Sesje HCC i NTEC Online: kardiologia, technologie dla samorządów, stres i trauma

WOK/Rynek Zdrowia - 28-06-2020

Już o godz. 9.30 rozpocznie się pierwsza z czterech zaplanowanych na poniedziałek (29 czerwca) sesji w ramach V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC Online). Przed nami debaty dotyczące: nowych technologi dla samorządu w dobie COVID-19, Agencji Badań Medycznych, okulistyki oraz lęku, stresu, agresji i traumy. Zapraszamy na transmisje live m.in. w portalu rynekzdrowia.pl!

Sesje HCC i NTEC Online: kardiologia, technologie dla samorządów, stres i trauma

Sesje dotyczące nowych technologi dla samorządu w dobie COVID-19 oraz debata dotycząca Agencji Badań Medycznych odbędą się w ramach III Konferencji Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC), która jest wydarzeniem towarzyszącym V Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC Online, 14 maja-14 lipca 2020 r.).

Poniżej plan transmisji live poniedziałkowych czterech sesji HCC/NTEC Online.

29 czerwca, godz. 9.30-11.00
Nowe technologie dla samorządu w dobie COVID-19
Wykład wprowadzający:
Przygotowanie miasta z perspektywy samorządu. Doświadczenia własne.
• Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha

Tematyka sesji:
• Jak zmieniły się wyzwania zdrowotne w dobie COVID-19 z perspektywy samorządu
• Nowe wyzwania
• Plan na przyszłość

Osoby zaproszone do udziału w sesji (kolejność alfabetyczna):
• Paweł Buszman, Katedra i Zakład Epidemiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny
• Jerzy Jaroszewicz, kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii, Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu
• Andrzej Lekston, kierownik Pracowni hemodynamiki, Śląskie Centrum Chorób Serca
• Krystian Wita, p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Górnośląskiego Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii
• Krzysztof Zaczek, wiceprezes zarządu Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, prezes zarządu Szpitala Murcki
Moderacja:
• Przemysław Trzeciak, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Transmisja live będą z tej sesji – na stronie Konferencji ntec.org.pl i Kongresu hccongress.pl oraz w portalach Grupy PTWP: rynekzdrowia.pl, rynekaptek.pl, portalsamorzadowy.pl a także na Facebooku Rynku Zdrowia www.facebook.com/rynekzdrowia.

***

29 czerwca 2020, godz. 11.30-13.00
Agencja Badań Medycznych po roku - nieoczekiwane wyzwanie COVID-19
Wykład wprowadzający:
• Radosław Sierpiński, p.o. prezesa Agencji Badań Medycznych

Do otwartej formuły dyskusji zaproszeni zostali (kolejność alfabetyczna):
• Mariusz Gąsior, kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
• Marek Gierlotka, kierownik Oddziału Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
• Jarosław Kaźmierczak, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, kierownik, Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
• Tomasz Szczepański, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, prorektor ds. nauki, Śląski Uniwersytet Medyczny, ordynator Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
• Wojciech Wojakowski, kierownik Kliniki Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, III Katedra Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierownik III Oddziału Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach, ustępujący przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
• Jarosław Zalewski, Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Przedstawiciele zespołów z przyjętymi wnioskami - krótkie przedstawienie projektów z zakresu COVID-19:
Ocena częstości występowania, przebiegu klinicznego oraz leczenia kardiologicznych, neurologicznych i pulmonologicznych powikłań COVID-19.
• Mariusz Gąsior, kierownik III Katedry i Oddziału Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Wpływ sakubitrylu/walsartanu w porównaniu z ramiprylem na przebudowę i funkcję lewej komory u pacjentów z niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej i pośrednią frakcją wyrzutową.
• Jarosław Zalewski, Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Moderacja:
• Wojciech Kuta, redaktor naczelny Rynku Zdrowia

Relacje live na stronie Konferencji ntec.org.pl i Kongresu hccongress.pl oraz w portalach Grupy PTWP: rynekzdrowia.pl, .rynekaptek.pl, a także na Facebooku Rynku Zdrowia www.facebook.com/rynekzdrowia.

***

29 czerwca 2020 r., godz. 13.30-15.00
Okulistyka - wyzwania organizacyjne i terapeutyczne
Wykład wprowadzający do sesji:
Struktura udzielania i finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce
• Barbara Więckowska, profesor SGH Katedry Ubezpieczenia Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Tematyka sesji:
• Organizacja i monitorowanie wyników leczenia w ośrodkach okulistycznych
• Dostęp polskich pacjentów do nowych terapii w okulistyce - wybrane przykłady
• Znaczenie współpracy okulistów z innymi specjalistami - na przykładzie wybranych schorzeń współistniejących

Osoby zaproszone do udziału w sesji (kolejność alfabetyczna):
• Ewa Mrukwa-Kominek, kierownik Katedry Okulistyki, Wydział Medyczny w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
• Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przewodniczący Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich
• Marek Rękas, zastępca dyrektora ds. naukowych Wojskowego Instytutu Medycznego, kierownik Kliniki Okulistyki WIM, konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki
• Barbara Więckowska, profesor SGH Katedry Ubezpieczenia Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Moderacja:
• Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego

Relacje live będą zamieszczane na stronie Kongresu hccongress.pl oraz w portalach Grupy PTWP: rynekzdrowia.pl, rynekaptek.pl, a także na Facebooku Rynku Zdrowia www.facebook.com/rynekzdrowia.

•••

29 czerwca 2020 r., godz. 15.30-17.00
O lęku, stresie, agresji i traumie, czyli jak być zdrowym w XXI wieku
Tematyka sesji:
• Lęk i stres u źródeł chorób. Sposoby radzenia sobie ze stresem.
• Jak bronić się przed lękiem i stresem w czasach pandemii?
• Wyzwania dla medycyny: agresja, autoagresja i uzależnienia - złudne drogi ucieczki
• Przewlekły stres, depresja i inne choroby psychiczne - rosnące zagrożenie zdrowia i życia
• Zdrowotne konsekwencje traumy. Wzrost potraumatyczny
• Wpływ dziedziczenia epigenetycznego traum na sytuację zdrowotną człowieka

Osoby zaproszone do udziału w sesji (kolejność alfabetyczna):
• Eliza Cieślikowska, psycholog, terapeuta, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny MEGREZ w Tychach
• Irena Krupka-Matuszczyk, psychiatra, seksuolog, Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach, członek Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
• Karolina Lau, Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej, Śląski Uniwersytet Medyczny

Moderacja:
• Katarzyna Lisowska, redaktor Rynku Zdrowia

Relacja live z tej debaty - na stronie Kongresu oraz w portalach Grupy PTWP: rynekzdrowia.pl, rynekaptek.pl, a także na Facebooku Rynku Zdrowia www.facebook.com/rynekzdrowia.

***

V Kongres Wyzwań Zdrowotnych Online (Health Challenges Congress - HCC Online), wraz ze wszystkimi wydarzeniami towarzyszącymi, w całości odbywa się w internetowej formule. Na program HCC Online składa się 60 zdalnych sesji, debat, wykładów i prezentacji.

Więcej o Kongresie, wydarzeniach towarzyszących oraz plan emisji najbliższych sesji i rejestracja: www.hccongress.pl

Organizatorem V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online jest Grupa PTWP, wydawca m.‌‌‌‌in. magazynu Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl.