Agenda

Uczestnicy wydarzenia otrzymają 10 punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2004 r. nr 231 poz. 2326) oraz nowelizacji z dnia 11 sierpnia 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1327).

DZIEŃ 1 2020.03.05

09:30-12:00

12:30-13:10

12:30-14:00

 • SESJA INAUGURACYJNA
  Agencja Badań Medycznych – pierwsze doświadczenia

  WIĘCEJ
   
  • Co nowego od czasu NTEC 2019
  • Pierwsze nabory wniosków – wyniki, potencjał wdrożeniowy
  • Ograniczenia finansowe agencji kontra wysokie koszty badań w medycynie
  • Współpraca z innymi instytucjami naukowymi
  • Oczekiwania ABM a oczekiwania badaczy

   

13:30-14:00

14:30-15:00

14:30-16:00

 • NOWE TECHNOLOGIE DLA MIAST I SAMORZĄDÓW
  Jak najszybciej i najskuteczniej ratować życie?

  WIĘCEJ
   
  • Aplikacje na ratunek – szybciej odpowie sąsiad czy pogotowie?
  • Nowoczesne formy szkolenia w zakresie BLS
  • Dronowe pogotowie ratunkowe
  • Pomoc na ulicy – defibrylator to za mało
  • IoMT – internet of medical things – wiedza o pacjencie wszędzie i zawsze
  • Medyczny Pegasus – czy lekarz będzie wiedział o chorobie szybciej niż pacjent?
  • Konieczne nakłady a potencjalne korzyści – punkt widzenia decydenta

   

15:30-16:00

16:15-17:00

16:15-17:45

 • WYWIAD, SŁUCHAWKA I NOWE TECHNOLOGIE – GDZIE ZNALEŹĆ ZŁOTY ŚRODEK
  Debata z udziałem pacjentów

  WIĘCEJ
   
  • Jak zmieniła się praca i rola lekarza na przestrzeni kilkudziesięciu lat
  • Wpływ nowych technologii na wyniki leczenia i relację z pacjentem – czy tylko korzystny?
  • Jak zmieniły się oczekiwania pacjenta
  • Czy nowoczesny lekarz zawsze korzystny dla pacjenta?
  • Czy świadomy pacjent zawsze korzystny dla siebie?

16:15-18:15

19:30-20:30

DZIEŃ 2 2020.03.06

09:30-10:00

09:30-11:00

 • E-PREWENCJA CZY TELEMEDYCYNA
  Czy nowoczesne technologie są bardziej przydatne w zapobieganiu czy leczeniu chorób serca i naczyń

  WIĘCEJ
   
  • Wdrażanie postaw prozdrowotnych – dieta i sport
  • Wczesne wykrywanie schorzeń – monitorowanie EKG i ciśnienia w smartfonie
  • Wielki Brat w domu pacjenta – monitorowanie wyników leczenia i przyspieszanie interwencji terapeutycznych
  • Telerehabilitacja
  • Które technologie mogą przynieść największe korzyści?
  • Realne zmniejszenie obciążeń dla kadry medycznej czy niepotrzebna komplikacja

   

11:30-13:00

 • KOMUNIKACJA ZDROWOTNA
  Nowoczesne media dla ochrony zdrowia i życia

  WIĘCEJ
   
  • Nowoczesne gadżety i aplikacje kontra popularyzowanie rzetelnej wiedzy medycznej
  • Najskuteczniejsze metody przekazania treści medycznych w 2020 roku
  • Czy próby dotarcia do szerokiego grona odbiorców przynoszą wymierne korzyści?
  • Przykłady sukcesów i porażek kampanii społecznych w Polsce i na świecie
  • Polskie media i polskie społeczeństwo w aspekcie medycznym na tle Europy i świata – gdzie jesteśmy, czym się różnimy

   

13:30-14:00

13:30-14:10

13:30-14:30

13:30-15:00

 • WDROŻENIA NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII
  Polska vs Reszta Świata
  perspektywy i ograniczenia dla przemysłu w medycynie sercowo-naczyniowej

  WIĘCEJ
   
  • Przykłady wdrożeń nowych technologii
  • Miejsce Polski na mapie Europy z perspektywy przemysłu
  • Perspektywy krajowego i zagranicznego przemysłu w świetle rodzimych regulacji prawnych
   i podatkowych
  • Czy dialog Pacjent-Medtech wyprzedzi relację Lekarz-Medtech
  • Czy świat przyjedzie do Polski czy Polska zawojuje świat?

   

14:10-15:00

14:30-15:00

15:15-16:00

15:15-16:45

 • JAK STRACIĆ MILIARD DOLARÓW
  Porażki nowych technologii w codziennej praktyce. Gdzie leży wina?

  WIĘCEJ
   
  • Droga bench-to-bedside – za długa czy za krótka?
  • Czy „stare” leki i urządzenia pokonałyby współczesną drogę bench-to-bedside
  • Technologie niedopracowane kontra technologie „pogrzebane” w badaniach klinicznych
  • Czy w dzisiejszych czasach trudniej udowodnić skuteczność nowej technologii w badaniach klinicznych?
  • Nowe technologie w dobie współczesnych wytycznych leczenia – czyli o relacjach między technologią a nauką

   

16:00-16:45

DZIEŃ 1 2020.03.05

09:30-12:00

 • Sesja inauguracyjna: „Zdrowie powinno łączyć, a nie dzielić”

  WIĘCEJ
   
  • Debata o rządowych priorytetach dotyczących zdrowia Polaków z udziałem przedstawicieli kilku resortów i reprezentantów ugrupowań parlamentarnych
  • Polityka zdrowotna i polityka społeczna – razem, a nie osobno
  • Zdrowie publiczne wyzwaniem międzyresortowym
  • „Pakt dla Zdrowia” – pięć miesięcy po wyborach

   

12:30-13:10

 • W jaki sposób finansować ze środków publicznych prywatne placówki medyczne?

  WIĘCEJ
   

  Pojedynek ekspertów

12:30-14:00

 • Onkologia – organizacja leczenia

  WIĘCEJ
   
  • Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej – opinie lekarzy, pacjentów, menedżerów zarządzających ośrodkami onkologicznymi
  • Ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej – jej znaczenie dla jakości opieki nad pacjentami z chorobami nowotworowymi
  • Prezentacja Raportu: „Innowacyjna onkologia – możliwości, potrzeby, system”
 • Choroby mózgu – debata z udziałem m.in. neurologów

  WIĘCEJ
   
  • Neurologia – potrzeba nowej polityki zdrowotnej w zakresie chorób mózgu
  • Obecne wskaźniki i prognozy epidemiologiczne dotyczące chorób mózgu
  • Czy nasz system ochrony zdrowia jest przygotowany na podjęcie wyzwań związanych z rosnącą liczbą osób z chorobami neurologicznymi i psychiatrycznymi?
  • Wybrane problemy kadrowe, organizacyjne i finansowe dotyczące opieki nad pacjentami z chorobami mózgu
  • Warunki funkcjonowania sprawnego modelu kompleksowej opieki nad osobami z chorobami mózgu
 • Wyzwania e-Zdrowia

  WIĘCEJ
   
  • Cyfryzacja ochrony zdrowia – jak z tym wyzwaniem radzą sobie w innych krajach; dyskusja o wybranych rozwiązaniach i międzynarodowych doświadczeniach w zakresie dygitalizacji opieki zdrowotnej
  • Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – projekt P1 wczoraj, dziś i jutro; e-recepta, e-skierowanie, Internetowe Konto Pacjenta
  • Gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie oraz wykorzystywanie danych – cyberbezpieczeństwo medyczne i rozwiązania chmurowe
  • Istota informatyzacji - prezentacja danych, poprawa jakości usług i działania systemu ochrony zdrowia
  • Jak osiągnąć cyfrową dojrzałość – od gabinetu lekarskiego do dużego szpitala
 • Roboty medyczne

  WIĘCEJ
   
  • Zakres stosowania systemów robotowych w medycynie – m.in. w chirurgii, rehabilitacji i diagnostyce
  • Robot – niewolnik lekarza czy bohater pacjenta?
  • Wybrane kierunki rozwoju robotyki medycznej
  • Radiochirurgia robotowa
  • Finansowanie procedur z zastosowaniem robotów medycznych w Polsce
 • Medycyna w sytuacjach ekstremalnych

  WIĘCEJ
   
  • Zagrożenia CBRNE/HazMat w praktyce medycznej i ratowniczej
  • Postępowanie w hipotermii – Polski konsensus leczenia ciężkich odmrożeń  
  • Wypadki masowe i katastrofy – wyzwaniem dla medycyny XXI wieku
 • Value Based Healthcare – mamy inne wyjście?

