Zakres tematyczny

Uczestnicy wydarzenia otrzymają 7 punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2004 r. nr 231 poz. 2326).

 • SESJA INAUGURACYJNA NTEC

  Agencja Badań Medycznych – evidence based medicine vs edvidence based policy
 • ULTRASONOGRAFIA

  Miniaturyzacja, bezprzewodowość – co rok nowe pomysły
 • FUTUROLOGIA STOSOWANA

  Nowe rozwiązania. Co nas czeka w (nie)odległej przyszłości?
 • NADCIŚNIENIE TĘTNICZE

  Epidemia XXI wieku. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? Czy nowe technologie pomogą?
 • ELEKTROTERAPIA I TELEMEDYCYNA

  Anioł stróż czy grom z jasnego nieba
 • KOMUNIKACJA ZDROWOTNA

  Gazeta? Spot? Serial? Twitter? i co jeszcze…? Jak dotrzeć do społeczeństwa XXI wieku.
 • CUKRZYCA

  Nie tylko leki. Od nowoczesnych pomp po inżynierię genetyczną.
 • FUZJA OBRAZÓW W MEDYCYNIE

  Czy integracja to panaceum na stare problemy?
 • NOWE TECHNOLOGIE W PREWENCJI

  Czy doczekamy się wreszcie przełomu?
 • MIAŻDŻYCA

  Serce, mózg, kończyny. Od leków do laserów.
 • KARDIOCHIRURGIA

  Kiedyś sztuczne zastawki, teraz sztuczne serce… gdzie granice? Nowe możliwości dla najtrudniejszych chorych.
 • ZAGROŻENIE ŻYCIA POZA SZPITALEM

  Kto nam pomoże? Aplikacja, dron, ratownik, a może my sami…? Bezpieczne miasto.
 • NIEWYDOLNOŚĆ SERCA

  Czy nowe urządzenia wspomagające lewą komorę odwrócą piramidę leczenia?
 • KARDIOLOGIA INTERWENCYJNA Nieustanny rozwój technik nieoperacyjnych. Bezkrwawa rewolucja.

 • UDAR MÓZGU

  „Czas to mózg” Leczenie interwencyjne po 2018 roku – czy przełom na miarę zawału serca?
 • ELEKTROFIZJOLOGIA

  Ablacja w migotaniu przedsionków i niewydolności serca. Technologia dla coraz trudniejszych chorych.
 • SZTUCZNA INTELIGENCJA

  Uwierz w ducha! Big data schwytane w sieci neuronowe.
 • CHOROBY ZASTAWEK SERCA

  Nowe technologie odpowiedzią na narastający problem społeczny.