Prelegenci

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z
Łukasz Jankowski

Łukasz Jankowski

Firma: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

Stanowisko: prezes

Łukasz Jankowski

lekarz rezydent nefrologii, Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, doktorant I Wydziału Lekarskiego WUM. 

Pracuje w Klinice Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie. Ukończył I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jest także absolwentem Podyplomowych Studiów Menedżerskich z Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim.

Działacz samorządu lekarskiego – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, członek Naczelnej Rady Lekarskiej. Członek Zarządu Porozumienia Rezydentów OZZL.

Jeden z liderów protestu głodowego rezydentów w 2017, negocjator i sygnatariusz Porozumienia z Ministrem Zdrowia w 02.2018r. 

W codziennej pracy koncentruje się na działaniach, których celem jest poprawa warunków leczenia chorych w Polsce. 

Prowadzona przez niego Izba Lekarska wielokrotnie interweniowała w sprawach dot. łamania prawa wobec lekarzy, oraz sytuacjach szkodliwych społecznie, przeciwstawiając się zdecydowanie m.in. aktywności środowisk antyszczepionkowych.  

Współorganizator manifestacji środowisk medycznych i pacjentów w 06.2019r

Był także jednym z liderów zainicjowanej przez Okręgową Izbę Lekarska w Warszawie, największej w historii samorządności lekarskiej kampanii społecznej pt ,,Polska to chory kraj”, której celem było zwiększenie świadomości dot. problemów ochrony zdrowia, a także wywarcie wpływu na klasę polityczną i zmuszenie jej do przeprowadzenia reformy systemu. Kampania cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i dotarła do 38mln osób, podczas gdy całkowity jej zasięg przekroczył 500mln odsłon. 

Uczestnik i panelista licznych konferencji i spotkań eksperckich o tematyce systemu ochrony zdrowia. W obszarze jego zainteresowań znajdują się m.in zagadnienia z zakresu e-zdrowia.

 

Bierze udział w sesjach:

 • Finansowanie ochrony zdrowia – nowe spojrzenie w dobie pandemii

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Finansowanie ochrony zdrowia – nowe spojrzenie w dobie pandemii

  • Alokacja środków i strumienie finansowania ochrony zdrowia – czy obecny model jest efektywny?
  • Pandemia SARS-CoV-2 a wpływy do NFZ ze składki zdrowotnej
  • Czy system finansowania ochrony zdrowia może być przygotowany na pandemię?
  • Nowe zasady rozliczeń płatnika ze świadczeniodawcami w czasie pandemii – czy zdają egzamin?
  • Wpływ pandemii na inwestycje w ochronie zdrowia
  • Podniesienie akcyzy i co dalej, czyli osobny algorytm wydzielenia środków na zdrowie publiczne i profilaktykę
  • Mechanizm tworzenia funduszu na innowacyjne technologie w medycynie
  • Dodatkowe powszechne ubezpieczenie pielęgnacyjne – jak je wdrożyć do systemu

  Finansowanie ochrony zdrowia – nowe spojrzenie w dobie pandemii

POWRÓT

III Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC) przenosi się do internetu

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji Konferencji „Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC)”.

Wymagająca utrzymania zasad izolacji społecznej pandemia SARS-CoV-2 sprawia, że nadal obowiązują ograniczenia, które wykluczają organizację dużych wydarzeń z udziałem publiczności. Dlatego III Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC) odbędzie się w czerwcu 2020 r. w wersji online.

Dotychczasowe zainteresowanie konferencją oraz konieczność funkcjonowania w nowej rzeczywistości zmobilizowały nas do przygotowania dla Państwa NTEC 2020 w nowej formule. W sposób niejako wymuszony zmianą realiów funkcjonowania społecznego nowe technologie wkradły się do NTEC w nowej formule, umożliwiając nam zrealizowanie Konferencji.

Konferencja po raz drugi będzie towarzyszyła Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych. W formie telekonferencji postaramy się przygotować wspólne forum dla przedstawicieli świata nauki, medycyny, biznesu oraz regulatorów opieki zdrowotnej, które umożliwi zapoznanie się̨ z najnowszymi technologiami i możliwościami ich zastosowania w schorzeniach sercowo-naczyniowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań wynikających z trwającej pandemii COVID-19.

Przy poprzednich edycjach mieliśmy przyjemność gościć ponad 500 uczestników. Przebieg wydarzenia był obszernie relacjonowany w magazynie i portalu Rynku Zdrowia. Nowa formuła tym bardziej pozwoli, aby kolejna edycja Konferencji była relacjonowana w taki sam sposób, aby jej przesłanie mogło dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

III Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych odbywać się będzie poprzez stronę internetową wydarzenia: www.ntec.org.pl, w portalach Grupy PTWP: rynekzdrowia.pl, rynekaptek.pl oraz PortalSamorzadowy.pl. Debaty transmitowane na żywo dostępne będą dla zarejestrowanych uczestników zgodnie z przyznanym statusem, a relacje z sesji będą publikowane i agregowane w ogólnodostępnej sekcji serwisu rynekzdrowia.pl.

Zachęcamy wszystkich Państwa do aktywnego udziału w naszej Konferencji.

Udział bezpłatny po rejestracji.

Z wyrazami szacunku – łączymy się z Katowic

Mariusz Gąsior
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Wojciech Wojakowski
Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne

Wojciech Kuta
redaktor naczelny magazynu i portalu Rynek Zdrowia