadal jestem kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Jestem członkiem Senatu Śląskiej Akademii Medycznej od 1993 do nadal. Byłem prorektorem ds. klinicznych Śląskiej Akademii Medycznej w latach 1996 – 1999. Jestem redaktorem naczelnym Diabetologii Doświadczalnej i Klinicznej od 2001 do nadal (obecnie najwyżej punktowane czasopismo diabetologiczne w Polsce – IC = 6,09, MNiI = 5 pkt), Diabetologii po dyplomie ( IC = 2,09 , KBN = 1 pkt ) , Annales Academiae Medicae Silesiensis ( IC = 5,79 , KBN = 4 pkt). Jestem członkiem Rady Naukowej następujących czasopism: Przegląd Lekarski, Nefrologia i Dializoterapia Polska, Diabetologia Praktyczna, Choroby Serca i Naczyń, Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze, Medycyna Praktyczna i inne. Byłem Prezesem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (od 2007 do 2011). Byłem konsultantem regionalny ds. diabetologii (woj. katowickie, częstochowskie, bielsko-bialskie i opolskie w latach 1995 - 1999). Byłem przewodniczącym Zespołu Ekspertów ds. zaleceń dotyczących leczenia chorych na cukrzycę od 2003 - 2011 Jestem członkiem Zespołu Ekspertów powołanych przez MZ ds. opracowania narodowego programu walki z cukrzycą. Jestem członkiem Komisji ds. nagród Prezesa Rady Ministrów od 2007 do 2011. Jestem autorem lub współautorem 1120 opublikowanych prac w czasopismach zagranicznych i krajowych. Łączny współczynnik wpływu (IF) opublikowanych prac przekracza 400 pkt, zaś łączna punktacja MNiI (dawniej KBN) wynosi około 7000 pkt. Aż 278 opublikowanych prac było cytowanych przez innych autorów. Łączna ilość cytowań na koniec 2018 wynosi 2896. I Hirscha 29. Byłem promotorem 60 przewodów doktorskich. Byłem opiekunem w 5 przewodach habilitacyjnych . Pod moim kierunkiem 4 osoby uzyskały tytuł profesora. Byłem recenzentem w 36 przewodach doktorskich oraz w 14 przewodach habilitacyjnych . Byłem recenzentem w 7 postępowaniach o nadanie tytulu profesora. Wielokrotnie recenzowałem prace jako tajny recenzent CK , oraz jako recenzent wybrany przez CK. Byłem recenzentem w 3 przewodach o nadanie tytulu doktora honoris causa. Otrzymałem wielokrotnie nagrody Ministra Zdrowia- 1 raz nagrodę indywidualną, 7-krotnie nagrodę zbiorową za osiągnięcia naukowe. Otrzymałem również wielokrotnie nagrodę indywidualną i zbiorową dydaktyczną i naukową Jego Magnificencji Rektora ŚlAM. Jako Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu zorganizowałem : 1. oddział hemodializoterapii (od 1992 roku) leczenia chorych z terminalną niewydolnością nerek, w tym głównie chorych z nefropatią cukrzycową; 2. program leczenia ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową i automatyczną dializą otrzewnową chorych z terminalną niewydolnością nerek w tym głównie chorych na cukrzycę; 3. pracownię badań genetycznych. W pracowni prowadzone są badania nad genetycznym podłożem niewydolności nerek, cukrzycy i jej powikłań oraz nadciśnienia tętniczego. Efektem pracy w tym zakresie są liczne opublikowane prace w czasopismach o wysokim współczynniku wpływu; 4. pracownię badań densytometrycznych; 5.pracownię diagnostyki nadciśnienia tętniczego (USG, UKG z możliwością oceny przepływów dopplerowskich, aparatu do ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego). Jest żonaty. Specjalne moje zainteresowania to podróże, astronomia i religioznawstwo.

Bierze udział w sesjach:

 • Diabetologia – edukacja, profilaktyka, leczenie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Diabetologia – edukacja, profilaktyka, leczenie

  • Cukrzyca jako problem medyczny i społeczny
  • Jak powstrzymać pandemię cukrzycy?
  • Dzieci i młodzież z cukrzycą w społeczeństwie
  • Słodka mama – problem cukrzycy u kobiet w ciąży
  • Farmakoterapia i samokontrola w cukrzycy – dynamika zmian
  • Możliwości stosowania rozwiązań telemedycznych w diabetologii
  • Profesjonalizm edukacji w cukrzycy, personalizacja leczenia, opieka zespołowa

  Diabetologia – edukacja, profilaktyka, leczenie

  • Wojciech Cnota - kierownik, Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Józef Drzewoski - Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centralny Szpital Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • Edward Franek - kierownik, Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
  • Władysław Grzeszczak - kierownik, Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Przemysława Jarosz-Chobot - kierownik, Klinika Diabetologii Dziecięcej SUM, kierownik, Oddział Diabetologii Dziecięcej, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II SP Szpital Kliniczny Nr 6 SUM w Katowicach, konsultant wojewódzki w dziedzinie diabetologii
  • Iwona Pilarczyk-Wróblewska - konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego na województwo dolnośląskie, członek, Polska Federacja Edukacji w Diabetologii

POWRÓT