Health Challenges Congress

III Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych

UWAGA! NOWY TERMIN!
17-18 czerwca 2020 • Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice

ZAREJESTRUJ SIĘ

Wydarzenie towarzyszące V edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress (HCC)

Relacja z HCC

O Konferencji

Konferencja stała się forum dyskusji przedstawicieli świata nauki, medycyny, biznesu oraz decydentów w systemie opieki zdrowotnej. Właśnie taka konwencja spotkania pozwala na zapoznanie się z najnowszymi technologiami i możliwościami ich zastosowania w kardiologii, a także umożliwia poznanie punktu widzenia osób związanych z odmiennymi aspektami projektowania, wdrażania i stosowania innowacyjnych rozwiązań w medycynie sercowo-naczyniowej.

IV edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress (HCC)

V Kongres Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress (HCC)

Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC) po raz drugi będzie towarzyszyła Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych. Swobodny przepływ Uczestników i Wykładowców pomiędzy dwoma wydarzeniami wzmocni merytoryczną i systemową debatę o przyszłości nowych technologii w medycynie.

Więcej informacji: http://www.hccongress.pl/pl/

Start-Up-Med

Konkurs Start-Up-Med

Konkurs towarzyszący V edycji Kongresu Wyzwań zdrowotnych, ma na celu wybór i wyróżnienie start-upów – najbardziej kreatywnych autorów nowatorskich, a zarazem efektywnych projektów obejmujących szeroko rozumiane technologie medyczne, zarówno lekowe, jak i nielekowe (w tym m.in. wyroby medyczne, rozwiązania z zakresu diagnostyki i technologii teleinformacyjnych), a także innowacje organizacyjne usprawniające funkcjonowanie różnych obszarów systemu opieki zdrowotnej.
Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji: http://www.hccongress.pl/2020/pl/start-up-med-2020/238/


III Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych odbędzie się w nowym terminie – w dniach 17-18 czerwca br.

Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych od pierwszej edycji powstaje w ścisłej i opartej na szacunku współpracy z partnerami, ekspertami, specjalistami. Postępując odpowiedzialnie, uwzględniając rosnące z dnia na dzień zaangażowanie przedstawicieli środowiska medycznego i decydentów w trudną do przewidzenia eskalację problemu związanego z koronawirusem, postanowiliśmy o przełożeniu zbliżającej się edycji Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych.

III Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Debaty, dyskusje, pojedynki ekspertów oraz wykłady otwarte i wszystkie wydarzenia towarzyszące III Konferencji Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych zostaną przełożone na nowy termin.

Z wyrazami szacunku,
Organizatorzy Konferencji Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych