Nowa data V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych: 17-18 czerwca 2020 r.

V Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC) odbędzie się w nowym terminie - w dniach 17 i 18 czerwca br. W porozumieniu ze środowiskiem medycznym, członkami Rady Programowej i partnerami wydarzenia, organizator podjął niełatwą decyzję o zmianie dotychczasowej daty wydarzenia. 

Tym samym na 17 i 18 czerwca br. przełożone zostają wszystkie wydarzenia towarzyszące V Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych, w tym  III Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC).

- Kongres Wyzwań Zdrowotnych od pierwszej edycji powstaje w ścisłej i opartej na szacunku współpracy z partnerami, ekspertami, specjalistami. Postępując odpowiedzialnie, uwzględniając rosnące z dnia na dzień zaangażowanie przedstawicieli środowiska medycznego i decydentów w przeciwdziałanie problemom związanym z koronawirusem, postanowiliśmy przełożyć zbliżającą się edycję Kongresu Wyzwań Zdrowotnych - mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, wydawca magazynu i portalu Rynek Zdrowia, organizator konferencji.

V Kongres Wyzwań Zdrowotnych odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

- Sytuacja z rozprzestrzeniającą się na całym świecie epidemią koronawirusa tym bardziej pokazuje, jak istotna jest debata o wyzwaniach zdrowotnych. Podejmiemy ją w Katowicach, w późniejszym niż początkowo planowanym terminie, ale z pewnością bogatsi o nowe doświadczenia i wiedzę o koronawirusie - zaznacza Wojciech Kuta, redaktor naczelny magazynu i portalu Rynek Zdrowia.

- Debaty, dyskusje, pojedynki ekspertów oraz wykłady otwarte i wszystkie wydarzenia towarzyszące V Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych zostaną przełożone na nowy termin. Charakter i tematyka V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych pozostają niezmienione, zmienia się jedynie jego data. Prosimy i bardzo liczymy na wsparcie oraz zrozumienie ze strony środowiska medycznego, partnerów i uczestników - dodaje.

Ideą przewodnią Kongresu - zgodnie z nazwą - są wyzwania, zarówno terapeutyczne, stojące przed specjalistami w poszczególnych dziedzinach medycyny, jaki i organizacyjno-finansowe, którym sprostać muszą decydenci kształtujący systemy opieki zdrowotnej w Polsce i innych krajach. Znajdują one odzwierciedlenie w agendzie V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, którą tworzy 70 sesji, wykładów i prezentacji w sześciu blokach tematycznych obejmujących: politykę zdrowotną, finanse i zarządzanie, terapie, nowe technologie, e-zdrowie i edukację.

W czerwcu 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym już po raz piąty spotkają m.in. decydenci odpowiedzialni za funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, przedstawiciele uczelni medycznych, organizacji i samorządów zawodowych działających w ochronie zdrowia, konsultanci krajowi w różnych dziedzinach medycyny, prezesi towarzystw naukowych, menedżerowie szpitali i podmiotów współpracujących z sektorem medycznym, eksperci i przedstawiciele organizacji pacjentów.

W poprzedniej edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (7-8 marca 2019 r.) uczestniczyło ok. 3 tys. osób.

Więcej o Kongresie Wyzwań Zdrowotnych i wydarzeniach towarzyszących: http://www.hccongress.pl/pl/. 


III Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych odbędzie się w nowym terminie – w dniach 17-18 czerwca br.

Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych od pierwszej edycji powstaje w ścisłej i opartej na szacunku współpracy z partnerami, ekspertami, specjalistami. Postępując odpowiedzialnie, uwzględniając rosnące z dnia na dzień zaangażowanie przedstawicieli środowiska medycznego i decydentów w trudną do przewidzenia eskalację problemu związanego z koronawirusem, postanowiliśmy o przełożeniu zbliżającej się edycji Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych.

III Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Debaty, dyskusje, pojedynki ekspertów oraz wykłady otwarte i wszystkie wydarzenia towarzyszące III Konferencji Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych zostaną przełożone na nowy termin.

Z wyrazami szacunku,
Organizatorzy Konferencji Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych