VI Kongres Wyzwań Zdrowotnych: poznamy laureatów trzech konkursów

Rynek Zdrowia - 25-04-2021

Podczas VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC, 14-16 czerwca 2021 r.) poznamy laureatów aż trzech konkursów.

VI Kongres Wyzwań Zdrowotnych: poznamy laureatów trzech konkursów

 • Kongres Wyzwań Zdrowotnych to nie tylko debaty, wykłady i prezentacje, ale również kilka wydarzeń towarzyszących
 • W trakcie HCC 2021 poznamy laureatów trzech konkursów: Start-Up-Med, Zdrowy Samorząd i Animus Fortis (Mężny Duch)
 • Wydarzeniem towarzyszącym Kongresowi będzie też IV Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC)

Trwają przygotowania do VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC 2021), który odbędzie się od 14 od 16 czerwca br. w hybrydowej formule (online i stacjonarnie).

Programy wielu sesji tegorocznej edycji Kongresu, z oczywistych powodów, uwzględniać będą zagadnienia dotyczące różnych aspektów pandemii COVID-19 i jej wpływu na system opieki zdrowotnej, politykę społeczną oraz gospodarkę.

Więcej o Kongresie i program wydarzenia: hccongress.pl

Kongres Wyzwań Zdrowotnych to nie tylko debaty, wykłady prezentacje, ale również kilka wydarzeń towarzyszących.

14 czerwca 2021 r., w trakcie gali wieńczącej pierwszy dzień VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych poznamy laureatów: III Konkursu Start-Up-Med, IV Konkursu "Zdrowy Samorząd" oraz czwartej edycji Nagrody Animus Fortis (Mężny Duch).

III Konkurs Start-Up-Med

Do 10 maja 2021 r. trwa przyjmowanie zgłoszeń do udziału w trzeciej edycji Konkursu Start-Up-Med.

Głównym celem Konkursu - organizowanego przez Grupę PTWP, wydawcę portalu i magazynu Rynek Zdrowia - jest wybór i wyróżnienie start-upów tworzących najbardziej kreatywne innowacje produktowe lub procesowe, o istotnym znaczeniu zarówno dla pacjentów, jak i systemu opieki zdrowotnej oraz o znacznej opłacalności wdrożenia, obejmujące szeroko rozumiane technologie medyczne, zarówno technologie lekowe, jak i nielekowe (w tym m.in. wyroby medyczne, rozwiązania z zakresu diagnostyki i technologii teleinformacyjnych).

Konkurs stwarza ponadto okazję do promowania najciekawszych innowacji i ich autorów, w tym możliwość zaprezentowania rozwiązań liderom sektora medycznego w Polsce podczas VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Więcej o konkursie, regulamin i formularz zgłoszenia - na stronie: III Konkurs Start-Up-Med

Nagroda Animus Fortis (Mężny Duch)

Także do 10 maja 2021 r. można zgłaszać kandydatury do czwartej edycji Nagrody Animus Fortis (Mężny Duch), przyznawanej m.in. za działania pozwalające skuteczniej ratować życie.

Nagroda Animus Fortis (nawiązuje do najlepszych tradycji służb medycznych. Jest nią miniatura "Pomnika Sanitariusza". Prace nad budową pomnika upamiętniającego medyków poległych za ojczyznę zainicjowano w 1927 r. Projekt przerwała II wojna światowa.

Nagroda Animus Fortis przyznawana jest w dwóch kategoriach:

 • Indywidualnej („Osobiste męstwo”) - dla osoby, która w roku poprzedzającym przyznanie nagrody wyróżniła się w znaczący sposób w akcji ratowniczej. Laureatem nagrody może zostać osoba pełniąca służbę bądź zatrudniona w instytucji realizującej zadania ratownicze (np. w wojsku, policji, straży pożarnej, służbie zdrowia, WOPR, TOPR, GOPR).
 • Instytucjonalnej - dla przedstawiciela instytucji, która znacząco przyczyniła się do pozytywnych zmian w systemie ochrony zdrowia, pozwalających skuteczniej ratować ludzkie życie

Nagrodę ustanowiło kierownictwo Wojskowego Instytutu Medycznego. - Chcieliśmy w ten sposób uhonorować osoby i instytucje mające szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych - mówi gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM.

Więcej o Nagrodzie i formularz zgłoszenia - na stronie:
Nagroda Animus Fortis (Mężny Duch)

IV Konkurs Zdrowy Samorząd

23 kwietna 2021 r. minął termin przysyłania zgłoszeń do udziału w czwartej edycji Konkursu "Zdrowy Samorząd", organizowanego przez redakcje Portalu Samorządowego oraz portalu i magazynu Rynek Zdrowia wraz z wydawcą, Grupą PTWP.

Głównym celem Konkursu jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego (JST) wszystkich poziomów, które w sposób najbardziej efektywny realizują - między innymi w ramach programów polityki zdrowotnej - zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych schorzeń i/lub ich czynników ryzyka.

Laureaci czwartej edycji Konkursu „Zdrowy Samorząd” wyłonieni zostaną przez Radę Konsultacyjną powołaną przez organizatora, w skład której będą wchodzić między innymi przedstawiciele instytucji centralnych i uczelni medycznych.

Oprócz oceny, której dokona Rada Konsultacyjna, zgłoszenia zostaną poddane pod głosowanie czytelników serwisów Portal Samorządowy i Rynek Zdrowia. Podobnie jak w latach ubiegłych nagrody - statuetki „Zdrowy Samorząd” - zostaną przyznane w trzech kategoriach: 

 • Zdrowa Gmina
 • Zdrowy Powiat 
 • Zdrowe Województwo

Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych

Wydarzeniem towarzyszącym VI Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych będzie będzie także  IV Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC).

Konferencja NTEC stanowi wspólne forum dla przedstawicieli świata nauki, medycyny, biznesu oraz regulatorów systemu opieki zdrowotnej, które umożliwia zapoznanie się z najnowszymi technologiami i możliwościami ich zastosowania w kardiologii i innych dziedzinach medycyny sercowo-naczyniowej.

Sesje IV Konferencji NTEC będą dostępne na stronie wydarzenia ntec.org.pl oraz na: hccongress.pl i rynekzdrowia.pl.

Wybrane zagadnienia sesji IV Konferencji Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC):

 • Krajowa Sieć Kardiologiczna - czy to wystarczająca odpowiedź na głównego zabójcę Polaków?
 • Kluczowe zagadnienia dla polskiej medycyny sercowo-naczyniowej w czasach pandemii
 • Wyzwania w medycynie sercowo-naczyniowej po pandemii
 • Nowe otwarcie na przyszłość czy tylko walka o powrót do normalności?

Organizatorzy IV Konferencji Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych:

 • III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca
 • Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Górnośląskie Centrum Medyczne
 • Redakcja magazynu i portalu Rynek Zdrowia wraz z wydawcą - Grupą PTWP

***

Organizatorem VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych jest Grupa PTWP, wydawca m.in. magazynu Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl.

Więcej o VI Kongresie Wyzwań Zdrowotnych: hccongress.pl

Rejestracja na Konferencję NTEC i VI Kongres Wyzwań Zdrowotnych ruszy już wkrótce.