Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z
Irena Krupka-Matuszczyk

Irena Krupka-Matuszczyk

psychiatra, seksuolog, Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach, członek Komisji Bioetycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jest rodowitą Katowiczanką, dyplom lekarza medycyny uzyskała w Śląskiej Akademii Medycznej w 1969r i w tym samym roku rozpoczęła staż podyplomowy oraz pracę w Klinice Psychiatrycznej Śląskiej Akademii Medycznej w Lublińcu.

Jest specjalistą psychiatrą i seksuologiem oraz specjalistą terapii środowiskowej.

Od 1982r była kierownikiem Kliniki Psychiatrycznej w Lublińcu, początkowo jako p.o.,
a od 2000 do 2015r kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w strukturach Górnośląskiego Centrum Medycznego Szpitala Klinicznego nr 7 w Katowicach-Ochojcu. Aktualnie jest wykładowcą w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach.

Tytuł profesora nadany przez Prezydenta RP otrzymała w 2007r.

Ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie jednostkami służby zdrowia” w GWSH w Katowicach. Posiada certyfikat treningu zarządzania ochroną zdrowia wydany przez Phare, certyfikat EEG i EBM.

Uczestniczy w pracach Komisji Bioetycznej SUM od 7 kadencji. Przewodniczącą Zarządu Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego była przez 5 kadencji.
W latach 1983 do 2011roku pełniła funkcję Konsultanta (wojewódzkiego czy regionalnego)
 w dziedzinie psychiatrii.

Pracuje w Radzie Naukowej czasopism: Psychiatria Polska, Psychiatria po Dyplomie i Medycyna Praktyczna. Była ekspertem ds. akredytacji jednostek w dziedzinie psychiatrii powołanej przez CMKP w latach 2001 do 2015.

Pod jej kierunkiem 45 lekarzy uzyskało specjalizację z psychiatrii, co skutkowało statuetką nadaną przez Śląską Izbę Lekarską „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy” w 2014r . W 2016r została laureatką nagrody „Złota synapsa” w kategorii Zasłużony dla Psychiatrii.

Była promotorem 32 prac doktorskich, 60 prac magisterskich i 26 licencjackich, opiekunem 3 habilitacji. Jest autorem ponad 200 publikacji, 21 rozdziałów w monografiach polskich, 5 rozdziałów w wydawnictwach zagranicznych, redaktorem 5 podręczników.

Mąż Jacek był lekarzem internistą, specjalistą medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, syn Maciej dr n. med. jest specjalistą psychiatrą i seksuologiem, a syn Michał mgr prawa. W rodzinie jest wyraźna dominacja kobiet 2 synowe: Ania jest sędzią, Madzia ekonomistą, a 4 wnuczki Zosia, Natalia, Marta i Ala są uczennicami.

 

Bierze udział w sesjach:

 • O lęku, stresie, agresji i traumie, czyli jak być zdrowym w XXI wieku

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  O lęku, stresie, agresji i traumie, czyli jak być zdrowym w XXI wieku

  • Lęk i stres u źródeł chorób. Sposoby radzenia sobie ze stresem.
  • Jak bronić się przed lękiem i stresem w czasach pandemii?
  • Wyzwania dla medycyny: agresja, autoagresja i uzależnienia – złudne drogi ucieczki
  • Przewlekły stres, depresja i inne choroby psychiczne – rosnące zagrożenie zdrowia i życia
  • Zdrowotne konsekwencje traumy. Wzrost potraumatyczny.
  • Wpływ dziedziczenia epigenetycznego traum na sytuację zdrowotną człowieka

  O lęku, stresie, agresji i traumie, czyli jak być zdrowym w XXI wieku

  • Eliza Cieślikowska - psycholog, terapeuta, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny MEGREZ Sp. z o.o. w Tychach
  • Irena Krupka-Matuszczyk - psychiatra, seksuolog, Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach, członek Komisji Bioetycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Karolina Lau - Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej, Śląski Uniwersytet Medyczny
  • Katarzyna Lisowska - redaktor, Rynek Zdrowia

POWRÓT

III Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC) przenosi się do internetu

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji Konferencji „Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC)”.

Wymagająca utrzymania zasad izolacji społecznej pandemia SARS-CoV-2 sprawia, że nadal obowiązują ograniczenia, które wykluczają organizację dużych wydarzeń z udziałem publiczności. Dlatego III Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC) odbędzie się w czerwcu 2020 r. w wersji online.

Dotychczasowe zainteresowanie konferencją oraz konieczność funkcjonowania w nowej rzeczywistości zmobilizowały nas do przygotowania dla Państwa NTEC 2020 w nowej formule. W sposób niejako wymuszony zmianą realiów funkcjonowania społecznego nowe technologie wkradły się do NTEC w nowej formule, umożliwiając nam zrealizowanie Konferencji.

Konferencja po raz drugi będzie towarzyszyła Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych. W formie telekonferencji postaramy się przygotować wspólne forum dla przedstawicieli świata nauki, medycyny, biznesu oraz regulatorów opieki zdrowotnej, które umożliwi zapoznanie się̨ z najnowszymi technologiami i możliwościami ich zastosowania w schorzeniach sercowo-naczyniowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań wynikających z trwającej pandemii COVID-19.

Przy poprzednich edycjach mieliśmy przyjemność gościć ponad 500 uczestników. Przebieg wydarzenia był obszernie relacjonowany w magazynie i portalu Rynku Zdrowia. Nowa formuła tym bardziej pozwoli, aby kolejna edycja Konferencji była relacjonowana w taki sam sposób, aby jej przesłanie mogło dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

III Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych odbywać się będzie poprzez stronę internetową wydarzenia: www.ntec.org.pl, w portalach Grupy PTWP: rynekzdrowia.pl, rynekaptek.pl oraz PortalSamorzadowy.pl. Debaty transmitowane na żywo dostępne będą dla zarejestrowanych uczestników zgodnie z przyznanym statusem, a relacje z sesji będą publikowane i agregowane w ogólnodostępnej sekcji serwisu rynekzdrowia.pl.

Zachęcamy wszystkich Państwa do aktywnego udziału w naszej Konferencji.

Udział bezpłatny po rejestracji.

Z wyrazami szacunku – łączymy się z Katowic

Mariusz Gąsior
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Wojciech Wojakowski
Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne

Wojciech Kuta
redaktor naczelny magazynu i portalu Rynek Zdrowia