O Konferencji

Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC) już po raz drugi będzie towarzyszyła Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC), którego V edycja odbędzie się w dniach 5-6 marca 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Konferencja NTEC stanowi wspólne forum dla przedstawicieli świata nauki, medycyny, biznesu oraz decydentów opieki zdrowotnej. Spotkanie stwarza wyjątkową możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami i możliwościami ich zastosowania w kardiologii oraz w innych dziedzinach medycyny sercowo-naczyniowej.

III Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych, towarzysząc V Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych, pozwoli na swobodny przepływ Uczestników i Wykładowców pomiędzy dwoma wydarzeniami, wzmacniając zarazem merytoryczną i systemową debatę o przyszłości nowych technologii w medycynie. Wspólne sesje NTEC i HCC umożliwiają dotarcie do szerszego grona odbiorców.

Konwencja spotkania pozwala na zapoznanie się z najnowszymi technologiami i możliwościami ich zastosowania w kardiologii, a także umożliwia poznanie punktu widzenia osób związanych z odmiennymi aspektami projektowania, wdrażania i stosowania innowacyjnych rozwiązań w medycynie sercowo-naczyniowej.

W poprzednich dwóch edycjach Konferencji NTEC, oprócz specjalistów w dziedzinach związanych z medycyną sercowo-naczyniową, wzięli udział, między innymi: przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zapewniło to możliwość nawiązania dyskusji nie tylko o tworzeniu, ale także o wprowadzaniu i finansowaniu nowych rozwiązań w codziennej praktyce klinicznej. Podobna formuła zostanie zachowana podczas trzeciej edycji NTEC. Prace nad jej programem trwają. Agenda wkrótce zostanie opublikowana. Niebawem ruszy też rejestracja.

Uczestnicy wydarzenia otrzymają 10 punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2004 r. nr 231 poz. 2326) oraz nowelizacji z dnia 11 sierpnia 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1327).