Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Zofia Skrzypkowska

Zofia Skrzypkowska

Firma: Sanpro Interim, Grupa Impel

Stanowisko: dyrektor operacyjny ds. rekrutacji personelu medycznego

Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest uczestnikiem studiów MBA w Ochronie Zdrowia. Od lat jest związana z sektorem zdrowia, głównie w zakresie opieki długoterminowej oraz senioralnej. Tworzyła i zarządzała domami opieki oraz zajmowała się rekrutacją personelu medycznego. Swoją wiedzą wynikającą z wieloletniego doświadczenie zawodowego dzieliła z uczniami Szkoły dla Opiekunów Medycznych. W Sanpro Interim zarządza Centrum Rekrutacji Personelu Medycznego, które realizuje nabory personelu medycznego oraz świadczy usługi medyczno-opiekuńcze.

Bierze udział w sesjach:

 • Deficyty kadrowe w polskiej medycynie – jak sprostać temu wyzwaniu

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Deficyty kadrowe w polskiej medycynie – jak sprostać temu wyzwaniu

  • Narastający problem braku kadr medycznych – diagnoza „choroby systemu” i propozycje „terapii”
  • System kształcenia lekarzy i pielęgniarek – wybrane zagadnienia:
   -Zmiana modelu kształcenia podyplomowego – kosmetyka czy rewolucja?
   -Zasady naboru i dystrybucji tzw. miejsc rezydenckich
   -Czy rezydentura powinna być formą stypendium dla wszystkich lekarzy specjalizujących się jako dopłata do etatowego zatrudnienia?
   -Decentralizacja systemu kształcenia podyplomowego lekarzy
   -Przywrócenie kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych z możliwością kontynuowania edukacji w wydziałach pielęgniarstwa i położnictwa aż do uzyskania tytułu magistra
   -Nostryfikacje dyplomów lekarskich i pielęgniarskich obcokrajowców i Polaków, którzy uzyskali dyplom poza granicami UE

  Deficyty kadrowe w polskiej medycynie – jak sprostać temu wyzwaniu

  • Paweł Adamkiewicz - wiceprezes, Krajowa Rada Fizjoterapeutów
  • Tomasz Hryniewiecki - dyrektor, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
  • Mariola Łodzińska - wiceprezes, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
  • Zofia Skrzypkowska - dyrektor operacyjny ds. rekrutacji personelu medycznego, Sanpro Interim, Grupa Impel
  • Marcin Sobotka - przewodniczący, Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
  • Tomasz Szczepański - prorektor ds. nauki, Śląski Uniwersytet Medyczny, ordynator, Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Samodzielny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach
  • Józefa Szczurek-Żelazko - sekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
  • Tadeusz Urban - prezes, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach

POWRÓT