Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z
Jan Szewieczek

Jan Szewieczek

Firma: Klinika Geriatrii Wydziału Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Stanowisko: kierownik

Kieruje Kliniką Geriatrii w Katedrze Chorób Wewnętrznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM) oraz Oddziałem Geriatrii w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (GCM).

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1978). Po studiach pracował jako lekarz zakładowy Kopalni Węgla Kamiennego "Gottwald" – Rejon "Kleofas". Równocześnie odbywał staż specjalizacyjny w I Oddziale Chorób Wewnętrznych GCM, gdzie pod kierunkiem ordynatora dra hab. n. med. Eugeniusza Fojta realizował badania sportowców wyczynowych i przygotował rozprawę doktorską p.t. „Analiza wyników badań układu krążenia u sportowców wyczynowych”, uzyskując w 1990 roku stopień doktora nauk medycznych. W 1991 roku rozpoczął pracę w Śląskiej Akademii Medycznej. W latach 2000-2005 pracował w Klinice Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Opieki Zdrowotnej (obecny Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,  pod kierunkiem Prof. dra hab. n. med. Jana Duławy, kierując równocześnie od 2001 roku (do 2012) Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego w tej Katedrze.  Badania nad patofizjologią wysiłku fizycznego u chorych na cukrzycę zaowocowały uzyskaniem w 2012 roku stopnia doktora habilitowanego. Po objęciu w 2005 roku funkcji ordynatora Oddziału Geriatrii GCM, a następnie kierownika Kliniki Geriatrii na Wydziale Nauk o Zdrowiu SUM (2012), rozwinął badania w obszarze gerontologii.  Publikacje dotyczące stanu zdrowia stuletnich mieszkańców województwa śląskiego zaowocowały zaproszeniem do  międzynarodowego konsorcjum naukowego International Centenarian Collaboration of Dementia Studies (ICC-Dementia). Drugi nurt badań objął wielkie problemy geriatryczne: zespół słabości (kruchości), majaczenie, upadki, odleżyny, polipragmazję. W 2018 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk medycznych. Prowadzi nauczanie geriatrii na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach i Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach SUM, studiach podyplomowych, kursach specjalizacyjnych dla lekarzy, Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Członek Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce. Współpracuje ze środkami masowego przekazu i organizacjami społecznymi na rzecz poprawy stanu zdrowia seniorów.

Bierze udział w sesjach:

 • Czy Polska jest przygotowana na starość?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Czy Polska jest przygotowana na starość?

  • Polityka senioralna, czyli znacznie więcej niż medycyna
  • Sytuacja osób starszych w dobie pandemii SARS-CoV-2
  • Domy Pomocy Społecznej i placówki opiekuńcze w czasach pandemii – długa lista problemów do rozwiązania
  • Wskaźniki i prognozy demograficzne – od wniosków do strategii i jej realizacji
  • System opieki nad osobami starszymi – wiemy, do jakiego modelu zmierzamy?
  • Geriatria w Polsce – jaką ma przyszłość?
  • Świadczenia domowe – rozwiązanie korzystne dla osób starszych i systemu opieki zdrowotnej

  Czy Polska jest przygotowana na starość?

  • Ewa Bednarczyk - koordynator ds. standardów obsługi świadczeń długoterminowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Bartłomiej Łukasz Chmielowiec - Rzecznik Praw Pacjenta
  • Izabela Domogała - członek zarządu województwa śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  • Tomasz Kopiec - prezes zarządu, Fundacja Systemu Aktywizacji Seniora
  • Filip Nowak - zastępca prezesa ds. operacyjnych, Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Marta Rosińska - dyrektor sprzedaży Pharmaceutical Dignostics, GE Healthcare Polska
  • Józefa Szczurek-Żelazko - sekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
  • Jan Szewieczek - kierownik, Klinika Geriatrii Wydziału Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Marek Tombarkiewicz - dyrektor, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2016-2018

POWRÓT

III Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC) przenosi się do internetu

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji Konferencji „Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC)”.

Wymagająca utrzymania zasad izolacji społecznej pandemia SARS-CoV-2 sprawia, że nadal obowiązują ograniczenia, które wykluczają organizację dużych wydarzeń z udziałem publiczności. Dlatego III Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC) odbędzie się w czerwcu 2020 r. w wersji online.

Dotychczasowe zainteresowanie konferencją oraz konieczność funkcjonowania w nowej rzeczywistości zmobilizowały nas do przygotowania dla Państwa NTEC 2020 w nowej formule. W sposób niejako wymuszony zmianą realiów funkcjonowania społecznego nowe technologie wkradły się do NTEC w nowej formule, umożliwiając nam zrealizowanie Konferencji.

Konferencja po raz drugi będzie towarzyszyła Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych. W formie telekonferencji postaramy się przygotować wspólne forum dla przedstawicieli świata nauki, medycyny, biznesu oraz regulatorów opieki zdrowotnej, które umożliwi zapoznanie się̨ z najnowszymi technologiami i możliwościami ich zastosowania w schorzeniach sercowo-naczyniowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań wynikających z trwającej pandemii COVID-19.

Przy poprzednich edycjach mieliśmy przyjemność gościć ponad 500 uczestników. Przebieg wydarzenia był obszernie relacjonowany w magazynie i portalu Rynku Zdrowia. Nowa formuła tym bardziej pozwoli, aby kolejna edycja Konferencji była relacjonowana w taki sam sposób, aby jej przesłanie mogło dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

III Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych odbywać się będzie poprzez stronę internetową wydarzenia: www.ntec.org.pl, w portalach Grupy PTWP: rynekzdrowia.pl, rynekaptek.pl oraz PortalSamorzadowy.pl. Debaty transmitowane na żywo dostępne będą dla zarejestrowanych uczestników zgodnie z przyznanym statusem, a relacje z sesji będą publikowane i agregowane w ogólnodostępnej sekcji serwisu rynekzdrowia.pl.

Zachęcamy wszystkich Państwa do aktywnego udziału w naszej Konferencji.

Udział bezpłatny po rejestracji.

Z wyrazami szacunku – łączymy się z Katowic

Mariusz Gąsior
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Wojciech Wojakowski
Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne

Wojciech Kuta
redaktor naczelny magazynu i portalu Rynek Zdrowia