Prof. Mariusz Gąsior zaprasza na zdalne sesje dotyczące kardiologii w dobie COVID-19

WOK/Rynek Zdrowia - 10-05-2020

III Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC) Online będzie wydarzeniem towarzyszącym V Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych Online (14 maja-14 lipca 2020 r.) O tematyce konferencji NTEC 2020 rozmawiamy z prof. Mariuszem Gąsiorem, kierownikiem III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Prof. Mariusz Gąsior zaprasza na zdalne sesje dotyczące kardiologii w dobie COVID-19

Tegoroczna edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC), wraz ze wszystkimi wydarzeniami towarzyszącymi, w całości odbędzie się w internetowej formule. 60 sesji, debat, wykładów i prezentacji przeprowadzonych zostanie w sposób zdalny od 14 maja do 14 lipca 2020 r.

Programy wielu sesji, z oczywistych powodów, uwzględniają zagadnienia dotyczące różnych aspektów pandemii COVID-19 i jej wpływu na system opieki zdrowotnej. Nie inaczej będzie w przypadku III Konferencji Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC) Online, która już po raz drugi jest wydarzeniem towarzyszącym Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych.

- Zagadnienia w programie tegorocznej Konferencji Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych obejmują różne aspekty zagrożeń, na które narażeni są pacjenci kardiologiczni w dobie pandemii COVID-19. Sesja otwierająca NTEC 2020 odbędzie się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i przygotowana zostanie współpracy z PTK - zapowiada prof. Mariusz Gąsior.

- Podczas tej sesji chcemy omówić zagrożenia kardiologiczne dotyczące pacjentów z COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, a także pacjentów z migotaniem przedsionków - wylicza kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM.

I dodaje: - Będziemy także rozmawiać o zagrożeniach wynikających z ograniczenia świadczeń planowych w kardiologii. Chcemy zastanowić się, w jaki sposób, po spełnieniu jakich warunków będziemy mogli możliwie najbezpieczniej wznawiać przyjęcia planowe pacjentów kardiologicznych.

- Z kolei sesja poświęcona w całości kardiologii interwencyjnej w dobie COVID-19 - pod patronatem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK - dedykowana będzie przede wszystkim pielęgniarkom, technikom oraz lekarzom biorącym udział w procesie interwencyjnego leczenia chorych kardiologicznych. Szczególny nacisk podczas tej sesji chcemy położyć na kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa personelowi oraz pacjentom w trakcie interwencji przezskórnych - zaznacza prof. Mariusz Gąsior.

W trakcie III Konferencji Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych Online odbędzie się również wspólna sesja z Agencją Badań Medycznych. ABM bardzo szybko zareagowała na sytuację związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2, uruchamiając tzw. szybko ścieżkę finansowania niekomercyjnych badań klinicznych nad metodami leczenia, wywoływanej tym patogenem, choroby COVID-19.

Osobna sesja podczas tegorocznej Konferencji NTEC dotyczyć będzie zastosowania telemedycyny w procesie leczenia pacjentów ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi. Podczas obecnej pandemii jesteśmy świadkami bardzo szybkiego rozwoju narzędzi telemedycznych w kardiologii oraz innych dziedzinach medycyny.

- Dzięki wycenie przez NFZ świadczenia w ramach teleporady, ta forma jest już szeroko stosowana zarówno w podstawowej opiece zdrowotnej, jak i w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej - podsumowuje prof. Mariusz Gąsior.

***

Trwają ostatnie prace nad programem III Konferencji Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC), która - podobnie jak V Kongres Wyzwań Zdrowotnych Online - w całości odbędzie się w zdalnej formule.

Pełny program NTEC 2020 Online już wkrótce będzie dostępny na stronie: www.ntec.org.pl

Więcej o V Kongresie Wyzwań Zdrowotnych Online: www.hccongress.pl


III Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC) przenosi się do internetu

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji Konferencji „Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC)”.

Wymagająca utrzymania zasad izolacji społecznej pandemia SARS-CoV-2 sprawia, że nadal obowiązują ograniczenia, które wykluczają organizację dużych wydarzeń z udziałem publiczności. Dlatego III Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC) odbędzie się w czerwcu 2020 r. w wersji online.

Dotychczasowe zainteresowanie konferencją oraz konieczność funkcjonowania w nowej rzeczywistości zmobilizowały nas do przygotowania dla Państwa NTEC 2020 w nowej formule. W sposób niejako wymuszony zmianą realiów funkcjonowania społecznego nowe technologie wkradły się do NTEC w nowej formule, umożliwiając nam zrealizowanie Konferencji.

Konferencja po raz drugi będzie towarzyszyła Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych. W formie telekonferencji postaramy się przygotować wspólne forum dla przedstawicieli świata nauki, medycyny, biznesu oraz regulatorów opieki zdrowotnej, które umożliwi zapoznanie się̨ z najnowszymi technologiami i możliwościami ich zastosowania w schorzeniach sercowo-naczyniowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań wynikających z trwającej pandemii COVID-19.

Przy poprzednich edycjach mieliśmy przyjemność gościć ponad 500 uczestników. Przebieg wydarzenia był obszernie relacjonowany w magazynie i portalu Rynku Zdrowia. Nowa formuła tym bardziej pozwoli, aby kolejna edycja Konferencji była relacjonowana w taki sam sposób, aby jej przesłanie mogło dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

III Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych odbywać się będzie poprzez stronę internetową wydarzenia: www.ntec.org.pl, w portalach Grupy PTWP: rynekzdrowia.pl, rynekaptek.pl oraz PortalSamorzadowy.pl. Debaty transmitowane na żywo dostępne będą dla zarejestrowanych uczestników zgodnie z przyznanym statusem, a relacje z sesji będą publikowane i agregowane w ogólnodostępnej sekcji serwisu rynekzdrowia.pl.

Zachęcamy wszystkich Państwa do aktywnego udziału w naszej Konferencji.

Udział bezpłatny po rejestracji.

Z wyrazami szacunku – łączymy się z Katowic

Mariusz Gąsior
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Wojciech Wojakowski
Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne

Wojciech Kuta
redaktor naczelny magazynu i portalu Rynek Zdrowia