O Konferencji

Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC) już po raz drugi będzie towarzyszyła Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC), którego V edycja odbędzie się w dniach 5-6 marca 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Konferencja NTEC stanowi wspólne forum dla przedstawicieli świata nauki, medycyny, biznesu oraz decydentów opieki zdrowotnej. Spotkanie stwarza wyjątkową możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami i możliwościami ich zastosowania w kardiologii oraz w innych dziedzinach medycyny sercowo-naczyniowej.

III Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych, towarzysząc V Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych, pozwoli na swobodny przepływ Uczestników i Wykładowców pomiędzy dwoma wydarzeniami, wzmacniając zarazem merytoryczną i systemową debatę o przyszłości nowych technologii w medycynie. Wspólne sesje NTEC i HCC umożliwiają dotarcie do szerszego grona odbiorców.

Konwencja spotkania pozwala na zapoznanie się z najnowszymi technologiami i możliwościami ich zastosowania w kardiologii, a także umożliwia poznanie punktu widzenia osób związanych z odmiennymi aspektami projektowania, wdrażania i stosowania innowacyjnych rozwiązań w medycynie sercowo-naczyniowej.

W poprzednich dwóch edycjach Konferencji NTEC, oprócz specjalistów w dziedzinach związanych z medycyną sercowo-naczyniową, wzięli udział, między innymi: przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zapewniło to możliwość nawiązania dyskusji nie tylko o tworzeniu, ale także o wprowadzaniu i finansowaniu nowych rozwiązań w codziennej praktyce klinicznej. Podobna formuła zostanie zachowana podczas trzeciej edycji NTEC. Prace nad jej programem trwają. Agenda wkrótce zostanie opublikowana. Niebawem ruszy też rejestracja.

Uczestnicy wydarzenia otrzymają 7 punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2004 r. nr 231 poz. 2326).