  WIĘCEJ
   
  • Po pierwsze efekty leczenia – czy potrafimy je w Polsce mierzyć i premiować?
  • Najważniejsze wnioski z dotychczasowych prób wdrażania elementów modelu VBHC w Polsce
  • Jak poszukiwać rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych o większej wartości dla systemu?
  • Przegląd wybranych doświadczeń państw – liderów we wdrażaniu VBHC
 • Bezpieczeństwo wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki

  WIĘCEJ
   
  • Warunki i organizacja pracy a odpowiedzialność personelu medycznego
  • Kilka słów o definicjach – błąd medyczny, zdarzenie niepożądane, zdarzenie medyczne, powikłanie, błąd organizacyjny
  • Nauczmy się uczyć na błędach – zgłaszanie zdarzeń niepożądanych to nie jest donosicielstwo
  • Czy rosnąca liczba roszczeń pacjentów skutkuje podnoszeniem poziomu zarządzania ryzykiem medycznym (klinicznym) w polskich szpitalach?

   

 • Kolejki do leczenia – jak możemy je skrócić?

  WIĘCEJ
   
  • Czas oczekiwania polskich pacjentów na świadczenia w wybranych dziedzinach medycyny
  • Główne przyczyny kolejek do leczenia – deficyty kadrowe, finansowe, organizacyjne
  • Czy mamy skuteczny system/narzędzia monitorowania i raportowania czasu oczekiwania na świadczenia opieki zdrowotnej?
  • Nie tylko polski problem – jak z kolejkami do specjalistów radzą sobie w innych krajach?
 • Szczepienia – dziś i jutro

  WIĘCEJ
   
  • Efektywność wydatków publicznych na PSO w ostatnich latach
  • Mechanizm  finansowania nowych szczepień – jak wybrać optymalny
  • Czy obecna ścieżka refundacyjna mogłaby znaleźć zastosowanie w finansowaniu nowych szczepień
  • Ocena HTA – optymalny sposób wyboru szczepionki do refundowania szczepień
  • Nadzór/monitorowanie sytuacji epidemiologicznej – czy pozwala nam w pełni ocenić efekty szczepień
 • Jak zwiększyć dostępność do leczenia biologicznego w Polsce?

  WIĘCEJ
   
  • Pojawianie się na rynku kolejnych leków biopodobnych – jak odpowiednio wykorzystać ich potencjał?
  • Postulowane zasady obejmowania refundacją kolejnych leków biopodobnych
  • Skala oszczędności wynikająca z wprowadzania do obrotu biopodobnych terapii
  • Zamiana leków biologicznych i biopodobnych w chorobach autoimmunologicznych a polskie realia

13:30-14:00

 • Program KORDIAN Sercu na ratunek – nowoczesna profilaktyka i edukacja w praktyce (choroby układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem hipercholesterolemii rodzinnej)

   

14:30-15:00

 • Jak efektywnie włączać pacjentów w tworzenie i realizację innowacyjnych projektów z zakresu opieki zdrowotnej?

  WIĘCEJ
   

  Wykład eksperta połączony z prezentacją multimedialną

14:30-16:00

 • Pacjent beneficjentem i kreatorem systemu ochrony zdrowia

  WIĘCEJ
   
  • Dbanie o własne zdrowie – prawo czy obowiązek obywateli?
  • „Funduszowy” pacjent widmo. Ile nas dziś kosztuje?
  • Czynniki społeczne i kulturowe determinujące społeczne zachowania prozdrowotne
  • Jak wyzwalać zachowania prozdrowotne pracowników w firmie?
 • Jak zapewnić kompleksową opiekę dla chorych z niezaspokojonymi potrzebami zdrowotnymi – na przykładzie chorób zwłóknieniowych płuc

  WIĘCEJ
   
  • Epidemiologia chorób zwłóknieniowych płuc w Polsce – skala problemu
  • Możliwości diagnozowania i leczenia pacjentów z chorobami zwłóknieniowymi płuc  
  • Wielodyscyplinarne podejście do leczenia pacjenta – rola opieki reumatologów, pulmonologów i radiologów w procesie terapeutycznym
  • Opieka nad pacjentem z chorobami zwłókieniowymi płuc  - wyzwania z punktu widzenia reumatologa oraz pneumologa
  • Dostępność do leczenia pacjentów z idiopatycznym zwłóknieniem płuc w Polsce
 • System kształcenia kadr medycznych w Polsce

  WIĘCEJ
   
  • Brak kadr medycznych – spojrzenie na problem przez pryzmat zmieniających się priorytetów i potrzeb młodych Polaków wybierających drogę zawodową
  • Proponowane zmiany schematu szkolenia medycznego – od szkoły średniej po kształcenie podyplomowe
  • Jak zreformować programy studiów medycznych – m.in. zmiana organizacji i wydłużenie szkolenia klinicznego
  • System kształcenie pielęgniarek w Polsce – możliwości, praktyka, postulowane zmiany
  • Wprowadzenie umiejętności (certyfikatów) w zakresie procedur diagnostycznych i terapeutycznych
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna

  WIĘCEJ
   
  • Omówienie kluczowych przepisów regulujących zakres, gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w Polsce
  • Wdrażanie EDM jako powszechnie obowiązującego standardu – na jakim etapie jesteśmy?
  • Bezpieczeństwo e-dokumentacji – techniczne i prawne aspekty prowadzenia EDM
  • Wybrane rozwiązania dotyczące cyfryzacji dokumentacji medycznej – światowe trendy i polskie doświadczenia
 • Choroby nowotworowe w Polsce – wybrane zagadnienia terapeutyczne

  WIĘCEJ
   
  • Ocena dostępu polskich pacjentów do coraz skuteczniejszych terapii w wybranych chorobach nowotworowych; leczenie sekwencyjne
  • Choroby rzadkie w onkologii
  • Drobnokomórkowy rak płuca – nowe szanse i nadzieje terapeutyczne
  • Sytuacja małych grup pacjentów z wybranymi nowotworami w Polsce, m.in. z rakiem trzustki – możliwości diagnostyczne i terapeutyczne
 • Nie chodzi o gadżety, czyli aplikacje i urządzenia mobilne dla zdrowia

  WIĘCEJ
   
  • Aplikacje i urządzenia mobilne w medycynie – jaki to rynek?
  • Przykłady zastosowań technologii mHealth – m.in. w monitorowaniu stanu pacjenta chorego przewlekle
  • Technologie mobilne nie zastąpią lekarzy, ale przybliżają ich do pacjentów –
  • W jakim stopniu rozwiązania mobilne mogą złagodzić deficyty kadrowe w ochronie zdrowia?
  • E-usługi w opiece zdrowotnej a nowi klienci rynku medycznego -– smartfony w rękach millenialsów i pokolenia Z
 • Agencja Badań Medycznych – nowa wartość dla pacjentów, systemu i środowiska naukowego

  WIĘCEJ
   
  • Podsumowanie dotychczasowej aktywności Agencji Badań Medycznych, w tym pierwszego konkursu dotyczącego wsparcia niekomercyjnych badań klinicznych
  • Znaczenie niekomercyjnych badań klinicznych dla systemu i pacjentów
  • Badania niekomercyjne dotyczące bardzo zaawansowanych, innowacyjnych terapii z tzw. obszaru ATMP dla indywidualnych pacjentów
  • Inne priorytetowe zadania Agencji, w tym przygotowywane badania populacyjne
 • Kardiologia – interdyscyplinarne podejście do leczenia chorób sercowo-naczyniowych

  WIĘCEJ
   
  • Choroby serca i naczyń – nadal pierwszą przyczyną zgonów w Polsce; jak to zmienić? Dyskusja:
  • Dlaczego potrzebny jest Narodowy Program Zdrowego Serca i Naczyń?
  • Programy opieki koordynowanej: KOS-Zawał, KONS – wnioski, podsumowania, rekomendacje
  • W jaki sposób istotnie można zredukować czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w Polsce; działania/programy na poziomie populacyjnym
 • Udar mózgu – jak można z nim wygrać

  WIĘCEJ
   
  • System opieki nad pacjentami dotkniętymi udarem mózgu – jak zmniejszyć śmiertelność z powodu udaru mózgu
  • Pilotażowy program trombektomii mechanicznej w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu – efekty, podsumowania, wnioski
  • Czy wykorzystujemy w Polsce wszystkie możliwość zapobiegania udarom?
  • Rehabilitacja poudarowa – potrzeby i dostępność
  • Profilaktyka wtórna udaru
 • Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce – dziś i jutro

  WIĘCEJ
   
  • Jeśli NFZ powinien mieć konkurencję, to kiedy i jaką?
  • Stan i kierunki prac nad zawartością koszyka świadczeń gwarantowanych
  • Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce – nie ma ustawy, jest rozwój
  • Możliwości wprowadzenia alternatywnych/komplementarnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
 • Czy Polska jest przygotowana na starość?

  WIĘCEJ
   
  • Polityka senioralna, czyli znacznie więcej niż medycyna
  • Wskaźniki i prognozy demograficzne – od wniosków do strategii i jej realizacji
  • System opieki nad osobami starszymi – wiemy, do jakiego modelu zmierzamy?
  • Geriatria w Polsce – jaką ma przyszłość?

15:30-16:00

 • Marketing mlek modyfikowanych dla niemowląt – źródło informacji czy metoda na zwiększenie sprzedaży?

