Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z
Bogumił Sobula

Bogumił Sobula

Firma: Wiceprezydent Katowic

Absolwent Politechniki Śląskiej (inżynier budownictwa) i studiów podyplomowych Programu MBA w Szkole Głównej Handlowej.

Od ponad 20 lat jest związany zawodowo z samorządem miasta Katowice – kolejno jako: strażnik, zastępca komendanta i komendant Straży Miejskiej, pełnił również funkcję naczelnika Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Organizacji i Zarządzania. Obecnie jest pierwszym zastępcą prezydenta miasta Katowice, któremu podlegają kwestie transportu w mieście, polityka mieszkaniowa, odpowiada za realizację projektów inwestycyjnych oraz działania administracyjno-organizacyjne Urzędu Miasta, sprawuje również nadzór właścicielski nad katowickimi spółkami.

Był zaangażowany w organizację Miejskiego Centrum Ratownictwa w Katowicach, odpowiadał także za modernizację Biura Obsługi Mieszkańców w katowickim magistracie.

 

Bierze udział w sesjach:

 • Sesja plenarna: „Zdrowie powinno łączyć, a nie dzielić” – nie tylko w czasach pandemii

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Sesja plenarna: „Zdrowie powinno łączyć, a nie dzielić” – nie tylko w czasach pandemii

  • Debata w dobie pandemii z udziałem przedstawicieli ugrupowań parlamentarnych: priorytety dotyczące zdrowia Polaków
  • Systemy ochrony zdrowia w walce z pandemią – polskie doświadczenia na tle wybranych krajów. Zdaliśmy ten egzamin?
  • Pandemia poligonem dla funkcjonowania wszystkich ogniw opieki zdrowotnej i społecznej – wnioski i rekomendacje
  • Polityka zdrowotna i polityka społeczna w kontekście pandemii COVID-19 – tym bardziej razem, a nie osobno
  • Zdrowie publiczne wyzwaniem międzyresortowym
  • „Pakt dla Zdrowia” – osiem miesięcy po wyborach; czy pandemia koronawirusa dowodzi konieczności budowania systemu ochrony zdrowia ponad politycznymi podziałami

  Sesja plenarna: „Zdrowie powinno łączyć, a nie dzielić” – nie tylko w czasach pandemii

POWRÓT