   

16:15-17:00

 • Wyzwania stojące przed psychiatrią w Polsce – otwarta dla publiczności rozmowa z ekspertami

   

16:15-17:45

 • Nowe technologie w ortopedii i traumatologii narządu ruchu

  WIĘCEJ
   
  • Roboty i robotyka w służbie ortopedii i traumatologii narządu ruchu – prawda czy fikcja ?
  • Medycyna regeneracyjna w ortopedii i traumatologii narządu ruchu

   

 • Jak radzić sobie z „epidemią” cukrzycy?

  WIĘCEJ
   
  • Pandemia cukrzycy – nowy atlas IDF
  • Możliwości zapobiegania cukrzycy – od szkoły do emerytury
  • Edukacja w cukrzycy jako profilaktyka powikłań
  • Jak leczymy cukrzycę w Polsce – jest postęp, ale są też oczekiwania pacjentów i lekarzy
 • Specjalizacje lekarskie

  WIĘCEJ
   
  • Liczba specjalizacji lekarskich w Polsce – przegląd opinii i propozycji
  • Czy potrzebny jest I stopień specjalizacji; jak go przeprowadzić?
  • Pediatria i geriatria – wymierające specjalizacje? Motywy ich wyboru i postawy rezydentów
  • Postulowane kierunki zmian w kształceniu podyplomowym – czy należy skrócić szkolenie podyplomowe w niektórych specjalnościach?
 • Po pierwsze profilaktyka

  WIĘCEJ
   
  • Zapobieganie chorobom i ich czynnikom ryzyka jest bardzo opłacalną inwestycją
  • Ustawa o zdrowiu publicznym i Narodowy Program Zdrowia – trudna droga od teorii do praktyki
  • Programy polityki zdrowotnej, czyli samorządy nie wyręczą we wszystkim państwa
  • Edukacja zdrowotna – czy mamy na nią pomysł?
 • Immunoterapia jako leczenie personalizowane

  WIĘCEJ
   
  • Immunoterapia – przełom w leczeniu wielu chorób nowotworowych
  • Obecny i potencjalny zakres stosowania immunoonkologii
  • Organizacja i finansowanie leczenia immunologicznego w Polsce i na świecie
  • Metoda CAR-T cells – najbardziej zaawansowana forma immunoterapii komórkowej w leczeniu nowotworów układu krwiotwórczego
 • Finansowanie ochrony zdrowia – nowe spojrzenie

  WIĘCEJ
   
  • Alokacja środków i strumienie finansowania ochrony zdrowia – czy obecny model jest efektywny?
  • Podniesienie akcyzy i co dalej, czyli osobny algorytm wydzielenia środków na zdrowie publiczne i profilaktykę
  • Mechanizm tworzenia funduszu na innowacyjne technologie w medycynie
  • Dodatkowe powszechne ubezpieczenie pielęgnacyjne – jak je wdrożyć do systemu

16:15-18:15

 • Start-upy w medycynie

  WIĘCEJ
   
  • Prezentacje finalistów II Konkursu Start-Up-Med – imprezy towarzyszącej V Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych
  • Wybór laureatów i dyskusja z udziałem Jury II Konkursu Start-Up-Med

19:30-20:30

 • Gala V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

   

DZIEŃ 2 2020.03.06

09:30-10:00

 • Iluzje i mity w medycynie

   

09:30-11:00

 • Bezpieczeństwo lekowe kraju – kiedy stanie się priorytetem państwa?

  WIĘCEJ
   
  • Dbałość o budżet płatnika. Krótkoterminowa polityka z długofalowymi konsekwencjami
  • Zrównoważony rozwój w farmacji. Jak mądrze zarządzać procesem na każdym etapie?
  • Niedobory leków: przyczyny, konsekwencje, rozwiązania
  • Jak wzmocnić krajową produkcję leków? Propozycje zachęt
  • RTR – ideał nie do zrealizowania?
 • Syndrom kodu pocztowego, czyli polskie nierówności w zdrowiu

  WIĘCEJ
   
  • Najpierw diagnoza – czy chorujemy tak samo we wszystkich województwach?
  • Znaczenie badań populacyjnych dotyczących wskaźników zdrowotnych w poszczególnych regionach kraju
  • Jak niwelować regionalne zróżnicowanie w dostępie do świadczeń zdrowotnych
  • Podstawowe zabezpieczenia zdrowotne – konieczność zdefiniowania świadczeń w ramach bezpieczeństwa zdrowotnego w każdym powiecie
  • O czym nam mówią mapy potrzeb zdrowotnych?
 • Zarządzanie szpitalem – wyzwania i przegląd dobrych praktyk

  WIĘCEJ
   
  • Zarządzanie kadrami, finansami, inwestycjami i infrastrukturą techniczną w szpitalach
  • Przetargi publiczne w szpitalach – porozmawiajmy o kryteriach
  • Koszty w górę, czyli w jaki sposób i na czym można jeszcze bezpiecznie zaoszczędzić; taryfy i wycena świadczeń medycznych a faktyczne koszty
  • Hospital-Based HTA – wdrażanie nowej formuły szpitalnej oceny efektywności zakupów innowacyjnych technologii medycznych
 • Podstawowa opieka zdrowotna w Polsce

  WIĘCEJ
   
  • Rola lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w redukcji czynników ryzyka chorób
  • Analiza efektów pilotażu POZ PLUS po roku działania projektu
  • POZ OK – czy taki model koordynacji świadczeń w POZ może być kolejnym wyborem dla świadczeniodawców
  • Pacjent 65+ u lekarza rodzinnego; model współpracy geriatrów z lekarzami rodzinnymi
 • Stomatologia – partner z potencjałem

  WIĘCEJ
   
  • Jak można usprawnić współpracę w profilaktyce i leczeniu chorób ogólnoustrojowych?
  • Profilaktyka raka jamy ustnej, gardła i przełyku – kto jest lekarzem pierwszego kontaktu: laryngolog, stomatolog czy internista?
  • Czy doczekamy się sprawnego programu leczenie stomatologicznego dzieci?
  • „Błędne koło” kształcenia podyplomowego stomatologów.
 • Znaczenie programów polityki zdrowotnej (PPZ) w budowaniu polskiego modelu Value Based Healthcare

  WIĘCEJ
   
  • Rola resortowych i rządowych PPZ w strategii rozwiązywania ważnych problemów epidemiologicznych oraz zdrowotnych
  • Kierunki rozwoju ministerialnych programów polityki zdrowotnej – PPZ jako jedna z metod wdrażania nowych procedur medycznych
  • Możliwości finansowania spersonalizowanych terapii genowych w ramach PPZ, w tym Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
  • Wyniki leczenia antyretrowirusowego osób z HIV w Polsce – przykład skutecznej realizacji programu polityki zdrowotnej
  •  Zakładane cele i osiągane efekty programu leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne – skala wyzwań
 • Usługi medyczne i opiekuńcze na odległość

  WIĘCEJ
   
  • Kiedy warto sięgać po rozwiązana telemedyczne – przegląd możliwych zastosowań telemedycyny w wybranych dziedzinach
  • Możliwości i znaczenie zdalnych rozwiązań w dobie starzejącego się społeczeństwa i deficytu kadr medycznych
  • Technologia 5G zrewolucjonizuje diagnostykę?
  • Bariery utrudniające szersze wdrażanie narzędzi telemedycznych w Polsce
  • Przyszłość stosowania rozwiązań telemedycznych z perspektywy ich twórców, decydentów i płatnika świadczeń, placówek medycznych oraz pacjentów
 • Nowe zawody medyczne w systemie ochrony zdrowia

  WIĘCEJ
   
  • Wyodrębnianie i przekazywanie kompetencji w placówkach medycznych – nie wszystko musi robić lekarz i pielęgniarka
  • Wprowadzenie nowych zawodów pomocniczych w ochronie zdrowia – przykłady i zakresy kompetencji
  • Propozycje dotyczące systemu kształcenia w nowych zawodach medycznych
  • Zawody medyczne czekające na prawne uregulowanie
 • Okulistyka – wyzwania organizacyjne i terapeutyczne

  WIĘCEJ
   
  • Struktura udzielania i finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce
  • Organizacja i monitorowanie wyników leczenia w ośrodkach okulistycznych
  • Dostęp polskich pacjentów do nowych terapii w okulistyce – wybrane przykłady
  • Znaczenie współpracy okulistów z innymi specjalistami – na przykładzie wybranych schorzeń współistniejących

11:30-13:00

 • O sieci szpitali i nie tylko – kilka pytań

  WIĘCEJ
   
  • Organizacja lecznictwa stacjonarnego w Polsce – wymaga rewolucji czy ewolucyjnego wprowadzania korekt?
  •  Liczba i struktura szpitali oraz oddziałów – żywiołowe zmiany czy przemyślana strategia?
  • Sieć szpitali – konieczne są modyfikacje, ale jakie?
  • Rola szpitali powiatowych w systemie
  • Jeden koordynator lecznictwa szpitalnego w województwie?
 • Więcej niż przemysł – innowacja w sektorze farmaceutycznym

  WIĘCEJ
   
  • Kierunki transferu wiedzy i bazy naukowo-badawczej – globalne trendy
  • Polska na mapie gospodarek opartych na wiedzy
  • Inteligentne specjalizacje – polska specjalność
  • Terapie spersonalizowane wymagają spersonalizowanych modeli refundacji? Co dalej z RSS w Polsce?
  • Przemysł – nauka – biznes. Jak pobudzić sektor naukowy do rozwoju?
  • Czego poszukują dzisiaj światowi liderzy farmaceutycznej innowacji?
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa

  WIĘCEJ
   
  • Problemy kadrowe i system wynagrodzeń
  • Proponowane zmiany w procesie kształcenia i trybie specjalizacji
  • profilaktyka onkologiczna w kontekście permanentnego kształcenia lekarzy i egzekwowanego wymogu badań kontrolnych
  • Potrzeba zmian w procedurach zabiegowych z powodu braku wielu procedur, niedoszacowania i nieprawidłowego nazewnictwa
 • Medycyna podróży

  WIĘCEJ
   
  • Przygotowanie do wyjazdu w aspekcie medycznym
  • Najważniejsze aspekty szczepień ochronnych
  • Profilaktyka malarii u osób podróżujących

   

 • Więcej ciała do kochania – otyłość w aspekcie zdrowia reprodukcyjnego

  WIĘCEJ
   
  • W jaki sposób otyłość wpływa na płodność?
  • Czy leczenie otyłości może być jednym ze sposobów leczenia niepłodności?
  • Otyłość a ryzyko nowotworów kobiecych.
  • Rola psychologa w leczeniu otyłości i niepłodności.
 • O lęku, stresie, agresji i traumie, czyli jak być zdrowym w XXI wieku

  WIĘCEJ
   
  • Lęk i stres u źródeł chorób. Sposoby radzenia sobie ze stresem.
  • Wyzwania dla medycyny: agresja, autoagresja i uzależnienia – złudne drogi ucieczki
  • Przewlekły stres, depresja i inne choroby psychiczne – rosnące zagrożenie zdrowia i życia
  • Zdrowotne konsekwencje traumy. Wzrost potraumatyczny.
  • Wpływ dziedziczenia epigenetycznego traum na sytuację zdrowotną człowieka
 • Inżynieria biomedyczna

  WIĘCEJ
   
  • Główne cele kształcenia na kierunku bioinżynieria
  • Znaczenie inżynierii biomedycznej w rozwoju nowych technologii medycznych
  • Jak wykorzystujemy w Polsce potencjał inżynierii biomedycznej
  • Współpraca personelu medycznego z bioinżynierami na sali operacyjnej

   

 • Inteligentny szpital (Smart Hospital)

  WIĘCEJ
   
  • Czym jest Smart Hospital
  • Gromadzenie, analizowanie i zarządzanie danymi w szpitalu
  • Procesy zarządcze w szpitalach stają się coraz bardziej złożone – do jakiego stopnia można je automatyzować?
  • Rozwiązania Smart Hospital a optymalizacja kosztów, w tym m.in. energooszczędność
  • Bezpieczne wnętrza dla wymagających pacjentów
 • Czy można dokonać częściowej naprawy systemu opieki zdrowotnej bez środków finansowych?

  WIĘCEJ
   

  Paradoksy systemu w poszczególnych dziedzinach medycyny na przykładach:
  - Kardiologii
  - Onkologii
  - SOR-ów i izb przyjęć

   

   

   

13:30-14:00

 • Od centralizacji do decentralizacji – radioterapia nowotworów złośliwych w latach 2011-2020 – czy jest przykładem wymiernego sukcesu onkologii w Polsce?

   

13:30-14:10

 • Prawo i medycyna

  WIĘCEJ
   
  • Lekarz sądowy – jak powinna funkcjonować ta „instytucja"? Pojedynek ekspertów
  • Czy powstanie ustawa o biegłych sądowych, w tym lekarzach i czy jest w ogóle potrzebna? Wystąpienia w konwencji pro contra

13:30-14:30

 • Co zrobić, aby zmniejszyć liczbę amputacji w Polsce?

  WIĘCEJ
   
  • Główne przyczyny amputacji kończyn w Polsce; porównanie wskaźników z innymi krajami (20 min)
  • Społeczna świadomość schorzeń grożących amputacją (20 min)
  • Czy polski system opieki zdrowotnej zauważa osoby zagrożone amputacją? W jaki sposób drastycznie zredukować liczbę amputacji kończyn w Polsce?

13:30-15:00

 • Sztuczna inteligencja w medycynie

  WIĘCEJ
   
  • Sztuczna inteligencja – „tylko wsparcie” czy „prawa ręka” lekarza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych?

  Wystąpienia ekspertów w formule pro contra (10 min):

  • Wybrane obszary zastosowań sztucznej inteligencji w praktyce klinicznej
  • Etyka i bezpieczeństwo stosowania rozwiązań AI w opiece nad pacjentami
  • Analiza barier we wdrażaniu sztucznej inteligencji w placówkach ochrony zdrowia
  • Perspektywy i kierunki rozwoju sztucznej inteligencji w medycynie
 • Nowa jakość życia pacjentów żyjących z HIV leczonych antyretrowirusowo

  WIĘCEJ
   

  • HIV jako choroba przewlekła
  • Opieka nad pacjentem zakażonym HIV jako pacjentem z chorobą przewlekłą (leczenie pacjenta w długim horyzoncie czasowym; skuteczność terapii – warunek konieczny, ale już niewystarczający)
  • Jakość życia pacjenta na terapii ARV w Polsce – oczekiwania, potrzeby
  • Jak współczesne terapie 2DR (dwulekowe) odpowiadają na potrzeby pacjentów?
  • Czy terapie 2DR są przyszłością leczenia zakażeń wirusem HIV?

 • Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa w Polsce – wybrane zagadnienia organizacyjne

  WIĘCEJ
   
  • Badania obrazowe w rok po uwolnieniu limitów – najważniejsze wnioski
  • Czy zwiększenie liczby badań nastąpiło kosztem ich jakości?
  • Diagnostyka laboratoryjna – problemy kadrowe i finansowe
  • Laboratorium diagnostyczne – w szpitalu czy w zewnętrznej sieci?
 • Oko w oko z łuszczycą – czy jesteśmy gotowi, by leczyć skutecznie i na światowym poziomie?

  WIĘCEJ
   
  • Choroby skóry jako choroby zagrażające zdrowiu i życiu 
  • Sytuacja pacjentów z łuszczycą w Polsce i Europie
  • Wpływ łuszczycy na prezenteizm i absenteizm w pracy
  • Postęp w leczeniu łuszczycy
 • Znaczenie adherence i compliance dla poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej

  WIĘCEJ
   
  • Prezentacja Raportu „Współodpowiedzialność w procesie leczniczym. Rekomendacje dla Polski”
  • Dyskusja z udziałem m.in. pacjentów, lekarzy i pielęgniarek
 • Choroby rzadkie w Polsce

  WIĘCEJ
   
  • Problemy diagnostyczne, terapeutyczne i organizacyjne na przykładach wybranych jednostek chorobowych, m.in. wrodzonych chorób metabolicznych
  • Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich – czy uporządkuje i uczyni bardziej efektywną opiekę nad pacjentami?
  • Obecne możliwości wczesnego diagnozowania i leczenia pacjentów z wybranymi chorobami rzadkimi w Polsce
  • W jaki sposób zapewnić polskim pacjentom z chorobami rzadkimi dostęp do innowacyjnych terapii?
 • Medycyna estetyczna i anti-aging jako droga do długowieczności?

  WIĘCEJ
   
  • Medycyna anti-aging jako zdrowy lifestyle w walce o piękno?
  • Ginekologia estetyczna – czy to ma sens?
  • Dermatolog czy kosmetyczka? Prawo w medycynie estetycznej.
  • Fobie w medycynie

14:10-15:00

 • Współpraca szpitali powiatowych – korzyści dla pacjentów i systemu

  WIĘCEJ
   
  • S.O.S. RAK – Szpitale Onkologicznie Skoordynowane (Zawiercie, Myszków, Będzin, Czeladź i Dąbrowa Górnicza) – przykład zorganizowanego program opieki nad pacjentami onkologicznymi

14:30-15:00

 • Miejsce i znaczenie angiologii w Polsce i na świecie

   

15:15-16:00

 • Jak mądrze i bezpiecznie korzystać z „wizyt u Doktora Google”?

   
 • Poród naturalny czy cesarskie cięcie?

   
 • Ryzykowne zachowania młodzieży

   
 • Grypa – fakty i mity

   

15:15-16:45

16:00-16:45

 • Spotkania medyczne im. K. Bochenek

  WIĘCEJ
   

  Zdrowa kobieta, zdrowe związki

 • Pozbawienie energii. Czym jest przewlekłe zmęczenie?

   
 • Aktywność fizyczna, czyli jak ćwiczyć, aby sobie nie zaszkodzić – aktywność adaptowana

   
 • Bezpieczeństwo czy niebezpieczeństwo stosowania suplementów diety dla zdrowia dzieci

   
 • O profilaktyce wybranych chorób wśród kobiet i mężczyzn